Tranebo mer arbete.

Vi förbättrar grunden på Vindskyddet för att förlänga dess livslängd. Vi ska lägga ny grusbädd på golvet. Gruset måste bäras i hankar ca 20 meter. Hoppas några känner för ett extra motionspass nu på torsdag den 26 vid 9-tiden vid tornet. Glöm inte fika och lämpligt att ha stövlar. På bilderna syns när PerJonas, Leif och Björn håller på att frilägga grunden.

Foto: Jan Blomqvist
Foto: Jan Blomqvist

VINTERVANDRING SÖNDAG 22 JAN 10.00

På söndag håller vi vår traditionella vintervandring i östra Jönköping. Vi träffas i Liljeholmsparken, vid GC-tunneln under järnvägen klockan 10.00 och börjar med att titta efter vad vi kan hitta i kanalen. Därefter rör vi oss mot Rocksjön och eventuellt längre mot Munksjön. Vilka fåglar vi ser beror på is- och snöläget; är omgivande sjöar isbelagda erbjuder Liljeholmskanalen öppet vatten, då ofta med någon spännande vattenfågel.

Foto Ulf Gotthardsson

Eftersom vi inte rör oss särskilt långt, är det här en aktivitet som du kan välja att avsluta när det passar dig. Ingen föranmälan behövs – vi ska ju inte samåka någonstans.

Se till att ha riktigt varma kläder (inklusive mössa och vantar) och gärna en enklare fika!

Välkommen!

Ansvarig Ulf Gotthardsson, 070-274 1948 .

Foto: Ulf Gotthardsson

Vadarkurs

Det är nu rätt många år sedan som vi hade några studiecirklar, så därför gör vi nu ett försök att återuppta denna aktivitet. Vi startar med en cirkel som kommer att handla om vadare, både sådana som är vanliga och ovanliga i Sverige.

Vi kommer att träffas på onsdagar i Studiefrämjandets lokaler med start 11 jan. kl 18 (om alla kan) annars kl 19.
Cirkeln är öppen för medlemmar i fågelklubben och är kostnadsfri, men alla deltagare kommer bli ansvariga för innehållet vid någon träff.
Anmälan gör du till mig med sms till 073-679 73 40

Hoppas vi ses/PerJonas