Vårfåglarnas ankomst 1935-46

Vårfåglarnas ankomst 1935-46

Art 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Smålom 16.4
Knölsvan 21.3 28.1 26.3
Sädgås 21.3 4.4
Sjöorre 1.5 2.5 12.4 29.4
Salskrake 20.2 26.4
Blå kärrhök 11.4
Ormvråk 24.3 4.4 22.3 17.3 26.3 28.3 6.4 8.4 29.3 22.3
Fiskgjuse 16.4
Tornfalk 23.3 26.3 14.4 30.3 25.3 1.4
Småfläckig sumphöna 28.5
Kornknarr 20.5 14.5 11.5 8.6 17.5
Trana 16.4 9.4
Ljungpipare 29.3
Tofsvipa 20.3 24.3 23.3 17.3 15.3 28.3 18.3 30.3
Enkelbeckasin 9.4
Morkulla 28.3 11.4
Storspov 4.4 7.4 2.4 17.4 2.4 5.4 9.4 5.4 26.3
Skogssnäppa 28.5 24.4 28.4 11.4
Ringduva 30.3 30.3 20.3 30.3 1.4 22.3 6.4 16.3 30.3 20.3
Gök 15.5 5.5 12.5 17.5 13.5 9.5 13.5 10.5 5.5
Nattskärra 19.5
Tornseglare 19.5 13.5 16.5 18.5
Trädlärka 11.4 4.4 28.3 5.4 9.4 13.4 21.3
Sånglärka 22.2 21.3 21.3 4.3 19.2 28.3 30.3 25.2 9.3 27.2 21.3
Ladusvala 11.5
Hussvala 7.5 1.5 30.4 16.5 10.5 7.4 30.4
Trädpiplärka 3.5 2.5
Ängspiplärka 2.5 1.5
Forsärla 2.5 20.3
Sädesärla 15.4 30.3 17.4 8.4 8.4 28.3 12.4 10.4 6.4
Järnsparv 6.2 30.4 12.4 15.5 8.4 11.4
Rödhake 3.4 8.4 26.3 3.4 8.4 10.4 4.4 28.3 25.3
Rödstjärt 5.5 20.4 13.5 25.4 4.5
Buskskvätta 1.5 16.5 12.5 24.4
Stenskvätta 2.5 15.4 10.5 28.4 8.4
Taltrast 27.3 31.3 8.4 26.3 13.4 25.3
Rödvingetrast 31.3 21.3 13.4
Dubbeltrast 25.2 13.4
Ärtsångare 8.5
Trädgårdssångare 14.5 15.5 12.4
Lövsångare 25.4 4.5 14.4 16.5 10.5 12.4
Svartvit flugsnappare 4.5 5.5 3.5 13.5 10.5 24.4 24.4 26.4
Kaja 24.4 15.3 20.2
Råka 13.2
Stare 10.3 23.3 10.3 6.3 21.3 10.3 31.3 7.3 12.3 12.3 25.3
Bofink 23.3 23.3 21.3 28.3 9.3 2.2 22.3 21.3
Bergfink 10.5 8.3 10.2
Snösparv 11.3
Sävsparv 19.4 24.3 11.4 16.4

Åren 1911-1922