Artlista

Artlistor
Listorna avser Småland, Jönköpings län, Verksamhetsområdet (Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner) samt en för Visingsö. I Jönköpings län finns några * markerade arter där osäkerhet råder om vilka äldre fynd på Svalan som är granskade och godkända. Listorna uppdaterats 2023-09-19

Blåmarkerade arter är klickbara och ger som regel fynddata över de 20 första fynden i Jönköpings län och i verksamhetsområdet.

För svart stork och blåkråka avses antal fynd gjorda under sedan år 1900.
För gråspett anges fynd efter 1960. Innan dess häckade arten i länet.

Synpunkter på fynddata lämnas till Jan Blomqvist: Epost 

  Smål. Jkps län Vo Jkpg Habo Mullsjö Visingsö
Antal arter 377 347 322 321 248 192 276
Knölsvan X X X X X X X
Mindre sångsvan X X X X X X X
Sångsvan X X X X X X X
Sädgås X X X X X X X
Spetsbergsgås X X X X X X X
Bläsgås X X X X X   X
Stripgås  X X 7 X     4
Fjällgås * X 20 5 X     2
Grågås X X X X X X X
Kanadagås X X X X X X X
Vitkindad gås X X X X X X X
Prutgås X X X X X X X
Rödhalsad gås X 1 1 X     1
Nilgås X 8 3 X     2
Rostand X 5 2 X     1
Gravand X X X X X   X
Mandarinand X X X X X X X
Gulkindad Kricka X X 1 X      
Bläsand X X X X X X X
Amerikansk bläsand X 1          
Snatterand X X X X X X X
Kricka X X X X X X X
Amerikansk kricka X 15 3 X     2
Gräsand X X X X X X X
Stjärtand X X X X X   X
Årta X X X X X X X
Blåvingad årta X            
Skedand X X X X X   X
Rödhuvad dykand X 3 1 X      
Brunand X X X X X X X
Ringand X 3          
Vitögd dykand X 1          
Vigg X X X X X X X
Bergand X X X X X   X
Ejder X X X X X X X
Praktejder X 4 4 X     1
Alförrädare X 8 8 X X   4
Alfågel X X X X X   X
Sjöorre X X X X X X X
Vitnackad svärta X            
Svärta X X X X X X X
Knipa X X X X X X X
Salskrake X X X X X X X
Småskrake X X X X X X X
Storskrake X X X X X X X
Amerikansk kopparand X            
Järpe X X X X X X X
Orre X X X X X X X
Tjäder X X X X X X X
Rapphöna X X X X X X X
Vaktel X X X X X X X
Fasan X X X X X X X
Smålom X X X X X X X
Storlom X X X X X X X
Svartnäbbad islom X 6 6 X X   3
Vitnäbbad islom X 5 2 X X   1
Smådopping X X X X X X X
Skäggdopping X X X X X X X
Gråhakedopping X X X X X   X
Svarthakedopping X X X X X X X
Svarthalsad dopping X X X X X X X
Stormfågel X 4 2 X      
Grå lira X 2 2 X      
Stormsvala X 1 1 X      
Klykstjärtad stormsvala X 2 2 X      
Havssula X 4 3 X X    
Storskarv X X X X X X X
Toppskarv X            
Dvärgskarv X            
Rördrom X X X X X    
Natthäger X 1 1 X      
Rallhäger X 3 1 X      
Kohäger X 1          
Silkeshäger X 4 1 X X    
Ägretthäger X X 20 X X X 4
Gråhäger X X X X X X X
Purpurhäger X            
Svart stork X X 9 X X    
Vit stork X X 10 X X X 2
Bronsibis X 5 2 X     1
Skedstork X 1 1 1     1
Gåsgam X            
Bivråk X X X X X X X
Brun glada X X X X X X 2
Röd glada X X X X X X X
Svartvingad glada X 2 2 X      
Havsörn X X X X X X X
Ormörn X 1          
Brun kärrhök X X X X X X X
Blå kärrhök X X X X X X X
Stäpphök X X X X X X 7
Ängshök X X 17 X X   7
Duvhök X X X X X X X
Sparvhök X X X X X X X
Ormvråk X X X X X X X
Örnvråk X            
Fjällvråk X X X X X X X
Mindre skrikörn X            
Större skrikörn X 4 1 X      
Kejsarörn X 1          
Kungsörn X X X X X X X
Dvärgörn X            
Fiskgjuse X X X X X X X
Rödfalk X 1          
Tornfalk X X X X X X X
Aftonfalk X X 20 X X X 3
Stenfalk X X X X X X X
Lärkfalk X X X X X X X
Jaktfalk * X 17          
Pilgrimsfalk X X X X X X X
Vattenrall X X X X X X X
Småfläckig sumphöna X X X X X X  
Karolinasumphöna X 1          
Mindre sumphöna X 3          
Dvärgsumphöna X            
Kornknarr X X X X X X X
Rörhöna X X X X X X X
Sothöna X X X X X X X
Trana X X X X X X X
Småtrapp X            
Strandskata X X X X X X X
Styltlöpare X 1          
Skärfläcka X X X X X   X
Tjockfot X 3 1 X      
Orientvadarsvala X            
Svartvingad vadarsvala X X 1 X    

1

Rödvingad vadasvala X 1          
Mindre strandpipare X X X X X X X
Större strandpipare X X X X X X X
Svartbent strandpipare X 1 1 X     1
Ökenpipare X            
Fjällpipare X X X X X   X
Amerikansk tundrapipare X            
Sibirisk tundrapipare X            
Ljungpipare X X X X X X X
Kustpipare X X X X X   X
Sumpvipa X            
Tofsvipa X X X X X X X
Kolymasnäppa X 1 1 X     1
Kustsnäppa X X X X X   X
Sandlöpare X X X X X   X
Småsnäppa X X X X X   X
Mosnäppa X X X X X   X
Tuvsnäppa X 8 3 X     3
Spovsnäppa X X X X X   X
Skärsnäppa X 13 12 X X   6
Kärrsnäppa X X X X X   X
Myrsnäppa X X X X     X
Prärielöpare X 4 3 X     3
Brushane X X X X X   X
Dvärgbeckasin X X X X X   X
Enkelbeckasin X X X X X X X
Dubbelbeckasin X X X X X   X
Större beckasinsnäppa X            
Morkulla X X X X X X X
Rödspov X X X X X   X
Myrspov X X X X X   X
Småspov X X X X X X X
Storspov X X X X X X X
Svartsnäppa X X X X X X X
Rödbena X X X X X X X
Dammsnäppa X 11 6 X     5
Gluttsnäppa X X X X X X X
Mindre gulbena X 1 1 X     1
Skogssnäppa X X X X X X X
Grönbena X X X X X X X
Tereksnäppa X 3 3 X     3
Drillsnäppa X X X X X X X
Roskarl X X X X X   X
Wilsonsimsnäppa X 1 1 X     1
Smalnäbbad simsnäppa X X X X     X
Brednäbbad simsnäppa X 6 4 X     1
Bredstjärtad labb X X X X X   X
Kustlabb X X X X X X X
Fjällabb X X X X X   X
Storlabb X 2 4 X X    
Svarthuvad mås X 9 3 X     1
Präriemås X 2 2 X     1
Dvärgmås X X X X X   X
Tärnmås X 3 3 X     1
Skrattmås X X X X X X X
Fiskmås X X X X X X X
Silltrut X X X X X   X
Gråtrut X X X X X X X
Kaspisk trut X X 1 X      
Medelhavstrut X            
Vitvingad trut X            
Vittrut X 8 6 X X   2
Havstrut X X X X X X X
Tretåig mås X X X X X X X
Rosenmås X 1 1 X     1
Skräntärna X X X X X   X
Kentsk tärna X X X X X   X
Fisktärna X X X X X X X
Silvertärna X X X X X   X
Småtärna X X X X X   12
Sandtärna X 1          
Svarttärna X X X X X X X
Vitvingad tärna X 15 2 X     2
Skäggtärna X 2          
Sillgrissla X 8 8 X X   1
Spetsbergsgrissla X            
Tordmule X 5 4 X      
Tobisgrissla X 6 4 X      
Alkekung X X 15 X     1
Papegojalka X 1 1 X      
Lunnefågel X            
Stäppflyghöna X 1 1 X      
Tamduva X X X X X X X
Skogsduva X X X X X X X
Ringduva X X X X X X X
Turkduva X X X X X X X
Turturduva X X X X X X X
Större turturduva X            
Gök X X X X X X X
Tornuggla X 5 3 X      
Berguv X X X X X X  
Fjälluggla X X 6 X     3
Hökuggla X X X X X X 1
Sparvuggla X X X X X X X
Kattuggla X X X X X X X
Slaguggla X            
Lappuggla X 20 7 X X X  
Hornuggla X X X X X X X
Jorduggla X X X X X   X
Pärluggla X X X X X X X
Nattskärra X X X X X X X
Tornseglare X X X X X X X
Blek tornseglare X 1 1 X      
Alpseglare X 3 1 X     1
Kungsfiskare X X X X X X X
Biätare X 8 5 X      
Blåkråka * X 13 3 X   X 1
Härfågel X X X X X X 1
Göktyta X X X X X X X
Gråspett X 4 X X      
Gröngöling X X X X X X X
Spillkråka X X X X X X X
Större hackspett X X X X X X X
Mellanspett X 2 1 X      
Vitryggig hackspett X X 5 X      
Mindre hackspett X X X X X X X
Tretåig hackspett X X X X X X X
Kalanderlärka X 1          
Korttålärka X 6 1 X     1
Tofslärka X 6 3 X      
Trädlärka X X X X X X X
Sånglärka X X X X X X X
Berglärka X X X X     X
Backsvala X X X X X X X
Klippsvala X 1          
Ladusvala X X X X X X X
Rostgumpsvala X 4 2 X     1
Hussvala X X X X X X X
Större piplärka X X 9 X     4
Fältpiplärka X 6 1 X      
Trädpiplärka X X X X X X X
Ängspiplärka X X X X X X X
Rödstrupig piplärka X X X X X   X
Skärpiplärka X X X X X   X
Vattenpiplärka X 3 1 1      
Gulärla X X X X X X X
Citronärla X 19 7 X     3
Forsärla X X X X X X X
Sädesärla X X X X X X X
Sidensvans X X X X X X X
Strömstare X X X X X X X
Gärdsmyg X X X X X X X
Järnsparv X X X X X X X
Sibirisk järnsparv X 1          
Rödhake X X X X X X X
Näktergal X X X X X X X
Sydnäktergal X 1          
Blåhake X X X X X X X
Svart rödstjärt X X X X X X X
Rödstjärt X X X X X X X
Buskskvätta X X X X X X X
Svarthakad buskskvätta X X 9 X X   1
Vitgumpad buskskvätta X            
Isabellastenskvätta X            
Stenskvätta X X X X X X X
Östlig Medelh.stenskv X            
Ökenstenskvätta X 1 1     X  
Stentrast X            
Ringtrast X X X X X X X
Koltrast X X X X X X X
Rödtrast X            
Bruntrast X            
Svarthalsad trast X 2 2 X      
Björktrast X X X X X X X
Taltrast X X X X X X X
Rödvingetrast X X X X X X X
Dubbeltrast X X X X X X X
Gräshoppsångare X X X X X   X
Flodsångare X X X X X X 2
Vassångare X 18 6 X      
Vattensångare X 1 1 X      
Sävsångare X X X X X X X
Fältsångare X 2 2 X      
Busksångare X X 11 X     1
Kärrsångare X X X X X X X
Rörsångare X X X X X X X
Trastsångare X X X X     X
Härmsångare X X X X X X X
Rödstrupig sångare X            
Höksångare X X 15 X      
Ärtsångare X X X X X X X
Törnsångare X X X X X X X
Trädgårdssångare X X X X X X X
Svarthätta X X X X X X X
Lundsångare X X X X     4
Kungsfågelsångare X 1          
Tajgasångare X X 10 X      
Bergstajgasångare X            
Brunsångare X 1          
Grönsångare X X X X X X X
Gransångare X X X X X X X
Lövsångare X X X X X X X
Kungsfågel X X X X X X X
Brandkronad kungsfågel X X 20 X 1 X 5
Grå flugsnappare X X X X X X X
Mindre flugsnappare X X X X X X X
Halsbandsflugsnappare X 5          
Svartvit flugsnappare X X X X X X X
Skäggmes X X X X X   X
Stjärtmes X X X X X X X
Entita X X X X X X X
Talltita X X X X X X  
Lappmes X 1 1 X      
Tofsmes X X X X X X X
Svartmes X X X X X X X
Blåmes X X X X X X X
Talgoxe X X X X X X X
Nötväcka X X X X X X X
Trädkrypare X X X X X X X
Pungmes X X X X     1
Sommargylling X X X X X   X
Isabellatörnskata X            
Törnskata X X X X X X X
Svartpannad törnskata * X 8 2 X      
Varfågel X X X X X X X
Rödhuvad törnskata X            
Nötskrika X X X X X X 1
Lavskrika X 1          
Skata X X X X X X X
Nötkråka X X X X X X X
Kaja X X X X X X X
Råka X X X X X X X
Kråka X X X X X X X
Korp X X X X X X X
Stare X X X X X X X
Rosenstare X 9 4 X     2
Gråsparv X X X X X X X
Spansk sparv X 1          
Pilfink X X X X X X X
Bofink X X X X X X X
Bergfink X X X X X X X
Gulhämpling X X 8 X      
Grönfink X X X X X X X
Steglits X X X X X X X
Grönsiska X X X X X X X
Hämpling X X X X X X X
Vinterhämpling X X X X X   X
Gråsiska X X X X X X X
Bändelkorsnäbb X X X X X X 6
Mindre korsnäbb X X X X X X X
Större korsnäbb X X X X X X 1
Rosenfink X X X X X X X
Tallbit X X X X X X 1
Domherre X X X X X X X
Stenknäck X X X X X X X
Lappsparv X X X X X   X
Snösparv X X X X X X X
Tallsparv X 2 1 X      
Gulsparv X X X X X X X
Ortolansparv X X X X X   X
Videsparv X 6 1 X     1
Dvärgsparv X 5          
Gyllensparv X 1          
Sävsparv X X X X X X X
Svarthuvad sparv X 1          
Kornsparv X 3 3 X     1
  Smål Jkpgs län Vo Jkpg Habo Mullsjö Visingsö
  377 344 320 319 247 191

274

Antalet arter gäller fram till 2019-12-31