Rally -22

Allhelgonarallyt 2022,rapportera era observationer på Artportalen. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande uppdateringar, samma sak på söndagen.    

Jag fyller i efterhand som jag hinner och får rapporter om vad som setts, art flyttad till kolumn sedda arter = sedd (obsad, klar).

RÖD färg söndagens arter. 

Blå text = Ej rapporterad på Artportalen, men via Bandet etc.

   
Uppdaterad  kl _13.30   Antal arter: 109st  | Se tidigare års resultat 2002- >>>>>    
Möjliga arter, EJ RAPPORTERADE Kryssade arter, KLARA
         
    Knölsvan    
  Mindre sångsvan    
    Sångsvan    
Sädgås        
Spetsbergsgås      
    Bläsgås    
    Grågås    
  Kanadagås    
  Vitkindad gås    
Prutgås        
    Bläsand    
Skedand        
  Snatterand    
    Kricka    
    Gräsand    
Stjärtand        
    Brunand    
    Vigg    
    Bergand    
    Ejder    
    Alfågel    
    Sjöorre    
    Svärta    
    Knipa    
    Salskrake    
  Småskrake    
  Storskrake    
    Järpe    
    Orre    
Tjäder        
Rapphöna      
Fasan        
    Smålom    
    Storlom    
  Smådopping    
  Skäggdopping    
  Gråhakedopping    
Svarthakedopping      
Havssula        
    Storskarv    
Rallhäger        
Ägretthäger      
    Gråhäger    
    Havsörn    
Röd glada      
  Blå kärrhök    
    Duvhök    
    Sparvhök    
    Ormvråk    
    Fjällvråk    
Kungsörn        
    Tornfalk    
Stenfalk        
  Pilgrimsfalk    
  Vattenrall    
    Rörhöna    
    Sothöna    
Trana        
Kustpipare      
  Ljungpipare    
    Tofsvipa    
Skärsnäppa      
Kärrsnäppa      
Brushane        
  Dvärgbeckasin    
  Enkelbeckasin    
    Morkulla    
Bredstjärtad labb      
Kustlabb        
Dvärgmås      
  Skrattmås    
    Fiskmås    
    Silltrut    
    Gråtrut    
Havstrut        
Tretåig mås      
Kentsk tärna      
Silvertärna      
Sillgrissla        
Alkekung        
    Tamduva    
Skogsduva      
    Ringduva    
    Turkduva    
Berguv        
Hökuggla        
Pärluggla        
  Sparvuggla    
Kattuggla        
Jorduggla        
  Kungsfiskare    
Blek tornseglare      
Tornseglare      
Göktyta        
  Gröngöling    
  Spillkråka    
  Större hackspett    
Tretåig hackspett      
  Mindre hackspett    
Trädlärka        
    Sånglärka    
Ladusvala      
Berglärka        
Större piplärka      
  Ängspiplärka    
Skärpiplärka      
    Forsärla    
Sädesärla        
  Sidensvans    
  Strömstare    
  Gärdsmyg    
    Järnsparv    
    Rödhake    
Rödstjärt        
    Koltrast    
  Björktrast    
    Taltrast    
  Rödvingetrast    
Dubbeltrast      
Rörsångare      
  Svarthätta    
  Gransångare    
  Kungsfågel    
  Skäggmes    
    Stjärtmes    
    Entita    
    Talltita    
    Tofsmes    
    Svartmes    
    Blåmes    
    Talgoxe    
    Nötväcka    
  Trädkrypare    
    Varfågel    
    Nötskrika    
    Skata    
    Nötkråka    
    Kaja    
    Råka    
    Kråka    
    Korp    
    Stare    
    Gråsparv    
    Pilfink    
    Bofink    
    Bergfink    
    Grönfink    
    Steglits    
  Grönsiska    
Hämpling        
  Vinterhämpling    
    Gråsiska    
Snösiska        
Bändelkorsnäbb      
  Mindre korsnäbb    
  Större korsnäbb    
Tallbit        
  Domherre    
  Stenknäck    
Lappsparv      
Snösparv        
    Gulsparv    
    Sävsparv