Svarthuvad mås

 

Svarthuvad mås, Larus melanocephalus, i Jönköpings län

 

  1. 1 ad Sunnerby-Lundholmen, Vrigstad 11.5.1987 (Birgitta Andersson m fl).
  2. 1 ex Visingsö 4.8.1992 (Åke Ankarberg).
  3. 1 ex Järanäs 23.8.1993 (Stefan Andersson).
  4. 1 juv Vidablick 18.8.2002 (Thomas Rostedt).
  5. 1 ex Rosenlundsfälten 14-15.4.2005 (Anders Staaf m fl).
  6. 1 ad Gislaveds reningsverk, 14.6.2017, (Erik Larsson)

 

 

Svarthuvad mås, Larus melanocephalus, i Södra Vätterbygden

 

  1. 1 ex Visingsö 4.8.1992 (Åke Ankarberg)
  2. 1 juv Vidablick 18.8.2002 (Thomas Rostedt)
  3. 1 ex Rosenlundsfälten 14-15.4.2005 (Anders Staaf m fl)

 

Tillbaka till artlistan

Ingen kommentering