Vårfåglarnas ankomst 1923-34

Vårfåglarnas ankomst 1923-34

Art 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934
Smålom 29.4 21.4 21.4 24.4 27.4
Knölsvan 16.3 8.4 6.3 25.2
Sädgås 17.3 27.3 27.4
Knipa 8.3 31.3 24.3 25.3
Bivråk 27.5 30.5
Glada 26.3
Blå kärrhök 9.4
Ormvråk 24.3 3.4 27.3 18.2 25.3 31.3 2.4 30.3 25.3
Fjällvråk 16.4 23.4
Fiskgjuse 22.4 27.3
Tornfalk 26.3 15.4 6.1 12.4 19.3 18.4 31.1 26.3 27.3
Pilgrimsfalk 9.4
Kornknarr 16.5 17.5 10.5 10.5 5.5
Trana 20.4 15.4 21.4 18.3 17.4 24.4 22.4
Ljungpipare 7.4 12.4 12.3 25.3 30.3 25.3 16.4 8.4
Tofsvipa 22.3 1.4 23.3 2.3 2.2 5.3 24.3 12.3 20.3 16.3 13.3 25.3
Dvärgbeckasin 17.1 10.1
Enkelbeckasin 27.3 21.4 7.4 24.3 14.4 5.4 18.4 1.4 25.3
Morkulla 4.4 8.4 5.4 4.4 19.3 7.4 7.4 2.4 9.4 7.4
Storspov 28.3 8.4 2.4 1.4 2.4 28.3 4.4 5.4
Skogssnäppa 25.4 24.4 23.4
Grönbena 17.4
Ringduva 24.3 28.3 28.3 19.3 17.3 24.3 22.3 22.3 20.3 31.3 16.3
Gök 10.5 9.5 15.5 6.5
Pärluggla 20.1
Nattskärra 14.5
Tornseglare 10.5 13.5 18.5
Göktyta 7.5 13.5 8.5 7.5
Trädlärka 20.3 31.3 27.3 31.3 16.3 30.3 27.3 28.3 26.3 2.4
Sånglärka 17.3 30.3 12.2 27.2 2.2 27.2 19.3 7.3 18.3 12.3 18.2
Ladusvala 2.5 6.5 29.4 9.5
Hussvala 2.5 8.5 29.4 3.5 26.4
Trädpiplärka 2.5 3.5 1.5 29.4
Ängspiplärka 23.4 16.4 23.4
Gulärla 6.5 28.4
Forsärla 18.4 29.3
Sädesärla 25.3 5.4 6.4 7.4 9.4 14.4 2.4 18.4 14.4 9.4
Järnsparv 23.4 16.4 23.4 7.4 1.2 27.3 16.4 2.4 11.4
Rödhake 27.3 12.4 8.4 6.4 2.4 22.4 31.3 18.4 8.4
Rödstjärt 4.5 15.5 2.5 25.4 7.5 1.5
Buskskvätta 4.5 8.5 5.5 3.5
Stenskvätta 15.4 17.4 7.4 10.4 3.5 25.4 26.4
Ringtrast 18.4
Taltrast 14.4 7.4 3.4 24.3 14.4 2.4 16.4 1.4 19.3 20.3
Rödvingetrast 15.4 24.4 13.4 7.4 20.3 2.4 25.4 19.3
Dubbeltrast 2.4
Härmsångare 30.5
Ärtsångare 25.5 8.5
Törnsångare 25.5 7.5
Trädgårdssångare 15.5 7.5 23.5
Svarthätta 3.1
Grönsångare 10.5
Lövsångare 28.4 1.5 15.4 3.5 21.4 23.4 21.4 24.4 23.4 21.4 27.4
Grå flugsnappare 6.5 24.5 14.5 17.5
Svartvit flugsnappare 29.4 1.5 10.5 6.5 30.4 2.5 30.4
Törnskata 18.5 18.5 25.5
Kaja 18.2 25.1 21.2 8.4 15.2 17.2 21.2 21.2
Råka 22.4 5.3 20.3 16.2
Korp 21.1 13.3 26.2
Stare 17.3 28.3 21.3 14.3 9.3 18.3 13.3 13.3 20.3 26.3 12.1 30.1
Bofink 22.3 18.1 13.3 10.3 15.3 19.3 25.4 13.3 20.3 20.3
Bergfink 15.4 18.1 9.3 13.1 25.4
Ortolansparv 2.5 5.5 3.5 3.5
Sävsparv 15.4 16.4 26.1 28.3 16.4