Ni som kommer in med mobilen till sidan har en möjlighet att få en mobilversion av sidan genom att scrolla ner till botten av sidan och välja “växla till mobilversion”.

Fågelskådning Åsa gård 23/9 2023

I arla morgonstund samlades inte mindre än ett 15-tal nyfikna fågelskådare vid Åsa gård. Mycket trevligt att se ett stort intresse och att klubben fylls på med nya medlemmar, såväl gammal som ung dessutom. Vädret denna morgon stod oss bi, rätt så ljummet, lite småmulet och svaga vindar.

Vi startade fågelskådningen vid södra hörnet av gårdens trädgård. Här har man som närmsta granne flera starholkar, för årstiden övergivna, och lite längre bort en tornfalksholk (som varje år producerar ungar). September handlar förstås mycket om sträckskådning och vi kunde konstatera att det sträckte en del småfågel, framförallt guppade finkar förbi, både bo- (som sa jupp jupp) och bergfink (som bräkte tä-äähp). Här bjöds även på fina studier av ormvråkar i flertal, med sina varierande utseenden. En ljus ormvråk stack ut, en Börringevråk.

När morgonen blev en smula varmare började det dyka upp stenskvättor både här och där längs stängselraderna. Ett flertal gånger lyfte alla ringduvor och kajor, tydligt uppjagade av rovfågel och till slut fick vi också syn på en av dagens två duvhökar.

Efter en trevlig skådning och inmundigande av fika, begav vi oss av på en vandring ut över stubbåkrarna. En röd glada visade upp sig från sin allra bästa sida och skimrade i det fina medljuset, njutbart! Det var ganska gott om rastande fåglar på fälten och vi stötte upp många ängspiplärkor (men tyvärr ingen rödstrupig dito), en del hämplingar och även flera sånglärkor. Duvhök nr 2 dök upp och visade på svårigheten att skilja arten från sin mindre kusin, sparvhöken.

När vi började känna oss nöjda vandrade vi åter mot bilarna och belönades med en bivråk, som flög över våra huvuden längs vägen. Vi avslutade en trivsam morgon och kunde förutom en rad trevliga, nya bekantskaper och gott häng, summera ca 35 fågelarter. 
 
Bob Lind
 
Bild 1: Sträckskådning Åsa gård
Bild 2: En av duvhökarna
 
Foto: Ulf Gotthardsson
Foto: Ulf Gotthardsson

Ringmärkning ugglor

Intresset var stort när klubbens aktivitet ”ringmärkning av ugglor” gick av stapeln i onsdags. 26 deltagare mötte upp vid Liljebovägen på Dumme Mosse.

De tre ringmärkarna Johan Claesson, Per-eric Svahn och Martin Oomen, visade hur fångstnäten fungerar, förevisade ringarna som används till ugglor samt berättade och svarade på frågor kring sparv- och pärlugglan som var ringmärkningens målarter.

I väntan på att någon uggla skulle fångas i något av de fyra näten så samlades deltagarna för samkväm runt elden med korvgrillning. Någon uggla lyckades vi inte fånga, men det blev ändå en mycket trevlig kväll och deltagarna kunde ta med sig ny kunskap kring ugglor och ringmärkning.

Vi tackar ringmärkarna och samordnare Per-Jonas Andersson för genomförandet av kvällens trevliga aktivitet.

/ Jarl Strömbom

Foto: Jarl Strömbom
Foto: Jarl Strömbom

Vadarcirkel – avslutning på Öland

Under ledning av Per-Jonas Andersson har klubben under våren genomfört en studiecirkel speciellt inriktad på vadarfåglar. Som avslutning arrangerades en exkursion till Öland den 11–13 augusti. Vid denna tid är många vadare på flytt söderut och på Öland finns det många fina lokaler där de rastande fåglarna kan beskådas.

Vi var 11 förväntansfulla resedeltagare som alla såg fram emot att få praktisera våra teoretiskt inhämtade kunskaper i verkligheten. Redan den första fågeln vid det första stoppet i Beijershamn satte oss på prov. Den till synes uppenbara rödbenan (den hade ju röda ben…) visade sig vara en svartsnäppa!

Vi besökte flera fågellokaler på södra Öland; Beijershamn, Stenåsa, Seby, södra udden Ottenby, Västerstadsviken och Risinge. Bland vadarna såg vi de vanligaste ”tringorna” såsom grönbena, drillsnäppa, rödbena, gluttsnäppa och en och annan svartsnäppa. Bland ”calidris” såg vi rikligt med kärrsnäppa och större strandpipare, även de vackra kustsnäpporna och några spovsnäppor sågs. Bland de mer ovanliga vadarna hittade vi en smalnäbbad simsnäppa vid Beijershamn.

Vid Sebybadet på den östra sidan hade vi glädjen att få uppleva ett bra flöde av sträckande fåglar, varav en hel del sträckte helt strandnära. Bland annat kunde vi njuta av vackra kustpipare och myrspovar som passerade förbi på nära håll.

Vid Sebybadet mötte vi också en familj med småtärnor som helt orädda och mycket nära oss fiskade och matade ungarna – en häftig upplevelse!

Även om temat för resan var vadare fick vi naturligtvis se många andra arter och sammanlagt noterade vi 120 arter under våra tre dagar på ön.

Vi tackar Per-Jonas för en väl planerad och genomförd resa samt sakkunnig ledning och support!

/ Jarl Strömbom, cirkeldeltagare

Foto Jarl Strömbom: Småtärna
Foto Jarl Strömbom: Cirkeldeltagare
Foto Jarl Strömbom: Kustpipare