Svartvingad glada

*Svartvingad glada, Elanus caeruleus,i Jönköpings län

  1. 1 ex Tranebo 21-24.4 2012 ( Håkan Ydregården m fl )
    1 ex Fredstorp, 5.6.2015, (Håkan Ydregården m.fl)

 

*Svartvingad glada,Elanus caeruleus,i Södra Vätterbygden

    1. 1 ex Tranebo 21-24.4 2012 ( Håkan Ydregården m fl )
      1 ex Fredstorp, 5.6.2015, (Håkan Ydregården m.fl)

 

* RK bedömer att det rör sig om samma fågel, (Fågelåret 2015).

 

Tillbaka till artlistan

Ingen kommentering