miflu

Jönköpings fågelklubb är en ideell förening med ett övergripande mål att främja kunskapen om fågelfaunan och skyddet av dess livsmiljöer i södra Vätterbyggden.
Klubben är ansluten till Riksföreningen Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

Jönköpings fågelklubb på facebook

Klubbprogrammet:

Jönköpings Fågelklubbs program för 2019
Februari

KLUBBMÖTE
26/2 TISDAG

Bildvisning, Jörgen Hansson, Monica Engstrand och Ulf Gotthardsson visar bilder från Thailand. Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6,
Jönköping kl 18.00
Ansvarig: Karin Enquist Tel 072-522 45 55


Mars

ÅRSMÖTE
10/3 SÖNDAG

Välkomna till årsmöte. Efter årsmötet kommer Erik Arbinger att berätta om sitt arbete med att bygga holkar till göktytor. Erik skulle varit med förra året men fick då förhinder.Sedvanlig semletårta med kaffe/te kommer att serveras.
Samling: Hovslätts hembygdsgård kl 14.00
Ansvarig: Barbro FalkTel 070-892 78 11


HOLKBYGGE
12/3 TISDAG

Snart knackar våra tättingar på holken. Vi passar på att utöka deras möjligheter till bostad denna kväll. Kanske vi kan bygga en holk till göktyta. Ta med plåster och ett glatt humör. OBS slå en signal till Lennart Broman några dagar innan och anmäl er så han kan förbereda på bästa sätt. 8 - 10 deltagare. Blir intresset större erbjuder Lennart ytterligare tillfällen.
Samling: Studiegatan 2 B, Jönköping, från kl 18.00
Ansvarig: Lennart Broman Tel 070-635 91 12
broman.l@hotmail.com


ÖLANDSRESA
30/3 LÖRDAG

Vi styr kosan ner mot ostkusten och Öland över dagen. Väder och fågeltillgång får bestämma om det blir magiskt ejdersträck vid Stora Rör eller om någon spännande raritet drar uppmärksamheten till sig. Anmäl ditt intresse så samordnar Blomma resan.
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6,
Jönköping, kl 04.00
Ansvarig: Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95


April

ÅDORNA TILL ÖSTEN
7/4 SÖNDAG

Vi gör en heldagsutflykt till Östen som är en näringsrik sjö i Västergötland norr om Skövde. Sjön är en viktig rastplats för änder, svanar och gäss. Ta med mat för en hel dag.
Samling: Studiefrämjandet 6.00 för samåkning.
Ansvarig: Barbro Falk Tel 070-892 78 11


UVABERGET, TENHULT
13/4 LÖRDAG

Vi gör en vårutflykt till naturreservatetUvabergeti Tenhult. Vi avslutar utflykten med att Hans visar oss en mindre flugsnapparbiotop i närheten med Smålands längsta granar. Ta med fika.
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6,
Jönköping kl 7.00 eller vid Konsums parkering i Tenhult ca 7.15
Ansvarig: Hans Lööf Tel 073-053 46 14


Maj

FÅGELSKÅDNINGENS DAG
5/5 SÖNDAG

Alla intresserade hälsas välkomna till Fältstationen vid Landsjön. Ringmärkning från gryning till kl 10.00. En längre vandring på några timmar startar kl 07.00. Kortare guidade vandringar startar 08.00, 09.00 och 10.00.
Se hemsidan för utförligare program.
Samling: Fältstationen Landsjön mellan kl 07.00 - 12.00
Ansvariga: Styrelsen (se hemsida)


FYRA TISDAGSVANDRINGAR I MAJ VID ROCKSJÖN Kvällsvandring utmed Rocksjöns spänger, där vi lyssnar och spanar efter fåglar.
Samling: John Bauer parkeringen kl 18.00 7/5
Ansvarig: Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95

14/5
Ansvarig: Thomas Rostedt Tel 070-520 58 36

21/5
Ansvarig: Björn Merkell Tel 070-245 69 52

28/5
Ansvarig: Anders Åhlund Tel 073-182 66 02

TÅKERN
9/5 TORSDAG

Kvällsutflykt till Tåkern för att se och lyssna efter nyanlända flyttfåglar. Räkna med en sen kväll eftersom vissa fåglar inte sjunger förrän det blivit mörkt. Ta med fika.
Samling: Studiefrämjandet Rosenbergsgatan 6,
Jönköping 17.00 för samåkning.
Ansvarig: Peter Berglin 072-350 90 90


ÅDORNA TILL KAXHOLMENS LÖVSKOG
22/5 ONSDAG

Vi gör en kvällsutflykt till Kaxholmen för att lyssna på vårfåglar. Ta med fika.
Samling: Studiefrämjandet Rosenbergsgatan 6,
Jönköping kl 17.00 för samåkning.
Anvarig: Lone Möller Tel 070-345 90 02


Juni

STORA KÄRRS BOKSKOG, HABO
2/6 SÖNDAG

Vandring i bokskogen och besök vid dammarna i Munkaskog
Samling: Parkeringen vid rastplatsen, väg 195, vid bokskogen kl 07.30.
Ansvarig: Sven V Johansson Tel 073-152 60 50


Augusti

VADARHELG PÅ VISINGSÖ
2-4/8 FREDAG - SÖNDAG

Klubbens traditionella helg på Öa. Vi tältar på Sandudden där det även blir mycket mys vid kvällsbrasan. Det går bra att bara komma över dagen för de som inte vill övernatta.
Samling: För info kontakta ansvarig.
Ansvarig: Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95


RINGMÄRKARMORGON VID LANDSJÖN
10/8 LÖRDAG

Vi får följa med ringmärkare som berättar om de fåglar som fångats. Förhoppningsvis kan vi på nära håll ha både rörsångare och kärrsångare och lära oss hur arterna skiljs åt.
Samling: Fältstationen Landsjön kl 07.00
Ansvarig: Magnus Blom Tel 076-119 80 30


September

FALSTERBORESA
20-22/9 FREDAG - SÖNDAG

Åter dags för den traditionella resan till Falsterbo. Boende sker på vandrarhem eller i stugor. Anmäl dig i god tid då vi endast har åtta platser i minibussen.
Samling: För info och anmälan kontakta ansvarig.
Ansvarig: Lennart Broman Tel 070-635 91 12
broman.l@hotmail.com


Oktober

EURO BIRD-WATCH DAY
5/10 LÖRDAG

Var med och bevaka flyttfågelsträcket vid Vista kulle samt Tranebo. Euro Bird-watchdaygenomförs alltid första helgen i oktober med olika aktiviteter där både lokalklubbar och regionala föreningar räknar in fåglar som sedan rapporteras till Artportalen. Samtidigt uppmanas alla som är ute och skådar under helgen att rapportera alla inräknade fågelindivider till Artportalen.
Samling: Paviljongen, Vista kulle och fågeltornet,
Tranebo07.00 - 12.00
Ansvarig: Vista kulle, Leif Thörne Tel 076-803 22 11
Tranebo, Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95


ÅDORNA TILL VISINGSÖ
6/10 SÖNDAG

Vi gör en heldagsutflykt till Visingsö. Ta med matsäck för en hel dag.
Samling: Vi åker med färjan från Gränna 07.55
Ansvarig: Susanne Bergdahl Tel 070-638 05 81


ÅDORNA TILL ÖLAND
18-20 FREDAG - SÖNDAG

Ådorna åker till Öland för att ta del av höststräcket. Boende med vandrarhemsstandard. Begränsat antal platser.
Samling: För info och anmälan kontakta ansvarig senast 1/9
Ansvarig: Barbro Falk Tel 070-892 78 11


November

ALLHELGONARALLYT
2-3/11 LÖRDAG - SÖNDAG

En tävling mellan de olika fågelklubbarna i Småland.Den klubb som ser flest arter vinner rallyt. Alla arter registreras av medlemmarna var för sig i Artportalen. På vår hemsida sammanställs observationerna, där det också finns listor på arter vi sett och inte sett till och arter som kan vara möjliga att se.
Klicka på Rallyt -19 på hemsidan.

KLUBBMÖTE
19/11 TISDAG

Bildvisning, program kommer senare. Se hemsidan för mer information.
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping kl18.00
Ansvarig: Styrelsen


December

ÅDORNAS LUSSESKÅDNING
14/12 LÖRDAG

Ådornas lusseskådning med glögg och pepparkakor. Samling: ICA Maxi parkeringen, bredvid återvinningscentralen kl 08.00
Ansvarig: Inga-Maj Filipsson Tel 070-839 79 43


Januari 2020

VINTERVANDRING
26/1 SÖNDAG

Vinterfågelvandring i stan.
Samling: Liljeholmsparken, Jönköping (Östra kyrkogården) kl 10.00
Ansvarig: Leif Jansson Tel 070-625 80 43

Vädret över Jönköping

Vädret Jönköping

counter for wordpress

Uppdaterat

181229 - Program 2019 - PDF-format
180201 - Fenologilistan för 2017
180109 - Klubbprogrammet för 2018
170329 - Ny lokalinfo, Veda våtmark, tackar Toni för informationen.
Länk
160510 - Länk till Rrk-Jönköpings nya hemsida!
Länk
150128 - Program för 2015
150120 - Listuppdatering, artlistor o fenologilistor
Artlistor
141027 - Lagt in en karta över Rocksjöområdet vid info om lokal

Inventering av berguv

Rapportera in berguvar!

BirdLife Sverige har utsett berguv till riksinventeringsart 2019 och 2020.  Orsaken är att det från många håll i landet rapporteras om minskande förekomst. För att få en bättre bild över berguvens situation och förstå orsakerna till den eventuella minskningen behöver arten följas upp. BirdLife vill därför ha in rapporter på ropande uvhanar och par under vintern/våren.

I varje regionalförening finns kontaktpersoner utsedda som tar emot uvrapporterna. Det är framtaget en inrapporteringsblankett som vi önskar att så många som möjligt kan använda och sända in till sin kontaktperson. Anledningen till blanketten är att vi vill få en mer enhetlig rapportering som också kan ges svar på i vilka miljöer berguven finns, vilket födounderlag den har samt vilka hotbilder som kan finnas. Det går också att rapportera på Artportalen där en högre skyddsklassning kommer att gälla under häckningstid 1 februari till 31 juli där dina rapporter automatiskt döljs för allmänheten.

Hur inventeringen går till kan du läsa mera om på denna sidan Där finns inventeringsmetodiken beskriven och inventeringsprotokollet att ladda ner. Där hittar du också e-postadresser till kontaktpersonerna.

Hjälp BirdLife Sverige! Gör en insats och lyssna av lämpliga miljöer under våren. Skymningen är den optimala tiden att lyssna efter uvens mäktiga dova hoande.

Blommas inlägg i kommentarer:

Bird Life Sverige har bestämt att Berguven är inventeringsart i år. Värdefull information om inventeringen finns på deras hemsida. Även på Artportalen´s hemsida Dagens natur finns information samt om utökad sekretess för observationer som läggs in på artportalen. Om man rapporterar med inventeringsblankett som finns nedladdningsbar på Bird Life hemsida så är Mats Thorin i Aneby rapportmottagare.

 Foto: PE Svahn

Erstadkärret 18.1 2019

Efter senaste utjämningar har i stort alla “ojämnheter” försvunnit. Dels på banken mot Vättern till höger på fotot och dels vid
inflöden från fälten norr&väster om kärret ,där kanter har fasats av och bildar vid lämplig
väderlek ngt som kan liknas vid vadarstrand. Den torde därigenom också vara  lättare att se  från fågeltornet..
Öarna inne i kärret syns bra i kärret egen sjö. I sjön finns en  ö med växande vass och en ö
med gräsväxt. Kärrets sjö är på fotot igenfrusen. Den breda banken mot Vättern har ej heller några kullar längre.
Den gamla vassen och karpdammen bakom sjön är intakta.
Ser bra ut..
Rüdiger Kasche 18.1 2019
Vänligen Rüde

Foto: Rüdiger Kasche

Artlistor, Fenologi

Tack till Webbmaster som lagt upp PROGRAM FÖR 2019 på hemsidan det kan ses på rullista vänster sida samt under fliken PROGRAM finns i PDF även under fliken TIDSKRIFTEN.

Även ARTLISTAN OCH FENOLOGIN som ni hittar under fliken LISTOR är nu uppdaterade. Fenologin är kompletterad med år 2018. Artlistan är kompletterad med RK o RRK uppgifter publicerade i FÅGELÅRET 2018 avseende observationer 2017 och FÅGLAR I SMÅLAND omfattande sedda arter under 2017. Att det blir ca ett års fördröjning på hemsidan beror på dessa skrifters publicering.

Ser ni felaktigheter eller har kompletterande uppgifter eller om något är oklart kan ni höra av er till mig. se under KONTAKT/KASSÖR
Blomma

Bläsand i Liljeholmskanalen Foto:PE Svahn

Återfynd

Ett trevligt återfynd av en sidensvans som blev märkt av Håkan Arenslätt 170318 i Ölmstad, den dök upp i Ryssland 181119, 305 mil från märkplatsen.

God Jul o Gott Nytt År!

Jag önskar er all en God Jul o Gott Nytt skådarår, med många nya trevliga obsar och äventyr i vår natur.