Vårfåglarnas ankomst 1911-1922

Vårfåglarnas ankomst 1911-1922

Art 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Ormvråk 21.3 27.3 26.3 13.3
Kornknarr 18.5 12.5
Tofsvipa 10.4 27.3 28.3 23.2
Storspov 12.4 16.3 4.4
Ringduva 29.2 12.2 19.3 27.3 15.3 11.3
Gök 7.5 16.5 5.5
Sånglärka 5.3 3.3 25.2 4.3 24.2 28.3 6.3 28.2 8.2
Ladusvala 12.5 29.4
Hussvala 13.5 7.5
Trädpiplärka 3.5
Gulärla 2.5
Sädesärla 11.4 14.4 1.4 9.4
Rödhake 10.4 8.4 10.4
Buskskvätta 28.4
Taltrast 7.3 28.4
Lövsångare 11.4 3.5
Svartvit flugsnappare 19.4 2.5
Kaja 27.2 6.2 9.2 20.2 3.2 8.3 24.1 24.2
Stare 7.3 3.3 11.2 23.3 28.3 5.3 20.3 5.3 4.3
Bofink 24.2 28.3 22.3 8.3 21.3
Sävsparv 22.4 7.5