Vittrut

 

Vittrut, Larus hyperboreus, i Jönköpings län

 

 1. 1 ad Norra Jularp, Aneby 19.4.1989 (Douglas Gustafsson, Olof Gustafsson).
 2. 1 2K Visingsö 2.4.1990 (Åke Ankarberg).
 3. 1 2K Huskvarnaviken 26.1.1991 (Jan Blomquist).
 4. 1 2K Norrudden, Visingsö 13.3.1991 och Sydudden, Visingsö 17.3.1991 (Åke Ankarberg).
 5. 1 ad Vista kulle 22.9.1993 (Stefan Svensson).
 6. 1 2K Munksjön 1.1.1999 (Jan-Erik Henriksson).
 7. 1 2K Osudden, Värnamo 2-11.1.1999 (Roger Ahlman m fl).
 8. 1 1K, Sommen, 18-22.11.2014 (Samuel Hansson)

 

 

Vittrut, Larus hyperboreus, i Södra Vätterbygden

 

 1. 1 3K Baskarpssand 12.5.1988 (Gunnar Jakobsson)
 2. 1 juv Visingsö 2.4.1990 (Åke Ankarberg)
 3. 1 2K Huskvarnaviken 26.1.1991 (Jan Blomquist)
 4. 1 2K Norrudden, Visingsö 13.3.1991 och Sydudden, Visingsö 17.3.1991 (Åke Ankarberg)
 5. 1 ad Vista kulle 22.9.1993 (Stefan Svensson)
 6. 1 juv Munksjön 1.1.1999 (Jan-Erik Henriksson)

 

 

 

Tillbaka till artlistan

Ingen kommentering