Tornfalksungar ringmärktes 22 juni


Det var en vacker försommarkväll som vi fick följa med och se när tornfalksungar ringmärktes vi Ö Ubbarp. Vi var tio personer som deltog i utflykten varav en alldeles nybliven medlem i klubben.
Hans Lööf som satt upp holken på den gamla ängsladan reste upp stegen och utbrast förvånat att det är sex ungar i holken! Han tog ner tre i taget till ringmärkarna Håkan Areslätt och Leif Jansson som vant satte på ringar och bokförde resultatet för vidare befordran till Naturhistoriska riksmuseet. Sex ungar är ett mycket bra häckningsresultat. En av ungarna var påfallande mindre än de övriga men Hans trodde att den skulle klara sig.
När ringmärkningen var avklarad fick de som ville hålla en unge i handen. Det var många som ville och många foton knäpptes. De som vill kunde också klättra upp på stegen och titta ner i holken och känna på stanken av spybollar och träck.
Sedan gick vi bort från holken så de oroliga föräldrarna kunde återvända till sina ungar. Leif och Håkan berättade lite om ringmärkning och visade olika storlekar på ringar. De berättade också om återfynd av fåglar de ringmärkt.
Stort tack till Hans, Håkan och Leif för att vi fick följa med er till Ubbarps mader.
Barbro Falk

Ådorna besökte Strömsberg

Ådorna besökte Strömsberg
På morgonen 28 maj träffades sju personer på södra parkeringen för en vandring i naturreservatet. Trädgårdssångare, svarthätta och trädpiplärka sjöng när vi gick till bokskogen. Vi besökte spillkråkans bo där två ungar tidigare i veckan visat sig i bohålet. Nu hade de flugit ut.
Vi fortsatte längs Hästabetsvägen upp mot Vassnöden när vi fick se ett vildsvin i full fart över åkern. Efter fikat gick vi stigen ner från Vassnöden där flera grönsångare sjöng. Vi hörde större hackspett och spillkråkans tjut. Stigen var lerig efter regnandet tidigare i veckan.
Vi avslutade med ett besök vid Strömsbergsdammen. Där hade vi bättre tur och fick se forsärla med unge. På hemvägen från utflykten upptäckte Anders och Lena Hofwing en flodsångare i Strömsbergsbäcken! På samma ställe som en flodsångare höll till 2006. Grattis till det fina fyndet.
Barbro Falk

ÅDORNA SKÅDADE FÅGEL I INGARYD

ÅDORNA SKÅDADE FÅGEL I INGARYD
Naturreservatet Ingaryd visade sina bästa sidor när sju personer på tisdagkvällen slöt upp för en vandring med Ådorna i reservatet. Visserligen duggade det en aning emellanåt, men solen bröt fram och färgspelet i skogen, i hagarna och bland alla fräscha blommor var ljuvligt. Till detta kom det vi egentligen var utefter: fåglar att både se och höra. Svarthättan hälsade oss välkomna, liksom koltrast, stare och bofink. Vi lyssnade till svartvit flugsnappare och rödhake, rödvingetrast och svartmes, entitan hoppade från kvist till gren, en större hackspett trummade och korpen flög över trädtopparna.
Efter fikastund på gårdsplanen fortsatte vi till Riddersbergsdammen där sångsvanen troget låg på bo medan knipa och gräsand fått ut sina ungar. Rörhöna, kricka och grågås rörde sig också mellan dammens vassöar och en brun kärrhökhane seglade över oss, spanande efter byte.
21 arter kunde vi notera denna fina kväll och kände oss nöjda med utfärden.
Margareta Andermo