Vårfåglarnas ankomst 1947-1958

Vårfåglarnas ankomst 1947-1958

Art 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Sjöorre 23.4
Blå kärrhök 29.4
Ormvråk 26.3 10.3 16.3 21.3 24.3 10.3 7.4
Tornfalk 5.4 10.3 31.3 13.3 21.3 24.3 7.4
Trana 17.4 6.4 19.4
Ljungpipare 17.4
Tofsvipa 18.3 13.3 28.3 2.4 11.3 21.3 24.3 25.2 29.3
Enkelbeckasin 28.3 26.3
Storspov 4.4 27.3 2.4 4.4 25.3 12.4
Skogssnäppa 9.5
Grönbena 9.5
Ringduva 28.3 25.3 30.3 9.3 14.3 24.3 3.3 8.4
Gök 7.5 15.5
Tornseglare 15.5 11.5 24.5 15.5
Trädlärka 21.3 30.3 8.4
Sånglärka 24.3 10.3 18.2 26.3 23.2 11.3 20.3 14.4 25.2 29.3
Ladusvala 5.5 30.3 9.5
Hussvala 27.4 24.4 5.5 30.3 9.5
Ängspiplärka 12.4
Forsärla 25.3 18.4 24.3 25.3
Sädesärla 5.4 25.3 29.3 1.3 2.4 29.3 8.4 5.4 15.4 3.4 12.4
Järnsparv 8.4 1.4 17.4 12.4
Rödhake 28.3 17.4 23.3 13.4 21.3 7.4
Rödstjärt 27.3 25.4 30.4
Buskskvätta 27.4 25.4 9.5
Stenskvätta 19.4 17.4 25.4 27.4 1.5 15.4
Taltrast 4.4 17.4 25.3 5.4 8.4
Rödvingetrast 17.4 14.4
Trädgårdssångare 9.5
Lövsångare 1.5 24.4 25.4 24.4 1.5 30.4 28.4 15.4
Grå flugsnappare 15.5
Svartvit flugsnappare 1.5 21.4 16.4 27.4 1.5 30.4 6.5 1.5 2.5
Råka 25.3 6.4
Stare 23.3 11.3 19.3 9.3 10.3 4.3 18.3 1.4 13.3 5.3 17.3
Bofink 27.3 25.3 19.3 7.3 25.3 21.3 12.3 7.4
Bergfink 25.3 7.4
Ortolansparv 15.4
Sävsparv 21.4 26.3 29.3