OBSERVERA!!

Det kommer att ske ändringar i klubbprogrammet, se följande:

Så här ser iallafall styrelsens tankar ut för vårprogrammet just nu (=skärtorsdagen):

Ådorna möter flyttfåglar 14 maj
Aktiviteten är inställd p g a Covid-19 pandemin. Vi hoppas kunna genomföra aktiviteten vid ett senare tillfälle.

12/5 — 2/6 Fyra tisdagsvandringar vid Rocksjön. Vi ställer in samtliga vandringar.

7/6 Stora Kärrs bokskog. Vi avvaktar till månadsskiftet maj-juni och ser hur läget ser ut då.

22/6 – 25/6 Ringmärkning av tornfalk. Vi avvaktar tills vidare.

 

Se mer information på Anslagstavlan >>>>

Komosse 25 april

Ådorna på Komosse 25 april
Vi var 7 personer som besökte Komosse. Det var fyra ådor, en man och en kvinna från närområdet och Leif Hansson som guidade oss på mossen. Vi åkte mot Äsebo. Efter en liten stund stannade vi för att se om vi kunde se några tjädrar som brukar uppehålla sig där. Två tjäderhönor flög upp men sågs inte av alla.
Vi fortsatte mot mossen. När vi parkerat hörde vi orrbubbel från mossen. Tre mindre korsnäbbar höll till i en gran. Vi följde efter Leif på en liten stig, över en liten bäck och så småningom ut på mossen. Där var tillräckligt torrt att gå, men lite ansträngande att ta sig fram från tuva till tuva. Vi gick till Kodunge en liten ”ö” i mossen som ligger 345 m ö h. Därifrån hörde vi orrarna tydligt. En orrtupp flög upp i en gran, men vi såg inte de som spelade. Vi gick lite längre ut på mossen och nu kunde vi se nio spelande orrtuppar!
Sedan var det dags för frukost. Två ljungpipare spelflög över oss med stela vingslag. Nöjda med morgonen gick vi tillbaka och nu kändes vandringen inte lika jobbig.
Barbro Falk