Havssula

 

Havssula, Sula bassana, i Jönköpings län

  1. 1 ex funnet dött Rydöbruk-Hyltebruk 8.1.1992 (Sven Johansson)
  2. 1 ex södra Vättern 31.10 – 1.11.2008 (Bob Lind m fl)

 

Havssula, Morus bassanus, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Abisko, Jönköping 31.10 2008 (Bob Lind m fl), troligen samma ex där 1.11 (Daniel Steen m fl). Också 1 ex Vidablick – Domsand 1.11 (Håkan Ydregården, Egon Hult)

 

 

 

 

Tillbaka till artlistan

Ingen kommentering