Anslagstavlan

Här har vi en ny “Anslagstavla” som ni ser finns det en knapp för “Svara” detta är om man vill kommentera just detta inlägg och på så vis kan man få en sammanhängande kedja av inlägg (diskussion), samtidigt som den är i funktion som den gamla “Anslagstavlan”. Man behöver inte fylla i “webbplats” då det används vid bloggande. Jag tog mig friheten att klistra in ngr. av de senaste inläggen. Vi testar och se om detta kan fungera.

962 comments to Anslagstavlan

 • Björn

  Guidningarna vid Rocksjön har kommit igång och 22 maj (nästa tisdag) står jag uppsatt som guide. Jag har dock en tjänsteresa som jag behöver åka på och behöver därför någon i klubben som kan ställa upp som guide den aktuella dagen. Har du möjlighet får du gärna höra av dig till mig på 0702-456952.

 • Barbro Falk

  Tipspromenad Fågelskådningens dag 6 maj 2018
  Rätt rad: fråga 1 1. Gulsparv blev symbol för Rachel Carsons bok Tyst vår. fråga 2 2. Röd glada var nästan utrotad för 40 år sedan. fråga 3 2. Taltrast är Smålands landskaps fågel. fråga 4 X. Strandskata firas i Bohuslän med Tjälledagen fråga 5 1.Smålom kan ses fiska i Munksjön. fråga 6 2. Näktergal räknas till nattsångarna.fråga 7 1. Lavskrikan är en nordlig barrskogsfågel. fråga 8 1. Fiskgjuse är en fiskande fågel. fråga 9 2. Steglits har kardborrar och tistlar till favoritföda. fråga 10 X. Trana heter grus grus på latin. Skiljefrågan, det var 688 solrosfrön i burken.
  Det var flera som hade alla rätt så skiljefrågan fick avgöra. Vinnare blev Mahdi som får boken Kroknäbbarnas tid i pris, skänkt av Studiefrämjandet.

 • Lone Möller

  Ådornas utflykt till Hyllingen den 9 maj 2018.
  Vi var fem ådor som gav oss iväg till Aneby kommun med hopp om att pricka in dubbelbeckasinen. Efter fåfängt lyssnande efter den svarta rödstjärten vid Hags industri och en kvällsfika vid Stalpet drog vi oss ner mot Hyllingen och det nybyggda något rangliga fågeltornet på den västra sidan. Från tornet ser man på långt håll bort mot den restaurerade sjön. Morgonskådning från det gamla tornet vid Ängs gård är nog att föredra om det är den öppna vattenspegeln som ska studeras. Strax efter klockan 21 drog vi oss ut på våtmarkerna och där, i Svartån, fick vi kvällens häftigaste obs – en utter! Äsch, en bäver, var det nog fler än jag som tänkte till en början. Trots att vi inte prickade in dubbelbecken denna gång, den dök upp den 7/5 i år, fick vi en ljuvlig försommarkväll ut på Hyllingen medan mörkret sänkte sig. Det är en magisk känsla att stå där ute i skymningen och lyssna till storspovens spel, inflygande lekande tranor, horsande enkelbeckasiner och sångtokiga lärkor. Under kvällen dök Mats Thorin från Aneby upp. Med hjälp av hans “spionutrustning” fick vi höra spelande svarthakedopping, annars omöjligt att höra på det långa avståndet bor till sjön.
  En härlig kväll!
  Lone Möller

 • Hans Lööf

  Fågelklubbens utflykt till Ruppen lördagen den 28 april.
  Trots en regnig morgon samlades tretton deltagare vid Ruppens Naturstation vid Åsens by Haurida. Men vädret bättrade sig så det blev en hyfsad dag. Extra trevligt var att sju av deltagarna var kvinnor!
  Vi startade med att spana av sjöns fåglar från den rymliga skådarballkongen. Sedan vandrade vi österut i den gamla reservatsskogen som ligger söder om Ruppen. Det lätta regnet och lite kylslagna vädret gjorde att det var ganska tyst i skogen. Mesar, kungsfåglar och gärdsmyg var det vi hörde och såg mest av. Trastarna och hackspettarna som är lite av karaktären i gammelskogen gjorde inte mycket väsen av sig.
  Den gamla skogen vi gick igenom var från början sparad av Linköpings stift som ett ”kyrkoreservat” men är nu vanligt naturreservat. Vår lokalguide Lennart Andrén hade fixat hjälp så stigen med de gamla vindfällorna var röjd så vi slapp klättra.
  Vi återvände till naturstationens balkong för lång kafferast med skådning och nu hade vi bättre tur med en av våra målarter, lärkfalken. Den satt länge och lät sig välvilligt beskådas i en grantopp ute på Liljekonvaljeön. En trana låg och ruvade, sångsvan förberedde för häckning på den lilla ön framför oss. Enkelbeckasinens tickande hördes gång på gång från den översvämmade våtmarken väster om tornet men trots träget letande såg vi den inte.
  Fem gråtrutar och en storskarv fanns på sitt vanliga skär. Konstigt nog häckar även fisktärna på samma skär, men de hade inte kommit ännu.
  Tre storlommar fiskade mitt i sjön. Några krickor visade sig vid norra strandkanten, men annars var det ganska magert med andfåglar trots att hela Ruppen är grund och rik på vattenväxter.
  Efter kafferasten åkte vi till Nynäs vid den norra sidan av Ruppen. Vi vandrade och lyssnade i de gamla lövängarna med gammal grov asp och ek som nu har blivit naturreservat. Där har man i vinter utfört en naturvårdshuggning. Inväxande har rensats bort för att gynna lövträd och skapa luckor för naturbete med nötkreatur.
  Här var det rätt biotop för vår andra målart, den mindre hackspetten, men den lilla ville inte visa sej, ej heller trumma. Större hackspett trummade och flera rödvingetrastar sjöng. Utmed sjön brukar det finnas gott om sävsparv men vi hörde bara en. En lövsångare var den enda i sin artgrupp som hördes medan en brunkärrhök kom lågt flygande över sjön.
  Vid halv tolv-tiden for vi hem, nöjda med en fin morgon som trots vädret ändå bjöd på 32 fågelarter och mycket ny kunskap .
  Hans Lööf

 • Hans Lööf

  Hej En påminnelse till på lördag 28/4, nu är det dax för klubbens fågelutflykt till RUPPEN vid Åsens by Haurida.
  För samåkning och tider m.m. se klubbens hemsida.
  Räkna med halvdag. Om någon åker direkt till “Ruppens naturstation” eller kommer från Grännahållet räknar vi med att starta där kl. 07:00. Ta med förmiddagsfika, tub kan vara bra vid tornet men inte nödvändigt när vi vandrar i reservatsskogen.
  Gå gärna in och sök på naturreservat Jönköpings län.
  Välkomma Hasse Lööf 0730-534 614

 • Björn

  Jag vill på det här sättet tacka så jättemycket för den fina boken “Gulls of the World” av Klaus Malling Olsen som jag fick av fågelklubben i samband med att jag nu avgått som redaktör för vår fågeltidning. Den ska läsas noggrant och kommer att finnas med på mina resor runt om i världen.
  Ett stort TACK!

 • Blomma

  Klubbresan till Öland 25 mars.
  Åtta entusiaster samlades tidigt vid Studiefrämjandet där snabb inlastning i bilen ackompanjerades av en frusen koltrast. När vi passerade Ölandsbron i tät dimma bestämdes att Stora Rör skulle utgå ur reseprogrammet. Ett snabbt stopp vid Färjestadens hamn gav inte mycket mer än en ung havsörn som satt på isen. Bejershamn blev nästa mål för en första välbehövlig frukost. Inte heller här lyckades vi hitta den rätta vårkänslan, trots att gravänder, skrattmåsar och grönfinken gjorde sitt bästa. Vägen till Ottenby gav förhoppningar, termometern började krypa upp mot nollan och sikten ökade men berglärkorna från dagen före kunde inte hittas. Men som vanligt fanns det mycket fågel att leta bland. Något av vad vi såg: mycket bergänder, 8 salskrakar av båda könen, flera spelande st. strandpipare tillika sånglärkor samt en trädlärka. Resans huvudart pralinen (praktejder) kan vi med säkerhet säga att vi inte såg på denna resa heller då endast ett 25-tal ejdrar kunde ses under dagen. Gräsgårds hamn med gårdagens skärfläcka blev nästa mål. Här hittades en halsmärkt bläsgås som Peter fick uppgifter på att det var en hona född 2010, märkt i Holland 2011, sågs i Mellby 2016, sedd sen 11 januari i år i Gräsgårds hamn, där det fanns ytterligare 27 bläsgäss. Vi hittade 2 kärrsnäppor och några st. strandpipare men ingen skärfläcka. På vägen till Färjestadens dämme, med skäggmes och vattenrall som dragplåster, såg vi två röda glador. Dämmet gav ingen av målarterna endast hämpling, sävsparv och ängspiplärka kunde adderas till den med vacker räv kompletterade 60 arter korta artlistan. Flera av deltagarna var fast beslutna att nästa år gör vi ett nytt försök att se pralinen

 • Blomma

  Medlemskap 2018
  Jag skrev en påminnelse om betalning av medlemsavgift här på hemsidan den 6 februari. Detta uppmärksammades av många. Men förhoppningsvis vill många fler av de som fick en påminnelse i förra utskicket vara med och stödja föreningsarbetet. Det vore trevligt om så många som möjligt av er ca 60 tidigare medlemmar gör en insats före fågelrapportens utgivning troligen några dagar efter Påsk.
  Blomma

 • Gunnar Gustafsson

  Har ibland funderat över när pilgrimsfalken försvann vid Taberg. Nyligen hittade jag en gammal bok i gömmorna, “Smålands Taberg, Meddelanden från Jönköpings Läns Hembygdsförbund”, 1954. I en artikel författad av regeringsråddet Sven Strömberg och generaldirektören Stig Ödeen, “Utredning rörande frågan om åtgärder till skydd för Smålands Tabergs naturvärden”, gör jag följande utdrag som är intressant. Det enda som jag hittat i tryck om pilgrimsfalkens förekomst på orten:

  “…Sålunda har under en följd av år den i landet relativt sällsynta pilgrimsfalken häckat på ett klipputsprång på berget. Den synes dock ha försvunnit och torde ej ha observerats vid Taberg efter 1923. Häckningsplatsen är fridlyst. Kungsfiskaren, som tillhör våra sällsyntaste fåglar förekommer på flera platser utmed Tabergsån. Den upptäcktes i Sverige på 1870-talet just vid Tabergsån. Sannolikt torde i landet finnas blott några tiotal par. Den likaledes sällsynta gråärlan (Motacilla cinerea) observerades första gången i Sverige 1916 också vid Tabergsån…”

  När det gäller forsärlan nämner Gustaf Rudebeck ett något tidigare årtal vid Tabergsån.
  Den gamla järnskylten vid en av undergångarna till banvallen som vittnade om att pilgrimsfalken är fridlyst på Taberg försvann på 1970-talet. Numer sitter ändå en replika som vittnar om svunnen tid. Även om vissa arter inte längre häckar i området, ger ån och ängarna vid gruvan fortfarande möjlighet till upplevelser inte minst en skön vårdag, som vi ser fram mot denna snöiga marsdag.
  /Gunnar Gustafsson, Taberg.

 • Läge Erstadkärret/Visingsö söndag den 25 februari anno 2018.
  För det första syns nu , så länge som kylan finns och marken bär, en febril och tydligt synbar utkörning av uppgrävda schaktmassor från Erstadkärret till fält nära Feskarns.
  För det andra så har markägaren till vår parkeringsmöjlighet vid Grandungen vid Ed, sålt sitt jordbruk till sin son. Parkeringsnmöjligheterna kommer att kvarstå fortsättningsvis, men finns ju inte alltid när snö eller annat förhindrar nedfart.
  För det tredje. När ni inviterar någon “kompis, typ skådare” till ön så be dom läsa om Visingsö,eller annat skådarmål, på Lokalavsnitten på hemsidan. Det förekommer fortfarande knepiga parkeringar här på ön ,till men för bofasta på ön.
  Avslutningsvis så gäller just nu snöpulsning ,typ lindrig men för många välbehövlig , på många välkända avsnitt på ön.

  Med hälsningar
  Rüdiger Kasche

 • Lennart Broman

  Klubbens traditionella resa till Hornborgasjön närmar sig. Vi träffas klockan 7:00 nu på lördag 24/2 vid Studiefrämjandet på Rosenbergsgatan 6 i Jönköping och åker sen i välfyllda personbilar till Bjurums kyrka som första anhalt. Därefter tar vi oss i lugn takt till olika lokaler runt sjön. Vi beräknas vara hemma i Jönköping igen framåt eftermiddagen. Ring eller mejla mig gärna så jag har lite koll på hur många vi blir. Lennart Broman

 • Karin Henriksson

  Stort tack för den fantastiska tavlan av Staffan Ullström! Tavlan pryder redan väggen.
  Vill också tacka för de fina orden Margareta skrev om Janne, han har lämnat ett stort tomrum och en enorm saknad hos oss.
  Karin Olle Björn

 • ERSTADKÄRRET 19.1 2018
  Tack vare kylan och alltmer hårdnande markskikt så har brukare på två traktorer plus 3 lastvagnar alltsedan i går kunnat starta bortforsling av de liggande schaktmassorna på Erstadkärret. Delar av materialet kommer att fördelas på ojämn mark inom kärret men också så småningom utanför kärret på likaledes för andra lämpliga platser.
  Den fina sjön i kärret med några synliga öar behöver också tömmas på en del vatten så att underlaget fortsättningsvis bär för traktorerna. En rävfälla har också för en tid placerats osynlig i vassen. Några steglitsar,gråsiskor och två snösparvar fanns också med i dag.
  Det ser bra ut det här! Foto bifogas..
  Rüdiger Kasche

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>