Kategoriarkiv: Lokal nyhet

Tranebo mer arbete.

Vi förbättrar grunden på Vindskyddet för att förlänga dess livslängd. Vi ska lägga ny grusbädd på golvet. Gruset måste bäras i hankar ca 20 meter. Hoppas några känner för ett extra motionspass nu på torsdag den 26 vid 9-tiden vid tornet. Glöm inte fika och lämpligt att ha stövlar. På bilderna syns när PerJonas, Leif och Björn håller på att frilägga grunden.

Foto: Jan Blomqvist
Foto: Jan Blomqvist

Vadarkurs

Det är nu rätt många år sedan som vi hade några studiecirklar, så därför gör vi nu ett försök att återuppta denna aktivitet. Vi startar med en cirkel som kommer att handla om vadare, både sådana som är vanliga och ovanliga i Sverige.

Vi kommer att träffas på onsdagar i Studiefrämjandets lokaler med start 11 jan. kl 18 (om alla kan) annars kl 19.
Cirkeln är öppen för medlemmar i fågelklubben och är kostnadsfri, men alla deltagare kommer bli ansvariga för innehållet vid någon träff.
Anmälan gör du till mig med sms till 073-679 73 40

Hoppas vi ses/PerJonas

Uppdatering Tranebo

Röjning av skymmande buskar i Tranebokärret.
Uppropet från Leif om att vi skulle röja ris och buskar för att underlätta arbetet med skapandet av det nya viltvattnet. Hörsammades av Stefan och PerJonas som ställde upp med röjsågar. Leif, Jarl, Martina och Jan arbetade med häcksaxar och handkraft med det fällda riset. Förhoppningsvis ska vårt arbete göra det möjligt att få bättre överblick av delar av tidigare grävda vatten och underlätta vid grävning av det nya viltvattnet.

Foto: Jan Blomqvist
Foto: Jan Blomqvist

Tranebo

Besökte Tranebotornet i dag på morgonen kunde då tillsammans med en nyfiken korp och en kråka konstatera att arbetet med den nya våtmarken var i full gång.

Med syfte att skapa en öppen vattenspegel i kärrområdet nedanför tornet har under vecka 49 arbetet påbörjats med att på en yta av cirka 1 hektar gräva bort torvjorden till underliggande lerlager. Uppgrävda jordmassor ska planeras ut på angränsande fastmarksområden. Vattendjupet i våtmarken kommer att bli cirka en meter.
Klubben har hittills beviljats ett bidrag från Länsstyrelsen på drygt 200 000 kr för projektets genomförande.

Foto: Jan Blomqvist