Kontroller

Här kan man lägga till fynddata eller lite hjälp:
Använd + eller – symbolerna uppe till vänster på kartan för att zooma in eller ut i kartan.
Håll vänster musknapp nere och flytta “panorera” kartan.
Vill ni ha hela kartan klicka på länk nere till vänster. 

 

Karta visar kontroller gjorda i Landsjön av fåglar märkta vid flaggorna på kartan.

Visa Kontr. fåglar i Landsjön på en större karta