Fenoligi och Senologi

Vårfåglarnas ankomst till Södra Vätterbygden

1992 började Södra Vätterbygdens Fågelklubb en undersökning av 25 utvalda fågelarters ankomst på våren. I denna undersökning anges i sammanställningen två datum, det första och det andra. Under åren har 25 till 40 personer deltagit.
Långt före SVFK har arters ankomstdatum noterats. Knut von Essen, en av bygdens mest berömda ornitologer, började redan 1911 att anteckna första dagen på året han såg en vårfågel. Detta fortsatte han med ända till 1967, en imponerande insats.

Åren 1968-90 med undantag för 1989 har jag, Eric Öhman, fört anteckningar över första dagen för fågeln.
I den följande sammanställningen redovisas först en tabell över tidigaste datum, normal ankomsttid och eventuella uppgifter om övervintring.
Därefter redovisas ankomstdagarna år för år från 1911 till 1999. Nu är uppgifterna kompletterade med åren 1989 och 1991. Tack till Gunnar Rosqvist!

Uppdaterad 2016-12-31.

Normal
Art Tidigaste datum ankomsttid Övervintring Senaste datum
Gravand 24.2.1998 5-15.3 Enstaka vinterobsar 2.11.2000
Smålom 3.3 2012 20-30.3 Enstaka vinterobsar 29.12.1985
Bivråk 20.4.1994 1-10.5 Nej 2.10.2007
Fiskgjuse 24.3.1993+2002 25-31.3 Nej 27.10.2006
Trana 9.2.1992 5-15.3 Två kända 31.12.1976+1984
Strandskata 5.3.1967 1-15.3 Nej 15.11.1969
Ljungpipare 19.2.2014 10-20.3 Enstaka vinterobsar 31.12.2006
Tofsvipa 25.2-10.3 Enstaka vinterobsar 25.12 2011
Enkelbeckasin 2.3.2012 10-25.3 Nej 31.12.2006
Morkulla 29.2.2008 10-20.3 Enstaka vinterobsar 31.12.2000
Storspov 5.3.1961 20-31.3 Nej 1.11.1980
Rödbena 25.3.2005 1-15.4 Nej 11.9.2009
Skogssnäppa 16.3 2012 25-31.3 Nej 23.10.2002
Grönbena 14.4.2008 18-22.4 Nej 8.10.1995
Drillsnäppa 24.3.1993 10-25.4 Nej 13.10.1987
Fisktärna 3.4.2005 15-25.4 Nej 23.10.1976+2011
Gök 25.4 2004+2011 1-5.5 Nej 22.10.2006
Tornseglare 19.4 2013 1-8.5 Nej 7.11.1984
Göktyta 11.4 2012 20-25.4 Nej 31.8.2003
Trädlärka 16.2.2003 10-25.3 En vinterobs 6.11 2011
Sånglärka 15.2-5.3 Regelbundet
Backsvala 15.4.2007 20-30.4 Nej 10.10.1971
Ladusvala 30.3.1956+2015 10-20.4 Nej 9.11.1977
Hussvala 30.3.1956 20-25.4 Nej 12.11.2000
Trädpiplärka 20.3.2000 15-20.4 Nej 5.11.1995
Sädesärla 18-25.3 Flera vinterobsar 11.12.2001
Järnsparv 15-25.3 Flera vinterobsar 14.11.2004+2009
Näktergal 3.5.1988+1992+2009 5-15.5 Nej 2.9.1984
Rödstjärt 12.4 2014 20-28.4 Nej 31.10.2009
Buskskvätta 18.4.1964 20-28.4 Nej 14.10 2012
Stenskvätta 28.3.2010 1-10.4 Nej 8.11 2014
Taltrast 7.3.1912 15-25.3 Enstaka vinterobsar 27.12.2009
Rödvingetrast 10.3.2008 15-25.3 Enstaka vinterobsar 31.12.1995
Dubbeltrast 5-20.3 Regelbundet
Gräshoppsångare 3.5.2008 8-15.5 Nej 23.9.1996
Sävsångare 24.4 2011 28.4-5.5 Nej 31.10.2003
Kärrsångare 11.5.2002+2008 15-25.5 Nej 22.9.1981+2001+2007
Rörsångare 22.4 2011 25-30.4 Nej 28.11.1982
Härmsångare 4.5.2011 8-15.5 Nej 1.9.2002
Ärtsångare 22.4.2014 25-30.4 Nej 10.12.2000
Törnsångare 27.4.2009 1-10.5 Nej 30.9.2003
Trädgårdssångare 28.4.2008 1-10.5 Nej 29.10.1966
Svarthätta 10-20.4 Flera vinterobsar
Grönsångare 16.4.2007 20-25.4 Nej 8.9.1986
Gransångare 14.3.2014 1-10.4 Enstaka vinterobsar 29.11.1998
Lövsångare 31.3 1978 15-20.4 Nej 26.10.2014
Grå flugsnappare 1.5.2009 5-10.5 Nej 26.9.1982
Mindre flugsnappare 6.5.2007+2012 10-15.5 Nej 7.9.1995
Svartvit flugsnappare 5.4.1967 15-25.4 Nej 21.9.1990
Törnskata 2.5.2004 5-15.5 Nej 26.9.1998
Hämpling 11.2 2002 15-25.3 Enstaka vinterobsar 31.12.1962
Rosenfink 3.5.1987 15-20.5 Nej 19.9.1981
Åren 1911-1922
Åren 1923-1934
Åren 1935-1946
Åren 1947-1958
Åren 1959-1967
Åren 1968-1979
Åren 1980-1991
Åren 1992-1997
Åren 1997-2010
Åren 2011-2016

Ingen kommentering