Artlista

Artlistor
Listorna avser Småland, Jönköpings län, Verksamhetsområdet (Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner) samt en för Visingsö. I Jönköpings län finns några * markerade arter där osäkerhet råder om vilka äldre fynd på Svalan som är granskade och godkända. Listorna uppdateras efter Fågelårets publicering och gäller fynd t.o.m. 31.12 2019.

Blåmarkerade arter är klickbara och ger som regel fynddata över de 20 första fynden i Jönköpings län och i verksamhetsområdet.

För svart stork och blåkråka avses antal fynd gjorda under 1900-talet.
För gråspett anges fynd efter 1960. Innan dess häckade arten i länet.

Synpunkter på fynddata lämnas till Jan Blomqvist: Epost 

  Smål. Jkps län Vo Jkpg Habo Mullsjö Visingsö
Antal arter 377 347 322 321 248 192 276
Knölsvan X X X X X X X
Mindre sångsvan X X X X X X X
Sångsvan X X X X X X X
Sädgås X X X X X X X
Spetsbergsgås X X X X X X X
Bläsgås X X X X X   X
Stripgås    X 6       4
Fjällgås * X 20 5 X     2
Grågås X X X X X X X
Kanadagås X X X X X X X
Vitkindad gås X X X X X X X
Prutgås X X X X X X X
Rödhalsad gås X 1 1 X     1
Nilgås X 8 3 X     2
Rostand X 4 2 X     1
Gravand X X X X X   X
Mandarinand X X X X X X X
Bläsand X X X X X X X
Amerikansk bläsand X 1          
Snatterand X X X X X X X
Kricka X X X X X X X
Amerikansk kricka X 15 2 X     1
Gräsand X X X X X X X
Stjärtand X X X X X   X
Årta X X X X X X X
Blåvingad årta X            
Skedand X X X X X   X
Rödhuvad dykand X 3 1 X      
Brunand X X X X X X X
Ringand X 3          
Vitögd dykand X 1          
Vigg X X X X X X X
Bergand X X X X X   X
Ejder X X X X X X X
Praktejder X 4 4 X     1
Alförrädare X 8 8 X X   4
Alfågel X X X X X   X
Sjöorre X X X X X X X
Vitnackad svärta X            
Svärta X X X X X X X
Knipa X X X X X X X
Salskrake X X X X X X X
Småskrake X X X X X X X
Storskrake X X X X X X X
Amerikansk kopparand X            
Järpe X X X X X X X
Orre X X X X X X X
Tjäder X X X X X X X
Rapphöna X X X X X X X
Vaktel X X X X X X X
Fasan X X X X X X X
Smålom X X X X X X X
Storlom X X X X X X X
Svartnäbbad islom X 6 6 X X   3
Vitnäbbad islom X 4 1 X X    
Smådopping X X X X X X X
Skäggdopping X X X X X X X
Gråhakedopping X X X X X   X
Svarthakedopping X X X X X X X
Svarthalsad dopping X X X X X X X
Stormfågel X 4 2 X      
Grå lira X 2 2 X      
Stormsvala X 1 1 X      
Klykstjärtad stormsvala X 2 2 X      
Havssula X 3 2 X X    
Storskarv X X X X X X X
Toppskarv X            
Dvärgskarv X            
Rördrom X X X X X    
Natthäger X 1 1 X      
Rallhäger X 3 1 X      
Kohäger X 1          
Silkeshäger X 4 1 X X    
Ägretthäger X X 16 X X X 2
Gråhäger X X X X X X X
Purpurhäger X            
Svart stork X X 9 X X    
Vit stork X X 10 X X X 2
Bronsibis X 5 2 X     1
Skedstork X 1 1 1     1
Gåsgam X            
Bivråk X X X X X X X
Brun glada X X X X X X 2
Röd glada X X X X X X X
Svartvingad glada X 2 2 X      
Havsörn X X X X X X X
Ormörn X 1          
Brun kärrhök X X X X X X X
Blå kärrhök X X X X X X X
Stäpphök X X X X X X 7
Ängshök X X 17 X X   7
Duvhök X X X X X X X
Sparvhök X X X X X X X
Ormvråk X X X X X X X
Örnvråk X            
Fjällvråk X X X X X X X
Mindre skrikörn X            
Större skrikörn X 4 1 X      
Kejsarörn X 1          
Kungsörn X X X X X X X
Dvärgörn X            
Fiskgjuse X X X X X X X
Rödfalk X 1          
Tornfalk X X X X X X X
Aftonfalk X X 20 X X X 3
Stenfalk X X X X X X X
Lärkfalk X X X X X X X
Jaktfalk * X 17          
Pilgrimsfalk X X X X X X X
Vattenrall X X X X X X X
Småfläckig sumphöna X X X X X X  
Karolinasumphöna X 1          
Mindre sumphöna X 3          
Dvärgsumphöna X            
Kornknarr X X X X X X X
Rörhöna X X X X X X X
Sothöna X X X X X X X
Trana X X X X X X X
Småtrapp X            
Strandskata X X X X X X X
Styltlöpare X 1          
Skärfläcka X X X X X   X
Tjockfot X 3 1 X      
Orientvadarsvala X            
Svartvingad vadarsvala X 1          
Mindre strandpipare X X X X X X X
Större strandpipare X X X X X X X
Svartbent strandpipare X 1 1 X     1
Ökenpipare X            
Fjällpipare X X X X X   X
Amerikansk tundrapipare X            
Sibirisk tundrapipare X            
Ljungpipare X X X X X X X
Kustpipare X X X X X   X
Sumpvipa X            
Tofsvipa X X X X X X X
Kolymasnäppa X 1 1 X     1
Kustsnäppa X X X X X   X
Sandlöpare X X X X X   X
Småsnäppa X X X X X   X
Mosnäppa X X X X X   X
Tuvsnäppa X 7 3 X     3
Spovsnäppa X X X X X   X
Skärsnäppa X 13 12 X X   6
Kärrsnäppa X X X X X   X
Myrsnäppa X X X X     X
Prärielöpare X 4 3 X     3
Brushane X X X X X   X
Dvärgbeckasin X X X X X   X
Enkelbeckasin X X X X X X X
Dubbelbeckasin X X X X X   X
Större beckasinsnäppa X            
Morkulla X X X X X X X
Rödspov X X X X X   X
Myrspov X X X X X   X
Småspov X X X X X X X
Storspov X X X X X X X
Svartsnäppa X X X X X X X
Rödbena X X X X X X X
Dammsnäppa X 11 6 X     5
Gluttsnäppa X X X X X X X
Mindre gulbena X 1 1 X     1
Skogssnäppa X X X X X X X
Grönbena X X X X X X X
Tereksnäppa X 3 3 X     3
Drillsnäppa X X X X X X X
Roskarl X X X X X   X
Wilsonsimsnäppa X 1 1 X     1
Smalnäbbad simsnäppa X X X X     X
Brednäbbad simsnäppa X 6 4 X     1
Bredstjärtad labb X X X X X   X
Kustlabb X X X X X X X
Fjällabb X X X X X   X
Storlabb X 2 4 X X    
Svarthuvad mås X 6 3 X     1
Präriemås X 2 2 X     1
Dvärgmås X X X X X   X
Tärnmås X 2 2 X      
Skrattmås X X X X X X X
Fiskmås X X X X X X X
Silltrut X X X X X   X
Gråtrut X X X X X X X
Kaspisk trut X 2          
Medelhavstrut X            
Vitvingad trut X            
Vittrut X 8 6 X X   2
Havstrut X X X X X X X
Tretåig mås X X X X X X X
Rosenmås X 1 1 X     1
Skräntärna X X X X X   X
Kentsk tärna X X X X X   X
Fisktärna X X X X X X X
Silvertärna X X X X X   X
Småtärna X X X X X   12
Sandtärna X 1          
Svarttärna X X X X X X X
Vitvingad tärna X 15 2 X     2
Skäggtärna X 2          
Sillgrissla X 8 8 X X   1
Spetsbergsgrissla X            
Tordmule X 4 3 X      
Tobisgrissla X 6 4 X      
Alkekung X X 15 X     1
Papegojalka X 1 1 X      
Lunnefågel X            
Stäppflyghöna X 1 1 X      
Tamduva X X X X X X X
Skogsduva X X X X X X X
Ringduva X X X X X X X
Turkduva X X X X X X X
Turturduva X X X X X X X
Större turturduva X            
Gök X X X X X X X
Tornuggla X 5 3 X      
Berguv X X X X X X  
Fjälluggla X X 6 X     3
Hökuggla X X X X X X 1
Sparvuggla X X X X X X X
Kattuggla X X X X X X X
Slaguggla X            
Lappuggla X 20 7 X X X  
Hornuggla X X X X X X X
Jorduggla X X X X X   X
Pärluggla X X X X X X X
Nattskärra X X X X X X X
Tornseglare X X X X X X X
Blek tornseglare X 1 1 X      
Alpseglare X 3 1 X     1
Kungsfiskare X X X X X X X
Biätare X 8 5 X      
Blåkråka * X 13 3 X   X 1
Härfågel X X X X X X 1
Göktyta X X X X X X X
Gråspett X 4 X X      
Gröngöling X X X X X X X
Spillkråka X X X X X X X
Större hackspett X X X X X X X
Mellanspett X 2 1 X      
Vitryggig hackspett X X 5 X      
Mindre hackspett X X X X X X X
Tretåig hackspett X X X X X X X
Kalanderlärka X 1          
Korttålärka X 6 1 X     1
Tofslärka X 6 3 X      
Trädlärka X X X X X X X
Sånglärka X X X X X X X
Berglärka X X X X     X
Backsvala X X X X X X X
Klippsvala X 1          
Ladusvala X X X X X X X
Rostgumpsvala X 4 2 X     1
Hussvala X X X X X X X
Större piplärka X X 9 X     4
Fältpiplärka X 6 1 X      
Trädpiplärka X X X X X X X
Ängspiplärka X X X X X X X
Rödstrupig piplärka X X X X X   X
Skärpiplärka X X X X X   X
Vattenpiplärka X 3 1 1      
Gulärla X X X X X X X
Citronärla X 16 7 X     3
Forsärla X X X X X X X
Sädesärla X X X X X X X
Sidensvans X X X X X X X
Strömstare X X X X X X X
Gärdsmyg X X X X X X X
Järnsparv X X X X X X X
Sibirisk järnsparv X 1          
Rödhake X X X X X X X
Näktergal X X X X X X X
Sydnäktergal X 1          
Blåhake X X X X X X X
Svart rödstjärt X X X X X X X
Rödstjärt X X X X X X X
Buskskvätta X X X X X X X
Svarthakad buskskvätta X X 9 X X   1
Vitgumpad buskskvätta   1          
Isabellastenskvätta X            
Stenskvätta X X X X X X X
Östlig Medelh.stenskv X            
Ökenstenskvätta X 1 1     X  
Stentrast X            
Ringtrast X X X X X X X
Koltrast X X X X X X X
Rödtrast X            
Bruntrast X            
Svarthalsad trast X 2 2 X      
Björktrast X X X X X X X
Taltrast X X X X X X X
Rödvingetrast X X X X X X X
Dubbeltrast X X X X X X X
Gräshoppsångare X X X X X   X
Flodsångare X X X X X X 2
Vassångare X 16 6 X      
Vattensångare X 1 1 X      
Sävsångare X X X X X X X
Fältsångare X 2 2 X      
Busksångare X X 9 X     1
Kärrsångare X X X X X X X
Rörsångare X X X X X X X
Trastsångare X X X X     X
Härmsångare X X X X X X X
Rödstrupig sångare X            
Höksångare X X 15 X      
Ärtsångare X X X X X X X
Törnsångare X X X X X X X
Trädgårdssångare X X X X X X X
Svarthätta X X X X X X X
Lundsångare X X X X     4
Kungsfågelsångare X 1          
Tajgasångare X X 10 X      
Bergstajgasångare X            
Brunsångare X 1          
Grönsångare X X X X X X X
Gransångare X X X X X X X
Lövsångare X X X X X X X
Kungsfågel X X X X X X X
Brandkronad kungsfågel X X 20 X 1 X 5
Grå flugsnappare X X X X X X X
Mindre flugsnappare X X X X X X X
Halsbandsflugsnappare X 5          
Svartvit flugsnappare X X X X X X X
Skäggmes X X X X X   X
Stjärtmes X X X X X X X
Entita X X X X X X X
Talltita X X X X X X  
Lappmes X 1 1 X      
Tofsmes X X X X X X X
Svartmes X X X X X X X
Blåmes X X X X X X X
Talgoxe X X X X X X X
Nötväcka X X X X X X X
Trädkrypare X X X X X X X
Pungmes X X X X     1
Sommargylling X X X X X   X
Isabellatörnskata X            
Törnskata X X X X X X X
Svartpannad törnskata * X 8 2 X      
Varfågel X X X X X X X
Rödhuvad törnskata X            
Nötskrika X X X X X X 1
Lavskrika X 1          
Skata X X X X X X X
Nötkråka X X X X X X X
Kaja X X X X X X X
Råka X X X X X X X
Kråka X X X X X X X
Korp X X X X X X X
Stare X X X X X X X
Rosenstare X 9 4 X     2
Gråsparv X X X X X X X
Spansk sparv X 1          
Pilfink X X X X X X X
Bofink X X X X X X X
Bergfink X X X X X X X
Gulhämpling X X 7 X      
Grönfink X X X X X X X
Steglits X X X X X X X
Grönsiska X X X X X X X
Hämpling X X X X X X X
Vinterhämpling X X X X X   X
Gråsiska X X X X X X X
Bändelkorsnäbb X X X X X X 6
Mindre korsnäbb X X X X X X X
Större korsnäbb X X X X X X 1
Rosenfink X X X X X X X
Tallbit X X X X X X 1
Domherre X X X X X X X
Stenknäck X X X X X X X
Lappsparv X X X X X   X
Snösparv X X X X X X X
Tallsparv X 2 1 X      
Gulsparv X X X X X X X
Ortolansparv X X X X X   X
Videsparv X 6 1 X     1
Dvärgsparv X 5          
Gyllensparv X 1          
Sävsparv X X X X X X X
Svarthuvad sparv X 1          
Kornsparv X 3 3 X     1
  Smål Jkpgs län Vo Jkpg Habo Mullsjö Visingsö
  377 344 320 319 247 191

274

Antalet arter gäller fram till 2019-12-31