Dammarna i Munkaskog ny

DAMMAR I MUNKASKOG

 

Dammar för dagvatten och från reningsverkets utlopp

 

Habo kommun stod för uppförandet av dessa som invigdes år 2001.

Vägbeskrivning: Kör av väg 195 mot Vättern mellan norra och södra infarterna till Habo vid skylten ”Munkaskog”. (Både dagvatten- och sedimentdammarna.)

Dagvattendammarna: Där Munkaskogsvägen korsar,kör rakt fram (mot söder). Fortsätt ca 250 m. Parkeringsmöjlighet och vändplats finns strax före dammarna.

Koordinater: 57.9137; 14.1075

Sedimentdammarna: Kör vänster på Munkaskogsvägen. Efter knappt 250 m tag åter vänster in på en skogsväg. Efter ca 650 m syns tre av dammarna på vänster sida av vägen. Parkera i vägkanten. De övriga sex dammarna kan nås till fots.  Man fortsätter då ca 100 m nedför backen på skogsvägen tills den närmaste av dammarna ses till höger. Små stigar löper fram till dammarna på dess södra sida, men det kan ibland vara svårt att nå alla dammarna på grund av rik växtlighet.

Koordinater: 57.9215; 14.1143

Allmän beskrivning: Syftet med dammarna är att minska kväveläckaget till Vättern från dagvatten och reningsverk och samtidigt skapa områden för rekreation och goda biotoper för fåglar och andra organismer som kan trivas i en våtmarksliknande miljö. Bredkaveldun dominerar i strandkanterna, men bladvass började komma för några år sedan och är i ökande. Vid dammarnas informationstavlor har man en viss utsikt, men för att kunna se hela dammarna behöver man komma nära intill. Förutom fåglar är det gott om insekter samt grodor och paddor. Av däggdjur ses ibland räv och älg.

Fågelfauna: Häckande smådopping och rörhöna är nog de mest skyddsvärda arterna. Även gräsand, knipa, kricka och kanadagås brukar häcka. Ibland ses även bläsand. I vassen och kaveldunen kan sävsparv, rörsångare och ibland sävsångare höras. Flera rovfågelarter spanar efter föda i området. Svalor och tornseglare jagar ofta insekter över vattenytan. Under senvåren har gulärlor setts rasta vid dagvattendammarna. Vintertid brukar endast den första av sedimentdammarna vara isfri där vanligen många gräsänder övervintrar.  Kan bli ännu fler fågelarter om bladvassen ökar något, men det får inte växa igen helt.

Övrigt: Blockera inte vägen för de boende vid besök av sedimentdammarna då det inte finns någon parkeringsplats där och skogsvägen dit är egentligen inte tillåten att köra på för andra än de boende i området.

Foto: Sven V Johansson

En tanke kring ”Dammarna i Munkaskog ny

  1. 1. Även i menyn bör det stå “Dammar i Munkaskog”
    2. Vägbeskrivningen till Dagvattendammen är fel, ska stå; Där Munkaskogsvägen korsar, kör rakt fram (mot söder). Fortsätt ca 250 m. Parkeringsmöjlighet och vändplats finns strax före dammarna.

    3.Sätt in bilden på Dagvattendammen igen i st för bokskogen, (den finns ju under beskr av St Kärrs bokskog).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *