Ni som kommer in med mobilen till sidan har en möjlighet att få en mobilversion av sidan genom att scrolla ner till botten av sidan och välja “växla till mobilversion”.

Tragiskt besked.

Tisdagen den 16 juli kom det tragiska beskedet att fågelklubbens ordförande Ulf Gotthardsson hastigt gått bort vid en ålder av 66 år. Som nybliven pensionär hade nu möjligheterna öppnat sig för Ulf att på ett annat sätt ge sig tid åt naturen. Inte bara fåglar fångade Ulfs intresse, även insekter, kräldjur och däggdjur fascinerade. Att fånga djuren på bild var ett av Ulfs stora intressen och fotograferandet förde honom ut på många resor, såväl runt om i vårt land som till mer fjärran platser.
Många är vi som fick ta del av Ulfs kunskaper på exkursioner, resor, studiecirklar och bildvisningar. Villigt och på ett pedagogiskt och humoristiskt vis förmedlade han sina erfarenheter och intryck han samlat på sig genom många år i fält. Förutom Södra Vätterbygden hade uppväxten i Västergötland gjort att  fågellivet vid Hornborgasjön hade en särskild plats i Ulfs liv. Den svenska fjällvärlden och Öland var andra återkommande resmål för Ulf.
Som ordförande i fågelklubben var Ulf engagerad och drivande. Frågor som gällde fågellivet i Södra Vätterbygden och hur fågelklubbens verksamhet skulle utvecklas och intresset för fågelfaunan ökas var viktiga.
Saknaden och tomheten efter Ulf är djup och det tomrum han lämnat efter sig känns svårt att fylla.
För fågelklubbens styrelse
Leif Thörne 

Noen och Hyllingen

Ådornas utflykt till Noen och Hyllingen 7 maj

Vi var åtta kvinnor och en man som åkte till våra grannkommuner Tranås och Aneby för att skåda fågel. Vi började med Nostorps våtmark strax öster om Adelöv. Där fanns många grönbenor men även några svartsnäppor, en gluttsnäppa och ett par brushanar. En brushane hade fina svarta halsfjädrar. En svarthakedopping låg på nära håll och en rördrom tutade från vassen.

Vi åkte vidare till Deglaberget med utsikt över Noån. I kvällssolen åt vi vår matsäck. Även här tutade en rördrom och enkelbeckasinen spelade. En knipa simmade förbi med två ungar. Sedan fortsatt vi till Hyllingen utanför Aneby. På vägen ner till maderna växte det rikligt med backsippor på en grusås.

En inte helt lätt väg. Först över en skranglig stätta och sedan dubbelt taggtrådsstängsel. Men med gemensamma krafter kom vi över eller under. En man gick framför oss, men det var ingen fågelskådare, enligt Gunnar, för han bar på en korg. Själv bar han på en låda med en parabolapparat för att bättre kunna höra den eventuella dubbelbeckasinen.

Framme på maden visade det sig att mannen var Mats Theorin fågelskådare från Aneby. I korgen hade han en likadan parabol! Han berättade att förra året hördes ingen dubbelbeckasin vid Hyllingen och ingen i år så här långt. Nu gällde det att spetsa öronen. Enkelbeckasinerna tickade och efterhand som skymningen tätnade spelade de allt mer.

En uggla flög över maden på långt håll, jord- eller hornuggla, det gick inte säkert att avgöra. Nu var klockan över tio, då hörde Mats plötsligt i sin parabol dubbelbeckasinen. De som ville fick låna utrustningen, en del hörde den ändå. När alla fått höra det säregna ljudet var det dags att ta sig i mörkret tillbaka till bilarna.

Barbro Falk

Resultat tipspromenad

Fågelskådningens dag 5 maj 2024

Resultat tipspromenad, 10 av 32 deltagare hade alla rätt. Vinnare blev Roger Storm som gissade bäst på skiljefrågan med 100 cm.

Rätt rad: 1 Drillsnäppa, 1 Järpe, 1 Gråhäger, 2 Storskrake, 2 Kungsfiskare, 2 Strandskata, 1 Knipa, X Grönfink, X Hornuggla,  X Eremitibis   Skiljefråga: 95 cm

Husebymaden 23 april

Ådorna besökte Husebymaden 23 april

Det var en kylig morgon som åtta kvinnor träffades för att åka till Husebymaden söder om Växjö. Efter flera dagar med iskalla vindar var det denna dag vindstilla och soligt. Vid Husebymaden var vattenståndet högt men vägen fram till tornet var torr och fin. Vi började med att fika i den sköna solen. En rördrom tutade från vassen.

Från tornet såg vi bland alla fiskmåsar, skrattmåsar och tofsvipor även smådoppingar, skedänder, röd glada och tornfalk. Det höga vattenståndet medförde att inga vadare syntes till. Efter några timmars spanande åkte vi vidare söderut till Bjurkärr i Åsnens nationalpark.

Vi gick en slinga i bokskogen som precis börjat slå ut och lyssnade efter småfåglar. Vi år vår lunch med utsikt över Åsnen. Även här hördes en rördrom och ett storlompar simmade förbi. Ett spillkråkepar flög runt och tjoade.

Sedan fortsatte vi till Lilla Attsjön nordost om Växjö. Det är en återskapad fågelsjö med två fågeltorn och en vandringsled runt sjön. Även här var vattenståndet högt men leden gick på en vall som var torr. Vi lyckades hitta en fin brushane och ett par skedänder innan vi påbörjade hemresan.

Barbro Falk