Anslagstavlan

Här har vi en ny “Anslagstavla” som ni ser finns det en knapp för “Svara” detta är om man vill kommentera just detta inlägg och på så vis kan man få en sammanhängande kedja av inlägg (diskussion), samtidigt som den är i funktion som den gamla “Anslagstavlan”. Man behöver inte fylla i “webbplats” då det används vid bloggande. Jag tog mig friheten att klistra in ngr. av de senaste inläggen. Vi testar och se om detta kan fungera.

954 comments to Anslagstavlan

 • Gunnar Gustafsson

  Har ibland funderat över när pilgrimsfalken försvann vid Taberg. Nyligen hittade jag en gammal bok i gömmorna, “Smålands Taberg, Meddelanden från Jönköpings Läns Hembygdsförbund”, 1954. I en artikel författad av regeringsråddet Sven Strömberg och generaldirektören Stig Ödeen, “Utredning rörande frågan om åtgärder till skydd för Smålands Tabergs naturvärden”, gör jag följande utdrag som är intressant. Det enda som jag hittat i tryck om pilgrimsfalkens förekomst på orten:

  “…Sålunda har under en följd av år den i landet relativt sällsynta pilgrimsfalken häckat på ett klipputsprång på berget. Den synes dock ha försvunnit och torde ej ha observerats vid Taberg efter 1923. Häckningsplatsen är fridlyst. Kungsfiskaren, som tillhör våra sällsyntaste fåglar förekommer på flera platser utmed Tabergsån. Den upptäcktes i Sverige på 1870-talet just vid Tabergsån. Sannolikt torde i landet finnas blott några tiotal par. Den likaledes sällsynta gråärlan (Motacilla cinerea) observerades första gången i Sverige 1916 också vid Tabergsån…”

  När det gäller forsärlan nämner Gustaf Rudebeck ett något tidigare årtal vid Tabergsån.
  Den gamla järnskylten vid en av undergångarna till banvallen som vittnade om att pilgrimsfalken är fridlyst på Taberg försvann på 1970-talet. Numer sitter ändå en replika som vittnar om svunnen tid. Även om vissa arter inte längre häckar i området, ger ån och ängarna vid gruvan fortfarande möjlighet till upplevelser inte minst en skön vårdag, som vi ser fram mot denna snöiga marsdag.
  /Gunnar Gustafsson, Taberg.

 • Läge Erstadkärret/Visingsö söndag den 25 februari anno 2018.
  För det första syns nu , så länge som kylan finns och marken bär, en febril och tydligt synbar utkörning av uppgrävda schaktmassor från Erstadkärret till fält nära Feskarns.
  För det andra så har markägaren till vår parkeringsmöjlighet vid Grandungen vid Ed, sålt sitt jordbruk till sin son. Parkeringsnmöjligheterna kommer att kvarstå fortsättningsvis, men finns ju inte alltid när snö eller annat förhindrar nedfart.
  För det tredje. När ni inviterar någon “kompis, typ skådare” till ön så be dom läsa om Visingsö,eller annat skådarmål, på Lokalavsnitten på hemsidan. Det förekommer fortfarande knepiga parkeringar här på ön ,till men för bofasta på ön.
  Avslutningsvis så gäller just nu snöpulsning ,typ lindrig men för många välbehövlig , på många välkända avsnitt på ön.

  Med hälsningar
  Rüdiger Kasche

 • Lennart Broman

  Klubbens traditionella resa till Hornborgasjön närmar sig. Vi träffas klockan 7:00 nu på lördag 24/2 vid Studiefrämjandet på Rosenbergsgatan 6 i Jönköping och åker sen i välfyllda personbilar till Bjurums kyrka som första anhalt. Därefter tar vi oss i lugn takt till olika lokaler runt sjön. Vi beräknas vara hemma i Jönköping igen framåt eftermiddagen. Ring eller mejla mig gärna så jag har lite koll på hur många vi blir. Lennart Broman

 • Karin Henriksson

  Stort tack för den fantastiska tavlan av Staffan Ullström! Tavlan pryder redan väggen.
  Vill också tacka för de fina orden Margareta skrev om Janne, han har lämnat ett stort tomrum och en enorm saknad hos oss.
  Karin Olle Björn

 • ERSTADKÄRRET 19.1 2018
  Tack vare kylan och alltmer hårdnande markskikt så har brukare på två traktorer plus 3 lastvagnar alltsedan i går kunnat starta bortforsling av de liggande schaktmassorna på Erstadkärret. Delar av materialet kommer att fördelas på ojämn mark inom kärret men också så småningom utanför kärret på likaledes för andra lämpliga platser.
  Den fina sjön i kärret med några synliga öar behöver också tömmas på en del vatten så att underlaget fortsättningsvis bär för traktorerna. En rävfälla har också för en tid placerats osynlig i vassen. Några steglitsar,gråsiskor och två snösparvar fanns också med i dag.
  Det ser bra ut det här! Foto bifogas..
  Rüdiger Kasche

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>