Rocksjön

 

ROCKSJÖN

 

Rocksjön

Rocksjön

Det bästa med Rocksjön är dess centrala läge. Området runt sjön har exploaterats på ett alltför hänsynslöst sätt, och nu finns bara små rester kvar av det fina område det en gång var. Det är ofta en bra vinterlokal, med småfågel i vassen och buskmarkerna.

Hur hittar du dit?

Sjön ligger mitt i Jönköping. Du kan dels komma åt sjön i norr vid Knektaparken från gräsmattorna där. Det gamla soptippsområdet i nordväst är nu lätt tillgängligt genom den cykelväg som nu går vasskanten. På våren är cykelvägen mellan E4 och sjön bra för sångarlyssning, liksom den gamla järnvägsbanken söder om sjön.

Vad kan du se?

I sjön rastar under senhöst och vinter bl.a. salskrake, vigg, brunand och sothöna. Bland de sångfåglar man kan höra på våren märks näktergal, gräshoppsångare och rosenfink. Vid ett par tillfällen har pungmes häckat i buskmarken.

 

Rocksjöområdet

Rocksjöområdet

Tillbaka till fågellokalslistan

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>