Vadarcirkel – avslutning på Öland

Under ledning av Per-Jonas Andersson har klubben under våren genomfört en studiecirkel speciellt inriktad på vadarfåglar. Som avslutning arrangerades en exkursion till Öland den 11–13 augusti. Vid denna tid är många vadare på flytt söderut och på Öland finns det många fina lokaler där de rastande fåglarna kan beskådas.

Vi var 11 förväntansfulla resedeltagare som alla såg fram emot att få praktisera våra teoretiskt inhämtade kunskaper i verkligheten. Redan den första fågeln vid det första stoppet i Beijershamn satte oss på prov. Den till synes uppenbara rödbenan (den hade ju röda ben…) visade sig vara en svartsnäppa!

Vi besökte flera fågellokaler på södra Öland; Beijershamn, Stenåsa, Seby, södra udden Ottenby, Västerstadsviken och Risinge. Bland vadarna såg vi de vanligaste ”tringorna” såsom grönbena, drillsnäppa, rödbena, gluttsnäppa och en och annan svartsnäppa. Bland ”calidris” såg vi rikligt med kärrsnäppa och större strandpipare, även de vackra kustsnäpporna och några spovsnäppor sågs. Bland de mer ovanliga vadarna hittade vi en smalnäbbad simsnäppa vid Beijershamn.

Vid Sebybadet på den östra sidan hade vi glädjen att få uppleva ett bra flöde av sträckande fåglar, varav en hel del sträckte helt strandnära. Bland annat kunde vi njuta av vackra kustpipare och myrspovar som passerade förbi på nära håll.

Vid Sebybadet mötte vi också en familj med småtärnor som helt orädda och mycket nära oss fiskade och matade ungarna – en häftig upplevelse!

Även om temat för resan var vadare fick vi naturligtvis se många andra arter och sammanlagt noterade vi 120 arter under våra tre dagar på ön.

Vi tackar Per-Jonas för en väl planerad och genomförd resa samt sakkunnig ledning och support!

/ Jarl Strömbom, cirkeldeltagare

Foto Jarl Strömbom: Småtärna
Foto Jarl Strömbom: Cirkeldeltagare
Foto Jarl Strömbom: Kustpipare

Falsterboresan

Falsterboresan fredag 29/9 kl 06.00 – söndag 1/10 omkring 17.00

Nu är det hög tid att anmäla sig till de kvarvarande 6 platserna. Eftersom vi har avbeställningsskydd på de två stugorna vill jag ha anmälningarna före den 10 september.

Väderläget och fågeltillgången låter vi styra våra aktiviteter under helgen. Förhoppningsvis blir det ett fint tättingsträck vid Falsterbonäset och spännande rovfågelsträck vid Ljungen. Vid denna tiden brukar det även dyka upp någon trevlig raritet.

Övernattning sker på Falsterbo Camping där vi har 2 stycken 4-bädds stugor. Egna sängkläder medtages.

Eftersom priserna för minibussar ökat markant kör vi i år med 2 egna personbilar. Jag beräknar att kostnaden för boende och drivmedel blir ca 1.500 kr.

Mat. Vi brukar gå ut och äta fredag och lördag kväll vid ca 19.00 tiden. En rejäl matsäck behövs för fredagen och lördagsförmiddagen. Senare kan vi komplettera i någon butik. Vid behov kan vi äta på något snabbmatställe utmed vägen.

Anmälan. Mail till jan.blomqvist68@gmail.com ange namn och telefon nr.

VADARDAG 2023-07-29

 

 

Klubbens traditionella ”vadardag” äger rum den sista lördagen i juli – och i år var det den 29 juli. Vi träffades i Gränna hamn eller i fågeltornet vid Erstakärret för att skåda vadare tillsammans. Från tornet riktade vi kikarna ut mot kärret och kunde snart räkna in kärrsnäppor, spovsnäppor, enkelbeckasiner, sandlöpare, drillsnäppor, gluttsnäppor, grönbenor, skogssnäppor, myrspovar och många fler.

I år var det lite speciellt kring Erstakärret, eftersom en stationär tärnmås höll till i området. Flera skådare från andra delar av Sverige hade också tagit sig till norra Visingsö för att få en skymt av den ovanliga gästen. Och ingen – från varken vår klubb eller hitresta skådare – blev besviken. Vi fick alla finfina observationer av måsen när den flög runt över kärret eller putsade sig, vilade eller sov på marken!

Efter en stunds vadarskådande (och förmiddagsfika) från tornet flyttade vi oss till Norrudden. Där gick vi runt och spanade, dels för att försöka se måsen ute över Storvättern, men också efter tidigare rapporterade ejder och hornuggla – tyvärr fick vi inte se någon av dem. Däremot fick vi en trevlig lektion i hur man skiljer silvertärna från fisktärna genom att granska detaljer hos de födosökande tärnorna.

Efter lunch i Erstatornet vidtog ytterligare vadarskådande, som följdes av en tur ut till Sandudden. Där var inte så många fåglar att se, men bland de vanliga tärnorna ute i Erstaviken hittade vi till slut en handfull födosökande svarttärnor. 

Eftermiddagen avslutades med en promenad genom lövskogen i Kronoparken söder om Brahekyrkan. Där var överlag ganska tyst, men vi noterade bland annat kungsfåglar, nötväckor, grå flugsnappare och ett antal unga rödhakar.

Vi var ett 10-tal deltagare med olika erfarenheter av vadare – allt från nästan inga erfarenheter alls till decennier av vadarskådning. Som vanligt hjälptes vi åt att hitta fåglarna, artbestämma dem och njuta av dem. Min artlista stannade vid ca 70 arter och jag tror att alla vi som deltog lämnade Visingsö med känslan av en riktigt bra dag!
 
/Ulf Gotthardsson
Tornet vid Erstakärret. Foto: Ulf Gotthardsson
Tornet vid Erstakärret. Foto: Ulf Gotthardsson
Tärnmåsen och fyra kärrsnäppor i Erstakärret.
Foto Ulf Gotthardsson

OBS! Programändring

OBS! PROGRAMÄNDRING

RINGMÄRKNING AV TORNFALK

Torsdag 22 juni ändrad tid p g a att tornfalksungarna blivit så stora att de snart hoppar ut ur holken.

Ta med fika. Lämplig nybörjar och familjeaktivitet.

Samling vid avfarten till Östra Ubbarp på vägen mellan Tenhult och Barnarp 18.00 så möter Hans Lööf upp där.

Ansvarig: Hans Lööf Tel 073-053 46 14

Ådorna i Röttle, 31 maj

Vi var nio personer som reste till Röttle. Det var en fin försommarkväll. Vättern var spegelblank. Vi gick i bokskogen och lyssnade efter mindre flugsnappare som vi tyvärr inte hörde. Desto fler svarthättor sjöng för oss. Även grönsångarens klirrande sång hördes. Vi gick ner till Vättern längs Röttleån. Vi spanade efter strömstare och forsärla.

Vi fikade på bryggan i kvällssolen. När vi gick tillbaka fick några syn på en forsärla. Vi fortsatte sedan till den gamla äppelodlingen för att lyssna efter rosenfink. Tyvärr inget napp här heller. Gunnar trodde att det växt igen för mycket för att rosenfinken ska trivas.

På hemvägen åkte vi förbi Dungen vid Landsjön. Där både hörde och såg vi kärrsångare och buskskvätta. En gräshoppsångare surrade i hallonsnåren och en näktergal hördes på långt håll. Nöjda med en fin kväll åkte vi hem.