Fenologi

Vårfåglarnas ankomst till Södra Vätterbygden

1992 började Södra Vätterbygdens Fågelklubb en undersökning av 25 utvalda fågelarters ankomst på våren. I denna undersökning anges i sammanställningen två datum, det första och det andra. Under åren har 25 till 40 personer deltagit.
Långt före SVFK har arters ankomstdatum noterats. Knut von Essen, en av bygdens mest berömda ornitologer, började redan 1911 att anteckna första dagen på året han såg en vårfågel. Detta fortsatte han med ända till 1967, en imponerande insats.

Åren 1968-90 med undantag för 1989 har jag, Eric Öhman, fört anteckningar över första dagen för fågeln.
I den följande sammanställningen redovisas först en tabell över tidigaste datum, normal ankomsttid och eventuella uppgifter om övervintring.
Därefter redovisas ankomstdagarna år för år från 1911 till 1999. Nu är uppgifterna kompletterade med åren 1989 och 1991. Tack till Gunnar Rosqvist!

Uppdaterad 2023-09-19.

 
ArtTidigaste datum
Normal ankomst
ÖvervintrarSenaste datum
     
Gravand24.2.19981-14.3Enstaka2.11.2000
Bivråk27.4.20084-8.5Nej2.10.2021 + 1
Fiskgjuse13.3.201726-30.3Nej27.10.2006
Trana9.2.19923-7.3Enstaka31.12.2020+2
Strandskata5.3.196714-18.3Nej15.11.1969
Ljungpipare15.2.202020.2-15.3Enstaka31.12.2006
Tofsvipa1.2-1.3Enstaka25.12.2011
Enkelbeckasin2.3.201217-21.3Nej31.12.2006
Morkulla1-20.3Enstaka31.12.2000
Storspov5.3.196118-22.3Nej1.11.1980
Skogssnäppa16.3.201225-30.3Nej23.10.2002
Grönbena13.4.201618-22.4Nej8.10.1995
Drillsnäppa24.3.199318-22.4Nej15.10.2017
Fisktärna3.4.200513-17.4Nej23.10.2011+1
Gök23.4.20201-5.5Nej22.10.2006
Tornseglare19.4.20134-8.5Nej7.11.1984
Göktyta11.4.201220-25.4Nej9.9.2013
Sånglärka1.2-1.3Ofta 
Backsvala10.4.201620-24.4Nej10.10.1971
Ladusvala30.3.2015+110-14.4Nej9.11.1977
Hussvala8.4.201618-22.4Nej12.11.2000
Trädpiplärka10.4.200615-20.4Nej5.11.1995
Sädesärla20-24.3Flera13.12.2020
Rödstjärt12.4.201420-25.4Ett31.10.2009
Buskskvätta16.4.202022-26.4Nej26.10.2019
Stenskvätta28.3.20107-11.4Nej8.11.2014
Taltrast6.3.202016-20.3Enstaka27.12.2009
Sävsångare24.4.201128-2.5Nej31.10.2003
Rörsångare22.4.201127-1.5Nej28.11.1982
Härmsångare4.5.20128-12.5Nej1.9.2002
Ärtsångare15.4.201828-2.5Nej10.12.2000
Törnsångare27.4.200929-3.5Nej06.10.2020
Trädgårdssångare27.4.20191-5.5Nej29.10.1966
Grönsångare16.4.200720-24.4Nej8.9.1986
Gransångare3-7.4Enstaka29.11.1998
Lövsångare11.4.2020+113-17.4Nej26.10.2014
Svartvit flug.11.4.200519-23.4Nej21.9.1990
Törnskata29.4.20188-12.5Nej26.9.1998
Hämpling11.2.2018+115.2-10.3Enstaka31.12.1962
Rosenfink3.5.198714-18.5Nej19.9.1981

Första och sista datum i tabellen ovan kan i några fall innehålla + tecken samt en siffra som talar om att arten detta datum setts x antal gånger tidigare angivet år. Vill man t ex se 1:a året göken sågs den 25.4 söker man på vår hemsida fliken fenologi börjar med att söka genom åren 1997-2010 och finner att det var 2004

Åren 1911-1922
Åren 1923-1934
Åren 1935-1946
Åren 1947-1958
Åren 1959-1967
Åren 1968-1979
Åren 1980-1991
Åren 1992-1997
Åren 1997-2010
Åren 2011-2020
Åren 2021-2022