Ådorna besökte Strömsberg

Ådorna besökte Strömsberg
På morgonen 28 maj träffades sju personer på södra parkeringen för en vandring i naturreservatet. Trädgårdssångare, svarthätta och trädpiplärka sjöng när vi gick till bokskogen. Vi besökte spillkråkans bo där två ungar tidigare i veckan visat sig i bohålet. Nu hade de flugit ut.
Vi fortsatte längs Hästabetsvägen upp mot Vassnöden när vi fick se ett vildsvin i full fart över åkern. Efter fikat gick vi stigen ner från Vassnöden där flera grönsångare sjöng. Vi hörde större hackspett och spillkråkans tjut. Stigen var lerig efter regnandet tidigare i veckan.
Vi avslutade med ett besök vid Strömsbergsdammen. Där hade vi bättre tur och fick se forsärla med unge. På hemvägen från utflykten upptäckte Anders och Lena Hofwing en flodsångare i Strömsbergsbäcken! På samma ställe som en flodsångare höll till 2006. Grattis till det fina fyndet.
Barbro Falk

ÅDORNA SKÅDADE FÅGEL I INGARYD

ÅDORNA SKÅDADE FÅGEL I INGARYD
Naturreservatet Ingaryd visade sina bästa sidor när sju personer på tisdagkvällen slöt upp för en vandring med Ådorna i reservatet. Visserligen duggade det en aning emellanåt, men solen bröt fram och färgspelet i skogen, i hagarna och bland alla fräscha blommor var ljuvligt. Till detta kom det vi egentligen var utefter: fåglar att både se och höra. Svarthättan hälsade oss välkomna, liksom koltrast, stare och bofink. Vi lyssnade till svartvit flugsnappare och rödhake, rödvingetrast och svartmes, entitan hoppade från kvist till gren, en större hackspett trummade och korpen flög över trädtopparna.
Efter fikastund på gårdsplanen fortsatte vi till Riddersbergsdammen där sångsvanen troget låg på bo medan knipa och gräsand fått ut sina ungar. Rörhöna, kricka och grågås rörde sig också mellan dammens vassöar och en brun kärrhökhane seglade över oss, spanande efter byte.
21 arter kunde vi notera denna fina kväll och kände oss nöjda med utfärden.
Margareta Andermo

Utflykt till Ubbarps mader

FÖRENINGSUTFLYKT – VÅRFÅGLAR OCH HOLKPROJEKT

På morgonen den 24/4 tog Hasse Lööf oss med till Granö och Ubbarps mader strax söder om Jönköping. Granö var första anhalten. Där fick vi en riktigt fin start på utflykten då ett par ringtrasthanar visade upp sig snyggt på ett fält tillsammans med bland annat dubbeltrast, rödvingetrast och bofink. En tornfalk höll också till vid samma fält.

Därefter vandrade vi ned mot dammarna vid Granö. På vägen dit hördes en mindre hackspett trumma och en sävsparv visade upp sig. Vi närmade oss dammarna försiktigt och fick bland annat se några krickor, två skogssnäppor och ett sångsvanspar.

Vi fortsatte till Ubbarp där vi startade med en paus i det gröna och kaffet smakade nu extra bra. Till kaffet berättade Hasse om sina spännande holkprojekt för katt-, sparv- och pärluggla. Sedan gick vi in i skogen för att besiktiga ett par av Hasses holkar.

Efter en kort promenad genom skogen öppnade sig landskapet vid Ubbarps mader där vi stannade i förhoppning om att få se rovfågel. Vi hade hoppats på glador, men de höll sig undan för dagen. Däremot fick vi njuta av mycket fina obsar av ett par stationära tornfalkar. Ett par ormvråkar syntes också och en duvhök flög förbi. I skogskanten hörde vi plötsligt en spillkråka komma lockande. Till vår glädje satte den sig snyggt och fint i en torraka i vår närhet. Även en korsnäbb sågs i trädridån.

Sammanfattningsvis bjöds vi på en angenäm och lärorik utflykt. Flera av deltagarna hade inte besökt dessa platser tidigare och fick därmed ett par nya fina utflyktsmål för framtiden. Ett stort tack till Hasse Lööf för en ytterst trevlig och kompetent ledning av vår utflykt!

Bilder på https://www.facebook.com/JonkopingsFagelklubb

/Jarl Strömbom