Ryfors

<br /> RYFORS<br />
/**/

/*

RYFORS

*/
Ryfors gamla barrskog utgör en imponerande pelarsal av höga stammar med golv av grön, frodig mossa. Intrycket av riktig trollskog förstärks av mängden döda och stormfällda träd. Miljön gynnar många arter insekter, fåglar och växter.

Ryfors gammelskog

Gammelskogen består i huvudsak av gran och tall och omfattar 35 hektar. En del av träden är över 300 år gamla. Den art som vi i första hand förknippar med Ryfors Gammelskog är den tretåiga hackspetten, som brukar ses varje år, främst under vinterhalvåret. Övriga arter är bl a skogsmesarna, större och mindre korsnäbb, samt övriga hackspettar såsom större och mindre hackspett, spillkråka och gröngöling. I Tidan som gränsar till gammelskogen brukar sångsvan rasta om vintrarna.

Hur hittar du dit?
Reservatet ligger 3 kilometer sydväst om Mullsjö i anslutning till egendomen Ryfors och 25 kilometer nordväst om Jönköping. Området är beläget cirka 220 meter över havet på en utlöpare av det sydsvenska höglandet. Från dessa trakter av Västergötland har Tidan, Ätran och Nissan sina källflöden. Gammelskogen är lättillgänglig med väl upptrampade, tydliga stigar. Längs dessa stigar finns små informationstavlor som berättar om de olika trädslagen och deras biologi.

Tillbaka till fågellokalslistan

En tanke kring ”Ryfors

  1. Varför inte skriva att detta inte är en urskog som man skulle kunna tro när man går där utan ett gammalt utmarksbete som övergavs någon gång tidigt 1900-tal. Det mesta av granarna är igenväxningsvegetation som tillkommit efter att korna “gått hem”. Det är döende granar som är själva grunden för förekomsten av den tretåige hackspetten. Det är främst barkborreangrepp som dödar granar. Det är tallarna som är väldigt gamla här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *