Riddersbergsdammen, Rogberga

RIDDERSBERGSDAMMEN

Rogberga

 

Riddersbergsdammen är ett anlagt viltvatten i anslutning till Riddersbergs säteri. Våtmarksområdet strax norr om ladugården anlades 1981/82 genom initiativ från Tenhults jaktvårdsförening och Tenhults lantbruksskola.

Grävning  och schaktningsarbete utfördes av A6 som övningsobjekt och därefter planterades det in karpar.  1997 tömdes dammen när Smålands kraft bytte stolpar och 15 nya karpar sattes dit för att hålla växtligheten nere. Troligtvis finns det karp kvar i dag.

Området är ca 2,4 ha stort och rymmer ett 20-tal häckningsöar. Området är grunt men det finns några djuphålor på två meter.

Naturbruksgymnasiet i Tenhult har under en tid använt dammen i praktisk naturvård. Då byggdes fågeltornet och det sattes upp knipholkar och and- gömslen.

Av häckande fåglar kan nämnas knölsvan, som senare konkurerats ut av sångsvan som årligen har häckat sedan nittiotalet. Andra är svarthakedopping, rörhöna, trana, ormvråk, rödvingetrast, sävsparv, rörsångare, sävsångare och mindre hackspett.

Av övriga observationer kan nämnas lärkfalk, rosenfink, härmsångare och gräshoppsångare. Bäver och utter har observerats på senare år.

Hitta dit: Från Rogberga kyrka, kör mot Barnarp/ Västansjö, efter 500 m sväng höger efter stora ladugården , sedan kör 200 m rakt fram på grusvägen och parkera vid röda ladan.

riddersberg-dammen-karta