Vidablick

Vidablick

Hur hittar du dit?

Vidblick är ligger i Bankeryd. Det är skyltat från genomfarten (Kortebovägen) ut till KFUM-gården. Mittemot brandstationen tar man av mot norr och följer skyltningen.
Koordinater: SWEREF 99 N, E  6414625,  448630   Parkeringsplatsen Vidablick


Vad kan man se?

I Vidablickskogen är det gott om skogsmesar och flera hackspettarter håller till i området. Men först och främst är Vidablick en mycket givande sträcklokal. Redan runt midsommar börjar de första sydsträckande fåglarna dyka upp. Storspovar, enstaka skogssnäppor och svartsnäppor och skrattmåsar, är ofta de tidigaste sträckarna. En bit in i juli intensifieras tärn- och vadarsträcket och i slutet av juli kommer så de arktiska vadarna – bl.a, myrspov, kustsnäppa och kustpipare m fl. arter, alltid lika efterlängtade. Bäst ses dessa på eftermiddagen och kväller då man har fint medljus. Morgnarna kan också vara mycket givande men då kan motljuset vara lite besvärande. Även flera andarter, som kricka, sjöorre och svärta, kan sträcka i relativt stora antal redan i slutet av juli. Från mitten av augusti börjar även labbsträcket. Samtliga labbarter – kust-, fjäll-, bredstjärtad- och storlabb har setts här. Från september och ända in i december, ses ett omfattande and-, gås- och svansträck, även om parkeringshuset Sesam (fd Abisko) i Jönköping kanske är den bästa platsen för att följa det sträcket på. Av ovanligare fåglar har här bl.a setts – praktejder (2 st), stormfågel, havssula, silkeshäger, storlabb, svarthuvad mås och sillgrissla

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *