Nilgås

 

Nilgås, Alopochen aegyptica, i Jönköpings län

 

  1. 1 ex Sandsjön 10.1 (Sven Boberg) och Starkeryd 11.1.2007 (Håkan Åberg m fl)
  2. 1 ex Reningsdammarna, Gislaved 26.5 – 13.6.2007 (Erik Larsson m fl)
  3. 1 ex Erstadkärret, Visingsö 31.5.2007 (Daniel Steen, Björn Merkell)
  4. 1 ex Reningsdammarna, Gislaved 21.4.2008 (Erik Larsson, Bengt Larsson)
  5. 1 ex Erstadkärret, Visingsö 3.5.2008 (Peter Berglin m fl)

 

 

Nilgås, Alopochen aegyptica, i Södra Vätterbygden

 

  1. 1 ex Erstadkärret, Visingsö 31.5.2007 (Daniel Steen, Björn Merkell)
  2. 1 ex Erstadkärret 3.5 2008 (Peter Berglin m fl).

 

Tillbaka till artlistan

Ingen kommentering