Visingsö

VISINGSÖ

Visingsö2

VISINGSÖ

Aktuella obsar från Visingsö

LÄGE

Visingsö är en långsträckt ö i Vättern. Ön har en lång historia bakom sig, och är väl främst känd för historia, sina slottsruiner och ekskogar. Till detta kommer då också mycket goda fågellokaler. För fågelskådaren finns information på Jönköpings fågelklubbs egen hemsida: http://jonkopingsfagelklubb.se/. Som ett komplement till detta har Visingsö en egen hemsida: http://www.visingso.net/ där all möjlig tänkbar information kring logi, kostnader, telefonnummer, karta med mera finns för den som vill besöka ön.

ALLMÄN BESKRIVNING

Till och från ön tar man sig med bilfärja via Gränna. Normal restid 20 minuter. Till Gränna finns ett vidsträckt välfungerande väg- och bussnät som är knutet till tåg- och flyglinjer via kommunens huvudort Jönköping.

Bilar kan mot avgift också parkeras på Grännasidan vid hamnen om man vill använda andra fortskaffningsmedel på ön.

På ön finns förutom ett vägnät också en lokalbuss kallad “Öasvängen”, till vilken man kan ringa i förtid för hämtning vid hamnen eller andra platser på ön. Sommarturlista finns på Visingsös hemsida. På ön finns också möjligheter att hyra cyklar och goda vandringsmöjligheter, samt vandrarhem och flera andra goda mat- och logialternativ.

BIOTOP

Ön ligger utsräckt i nord-sydlig riktning, vilket gör den känslig för vind och blåst. Större delen av ön utgörs av jordbruksbygd, med ekskogen som ett komplement. På öns östra sida finns fina strövstigar. Isläggningen på Vättern har betydelse för de övervintrande fåglarna. Oftast är Vättern isfri.

FÅGELFAUNA

Ön har mer och mer visat sig vara en mycket god sträckfågellokal, vid vilken flera sällsyntheter upptäckts. För att se såväl de senaste som äldre obsar kan du använda klubbens hemsida eller: http://www.artportalen.se/birds/ – liksom befintliga artlistor för ön. Arter som entita, talltita, nötskrika, tofsmes, tjäder, orre med mera saknas normalt på ön. Storspov, strandskata, gravand, ormvråk med mera har mycket goda häckfågelstammar. Vandringar runt ön kan ge fina upplevelser av detta. Vintertid hyser ön goda stammar av övervintrande rovfågel.

LOKALER

Erstadkärret är den mest kända av öns obsplatser där många sällsyntheter upptäckts, då i synnerhet vadare, under juni och juli månad, men också som häcklokal i april-juli, samt som sträcklokal. Norra och södra udden liksom flera andra obsplatser längs västra sidan av ön är goda sträckobsplatser i synnerhet i sept-maj. Ekskogens myller av sångarröster hörs mest i april-juli.

Erstadkärret med fågeltorn ligger 7 km bilväg norr om hamnen, liksom Norra udden, Flygfältet och Sandudden som ligger ytterligare en km längre norrut/österut . Södra udden ligger 6 km bilväg söderut. Bilparkering finns i viss utsträckning invid tornet. För övriga obsplatser på öns norra del har fågelskådare möjlighet att använda sig av golfklubbens parkering, parkering vid Bergdahls lada på bilvägens västra sida 300 meter söder om den nordligaste vändpunkten på ön, samt vid Sandudden. I övrigt hänvisas till besökarens eget goda förväntade omdöme.

ÖVRIGT

Strövtåg och vandringar i den rent historiska miljön på ön kan också vara intressanta komplement till skådande. Däggdjursfaunan avviker också från den på fastlandet. Ekorre, grävling och räv saknas, liksom älg. Räv kan dock komma över till ön om isen lagt sig på Vättern.

Lämplig kontakt: Rüdiger Kasche 0706456833 Martin Widén 0708124694

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *