miflu

Jönköpings fågelklubb är en ideell förening med ett övergripande mål att främja kunskapen om fågelfaunan och skyddet av dess livsmiljöer i södra Vätterbyggden.
Klubben är ansluten till Riksföreningen Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

Jönköpings fågelklubb på facebook

Klubbprogrammet:

2016
Oktober
EUROPEAN BIRD-WATCH DAY

1/10 LÖRDAG
Var med och bevaka flyttfågelsträcket vid Vista kulle samt Tranebo. Euro Bird-watch genomförs alltid första helgen i oktober med olika aktiviteter där både lokalklubbar och regionala föreningar räknar in fåglar som sedan rapporteras till Artportalen. Samtidigt uppmanas alla som är ute och skådar under helgen att rapportera alla inräknade fågelindivider till Artportalen.Samling:Paviljongen,Vista kulle och fågeltornet,Tranebo 07.00 - 12.00
Ansvarig:Vista kulle,Olle Karlsson,070-551 53 87
Tranebo,Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95


November
SMÅLANDSRALLYT

5 - 6/11 LÖRDAG - SÖNDAG
En tävling mellan de olika fågelklubbarna i Småland. Den klubb som ser flest arter vinner Smålandsrallyt.Alla arter registreras i Artportalen. På vår hemsida sammanställs observationerna,där det också finns en lista på arter som har setts under helgen. Klicka på Rallyt -16 på hemsidan.
Samling:För de som vill,samlas vi kl 08.00 på lördagsmorgonen vid Studiefrämjandet,Rosenbergsgatan 6,Jönköping,för att dela upp oss i grupper för att finkamma kommunen på fågelarter. Under söndagen får var och en leta vidare.
Ansvarig:under lördagen Leif Thörne Tel 076-803 22 11

KLUBBMÖTE
22/11 TISDAG
Bildvisning,program kommer senare. Se hemsidan för mer information.
Samling:Studiefrämjandet,Rosenbergsgatan 6,Jönköping kl 18.00
Ansvarig:Leif Jansson Tel 070-625 80 43

December
ÅDORNAS LUSSESKÅDNING

11/12 SÖNDAG
Ådornas lusseskådning med glögg och pepparkakor.Samling:ICA Maxi parkeringen,bredvid återvinningscentralen kl 08.00.
Ansvarig:Inga-Maj Filipsson Tel 070-839 79 43

ANNANDAGSVANDRING VID LANDSJÖN
26/12 MÅNDAG,ANNANDAG JUL
Klubbens traditionella vandring vid landsjönSamling:Fältstationen Landsjön kl 10.00
Ansvarig:Magnus Blom Tel 076-119 80 30

Vädret över Jönköping

Vädret Jönköping


Uppdaterat

160510 - Länk till Rrk-Jönköpings nya hemsida!
Länk
150128 - Program för 2015
150120 - Listuppdatering,artlistor o fenologilistor
Artlistor
141027 - Lagt in en karta över Rocksjöområdet vid info om lokal
14-01-02 - Program för 2014
13-12-21 - Artlistor för fynden i vårt omr.
13-01-27 - Programmet för 2013.
13-01-05 - Artlistorna för våra fynd i län o verksamh.omr
Artlistor
12-11-19 - Smålandsrallyresultatet 2012
Resultatet
12-05-30 - Lokaler,Habo,
Munkaskog,Munkaskog
12-01-18 Ådorna,programpunkter
Ådorna

Studiecirkel

knipa-flykt

Foto:Ulf Gotthardsson

STUDIECIRKEL:SIMFÅGLAR
Hur ser en årta ut?
Vad är en hälsing?
Har vi verkligen bara fem doppingarter?
Dessa och många andra frågor försöker vi lösa i höstens studiecirkel,som behandlar simfåglar (änder,gäss,svanar,lommar,doppingar och kanske något mer).
Vi startar onsdagen den 5 oktober klockan 18.30 och gör upp programmet då.
Anmäl dig med mejl till Ulf Gotthardsson,ulfgotthardsson@yahoo.se .
Det är först till kvarn som gäller. Antalet deltagare är begränsat till 12 personer.
Välkommen med din anmälan!

Erstadkärret

Om Erstadskärret den 23.8 2016

Erstadkärret fylldess sedan to 18.8 och till to 25.8  med vatten.

Länsstyrelsen via Pål Mernelius  har bistått med en dieseldriven pump,som fortlöpande

driver in vatten i kärret. Detta under god tillsyn av Östen Johansson på ön.

Det ser bra och lovande ut.  Vattennivån  kan ses  på fotot som jag tog under denna dag.

De tre stolparna där tärnor,mås och vadare ibland sitter är nu inramade av vatten. Banken mellan kärret

och Vättern är som vanligt ett bra skydd och har vuxit ut bra.

Som synes har en del växtlighet också kommit fram under

torrperidoden,och de utgör  inget hinder i den totala verksamheten.

20160827

Det känns bra att vi kunnat komma så långt nu och fåglar finns

att döma av rapporter på Artportalen. Tackar också för stödet från Länsstyrelsen

och för Östens arbetsinsats.

Visingsö  23.9 2016

Rüdiger Kasche

Ådornas vadarskola på Getterön 12 – 13 augusti

Ådornas vadarskola på Getterön 12 – 13 augusti

Efter sommarens kallaste natt,frost på en del håll,samlades vi sju
damer på fredagsmorgonen för att resa till Getterön.
Vi åkte först till Lyngen och sedan till Galtabäck för att öva lite på
vadare på egen hand. Det fanns gott om fågel.
Vi såg kustsnäppor,spovsnäppor,myrsnäppa ,roskarl,kustpipare mm.
Framåt eftermiddagen började det regna.

Då åkte vi till Getterön där vi bokat boende i Varbergs Ornitologiska
Förenings klubbhus,VoF-huset/Fågelklubbens hus.
Vi besökte det närliggande Naturum och en guide visade oss en
smalnäbbad simsnäppa som simmade i den s k bassängen utanför.
Den hittade vi också senare när vi spanade från matsalen i VoF-huset,
som har en fantastisk utsikt över reservatet.

På lördagen hade vi bokat guidning av Reino Andersson.
Vi hade hört honom hålla vadarskola med en reporter i
Naturmorgon förra året.
Vi fick då idén att fråga Reino om vi kunde komma till Getterön
och få ta del av hans kunskaper om vadare.
Det ställde han gärna upp på. Reino har specialiserat sig på att
känna igen vadare utifrån deras rörelsemönster.
Vi började med en muntlig genomgång inne i VoF-huset på morgonen.
Sedan åkte vi till fågeltornsparkeringen.
Där fick vi öva på att särskilja kustpipare och ljungpipare,
brushanar,spovsnäppor och kustsnäppor,svartsnäppor
och skogssnäppor mm.
Sedan åkte vi till Reinos favoritplats Killingatången.
Det var högvatten,så där var inte så mycket vadare,
men det lär finnas mängder med fågel där vid lågvatten.
Nu började vi bli snurriga i huvudet av alla vadares
olika sätt att röra sig.
Det var trötta men nöjda ådor som reste hem.
Dessutom hade vi tur med vädret.
Inget regn förrän vi närmade oss Borås.
Förutom vadare såg vi rovfåglar som pilgrimsfalk,havsörn,
brun kärrhök,tornfalk,sparvhök och fiskgjuse.
Tornfalken kunde vi njuta av från VoF-huset,
den hängde bara några meter från fönsterrutorna.
Barbro Falk
aFullSizeRender-webb aIMG_3358-webb

Vadarhelgen på Visingsö 29-31.7

Vadarhelgen på Visingsö 29-31.7

Årets upplaga av denna traditionella aktivitet präglades av ett helt torrt Erstadkärr som borde passa ökenlöpare och vadarsvalor istället för de traditionella arktiska vadare som vi var ute efter. Vi var 7 män och 4 kvinnor som lyckades få ihop 19 olika vadararter de flesta dock i mycket låga antal. Några av arterna var kustpipare 7,kustsnäppa 5,sandlöpare 1,kärrsnäppa 10,mosnäppa 1,småsnäppa 1 och myrspov 3. Några andra arter som sågs var torn- lärk och pilgrimsfalk som får representera rovfåglarna. Gäss prut- vitkindad och stripgås. Dvärgmås,skräntärnor och svarttärnor från mås och tärnsläktet. Av tättingarna noterade vi bl.a forsärla och svart rödstjärt. Tyvärr blev det ingen av ökenarterna men deltagarna tog det med fattning och avnjöt de underbara kvällarna i lampan och brasans sken.

Blomma

Bild från Öa

Foto:Peter Berglin

Foto:Peter Berglin,vid fågeltornet.