Vårfåglarnas ankomst 2021-2022

Art

2021

2022

       
Gravand 22.2 1.3        
Smålom *26.3 *20.3        
Bivråk 10.5 14.5        
Fiskgjuse 28.3 25.3        
Trana 23.2 20.2        
Strandskata 12.3 10.3        
Ljungpipare 21.2 24.2        
Tofsvipa 21.2 7.2        
Enkelbeckasin 18.3 6.3        
Morkulla *16.3 27.2        
Storspov 19.3 18.3        
Rödbena 11.4 31.3        
Skogssnäppa 25.3 24.3        
Grönbena 26.4 26.4        
Drillsnäppa 11.4 31.3        
Fisktärna 11.4 17.4        
Gök 4.5 5.5        
Tornseglare 10.5 7.5        
Göktyta 26.4 11.4        
Trädlärka 26.2 22.2        
Sånglärka *10.1 7.2        
Backsvala 23.4 24.4        
Ladusvala 6.4 13.4        
Hussvala 26.4 16.4        
Trädpiplärka 25.4 16.4        
Sädesärla 22.3 22.3        
Järnsparv *5.3 22.2        
Näktergal 12.5 16.5        
Rödstjärt 22.4 15.4        
Buskskvätta 22.4 15.4        
Stenskvätta 10.4 9.4        
Taltrast *14.3 13.3        
Rödvingetrast *4.3 *20.3        
Dubbeltrast *15.2 *1.3        
Gräshoppsångare 8.5 30.5        
Sävsångare 29.4 30.4        
Kärrsångare 17.5 12.5        
Rörsångare 1.5 1.5        
Härmsångare 12.5 14.5        
Ärtsångare 18.4 2.5        
Törnsångare 8.5 5.5        
Trädgårdssångare 10.5 8.5        
Svarthätta *19.4 *14.4        
Grönsångare 2.5 24.4        
Gransångare *24.3 20.3        
Lövsångare 24.4 18.4        
Grå flugsnappare 8.5 6.5        
M flugsnappare 12.5 8.5        
Svartvit flug 28.4 18.4        
Törnskata 13.5 5.5        
Hämpling 28.2 14.3        
Rosenfink 16.5 19.5