Ängshök

Ängshök, Circus pygargus, i Södra Vätterbygden

 1. 1 hona Baskarpssand 8.5.1983 (Gunnar Jakobsson)
 2. 1 subad hane Sjövik, Bankeryd 16.6.1985 (Eric Öhman)
 3. 1 ad hane Skämningsfors 5.6.1988 (Gunnar Jakobsson)
 4. 1 subad hane Visingsö 16.5.1989 (Eric Öhman)
 5. 1 2K hane Visingsö 27.5.1989 (Gunnar Jakobsson)
 6. 1 honfärgad Vidablick 13.9.1992 (Gunnar Jakobsson)
 7. 1 hona Visingsö 28-29.5.1993 (Samuel Hansson)
 8. 1 hane Rogbergasjön 21.5.1998 (Håkan Areslätt)
 9. 1 juv Visingsö 16.8.1998 (Bob Lind)
 10. 1 ad hane Barnarp 16.5.1999 (Thomas Rostedt)
 11. 1 ad hane Landsjön 5.5.2003 (Martin Widén)
 12. 1 ad hane Rogberga kyrka 18.7.2009 (Erik Ejermo)
 13. 1 ad hane Erstadkärret 4.5 2013 (Martin Widén, Rüdiger Kasche)
 14. 1 ad hane Ubbarp, Barnarp 12.5 2013 (Peter Berglin)
 15. 1 2K hona Erstadkärret 29.6 2014 (Martin Widén)
 16. 1 ad hane, Kärnekulla, Habo. 1.8.2017 (Anders Albertsson)
 17. 1 2K hona, Visingsö, 9.8.2018 (Rüdiger Kasche)

Tillbaka till artlistan