Ni som kommer in med mobilen till sidan har en möjlighet att få en mobilversion av sidan genom att scrolla ner till botten av sidan och välja “växla till mobilversion”.

Noen och Hyllingen

Ådornas utflykt till Noen och Hyllingen 7 maj

Vi var åtta kvinnor och en man som åkte till våra grannkommuner Tranås och Aneby för att skåda fågel. Vi började med Nostorps våtmark strax öster om Adelöv. Där fanns många grönbenor men även några svartsnäppor, en gluttsnäppa och ett par brushanar. En brushane hade fina svarta halsfjädrar. En svarthakedopping låg på nära håll och en rördrom tutade från vassen.

Vi åkte vidare till Deglaberget med utsikt över Noån. I kvällssolen åt vi vår matsäck. Även här tutade en rördrom och enkelbeckasinen spelade. En knipa simmade förbi med två ungar. Sedan fortsatt vi till Hyllingen utanför Aneby. På vägen ner till maderna växte det rikligt med backsippor på en grusås.

En inte helt lätt väg. Först över en skranglig stätta och sedan dubbelt taggtrådsstängsel. Men med gemensamma krafter kom vi över eller under. En man gick framför oss, men det var ingen fågelskådare, enligt Gunnar, för han bar på en korg. Själv bar han på en låda med en parabolapparat för att bättre kunna höra den eventuella dubbelbeckasinen.

Framme på maden visade det sig att mannen var Mats Theorin fågelskådare från Aneby. I korgen hade han en likadan parabol! Han berättade att förra året hördes ingen dubbelbeckasin vid Hyllingen och ingen i år så här långt. Nu gällde det att spetsa öronen. Enkelbeckasinerna tickade och efterhand som skymningen tätnade spelade de allt mer.

En uggla flög över maden på långt håll, jord- eller hornuggla, det gick inte säkert att avgöra. Nu var klockan över tio, då hörde Mats plötsligt i sin parabol dubbelbeckasinen. De som ville fick låna utrustningen, en del hörde den ändå. När alla fått höra det säregna ljudet var det dags att ta sig i mörkret tillbaka till bilarna.

Barbro Falk

Resultat tipspromenad

Fågelskådningens dag 5 maj 2024

Resultat tipspromenad, 10 av 32 deltagare hade alla rätt. Vinnare blev Roger Storm som gissade bäst på skiljefrågan med 100 cm.

Rätt rad: 1 Drillsnäppa, 1 Järpe, 1 Gråhäger, 2 Storskrake, 2 Kungsfiskare, 2 Strandskata, 1 Knipa, X Grönfink, X Hornuggla,  X Eremitibis   Skiljefråga: 95 cm

Husebymaden 23 april

Ådorna besökte Husebymaden 23 april

Det var en kylig morgon som åtta kvinnor träffades för att åka till Husebymaden söder om Växjö. Efter flera dagar med iskalla vindar var det denna dag vindstilla och soligt. Vid Husebymaden var vattenståndet högt men vägen fram till tornet var torr och fin. Vi började med att fika i den sköna solen. En rördrom tutade från vassen.

Från tornet såg vi bland alla fiskmåsar, skrattmåsar och tofsvipor även smådoppingar, skedänder, röd glada och tornfalk. Det höga vattenståndet medförde att inga vadare syntes till. Efter några timmars spanande åkte vi vidare söderut till Bjurkärr i Åsnens nationalpark.

Vi gick en slinga i bokskogen som precis börjat slå ut och lyssnade efter småfåglar. Vi år vår lunch med utsikt över Åsnen. Även här hördes en rördrom och ett storlompar simmade förbi. Ett spillkråkepar flög runt och tjoade.

Sedan fortsatte vi till Lilla Attsjön nordost om Växjö. Det är en återskapad fågelsjö med två fågeltorn och en vandringsled runt sjön. Även här var vattenståndet högt men leden gick på en vall som var torr. Vi lyckades hitta en fin brushane och ett par skedänder innan vi påbörjade hemresan.

Barbro Falk

Exkursion Konungsö mosse

Fågelvandring kring Konungsö Mosse 13 april 2024

I arla morgonstund samlades 14 fågelintresserade skådare runt Hans Lööv och Stefan Claesson som var dagens guider. Av totalt 16 skådare var sex kvinnor och åtta män redo med kikarna i handen och öppna öron för att möta vårens första vårfåglar. 

De flesta förväntade sig att få höra orre, ljungpipare och storspov. Under vandringens början var bofink, rödhake och taltrast mest alerta. Vid mossens kant sjöng en tofsmes ljudligt samtidigt som en skogssnäppa flög fram och tillbaka och det karakteristiska lätet ljöd högt över oss alla. Ringduva, grönsiska och talgoxe hördes också i skogsbrynet. Vid en av våra spaningarna över mossen innan vi nådde ”Tre brunnar” som skulle bli vår fika plats kunde några se en ljungpipare som rastade på en av tuvorna samtidigt som en orrhöna flög förbi. 

Dubbeltrastar och talltitor gav oss stora möjligheter att träna in deras läten. På väg mot ”Tre brunnar” sjöng storspoven ljudligt samtidigt som två tranor lite magiskt skrikande flög över oss. Innan vi kom fram till en flock sjungande sidensvansar hördes kungsfågel och större hackspett. De sex sidensvansarna höll till i ett par frötallar under en längre tid och deras ringklockeliknade läte hördes långt över nejden. 

Fikat intogs på en liten bergshöjd med god överblick över mossen. 15 orrtuppar visade på en stor aktivitet för att locka till sig den mest attraktiva hönan. Innan påtåren var intagen såg också ett kanadagåspar förberedda på sin årliga häckning. I den andra vattensamlingen rörde sig ett gräsandspar. På sista vandringssträckan mot bilarna gjordes flera stopp, inte minst för att både se och höra två aktiva järnsparvar. De snabbaste skådarna mot bilarna stötte också en tjäder ett tiotal meter från P-platsen. 

Gruppens alla deltagare var mycket nöjda med vandringen och alla arter man ”plockade hem” denna tidiga morgon, inte minst de som mötte Konungsö Mosse för första gången. 

// Hans Lööv och Stefan Claesson