Vårfåglarnas ankomst 1959-1967

Vårfåglarnas ankomst 1959-1967

Art 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Smålom 9.4
Blå kärrhök 23.4
Ormvråk 3.3 2.4 7.4 26.3 1.4 10.3
Fiskgjuse 7.4 2.4 9.4
Tornfalk 15.4
Trana 13.4 3.4 7.4 2.4
Ljungpipare 9.4
Tofsvipa 3.3 11.3 7.4 26.3 9.3 9.3 28.2 25.3
Enkelbeckasin 11.4 9.4
Morkulla 13.4
Storspov 3.4 31.3 5.3 2.4 4.4 11.4 8.4 8.4
Skogssnäppa 23.4
Ringduva 14.3 18.3
Gök 7.5 7.5 14.5 13.5
Tornseglare 20.5 11.5 17.5 8.5 12.5
Göktyta 8.5 12.5
Sånglärka 3.3 10.2 8.3 5.3 4.3
Ladusvala 8.5 9.5 7.5 13.5
Hussvala 7.5 9.5 1.5 13.5
Trädpiplärka 29.4 9.5
Ängspiplärka 27.3
Sädesärla 3.4 1.4 7.4 3.4 11.4 11.4 30.3 8.4 9.4
Järnsparv 28.4 5.3 13.4 1.4 4.4
Rödhake 13.4 14.4 6.4 4.4
Rödstjärt 8.5 2.5
Buskskvätta 8.5 1.5
Stenskvätta 24.4 15.4
Taltrast 13.4 7.4 14.4 2.4 8.3
Rödvingetrast 7.4 14.4 24.4 12.4
Dubbeltrast 24.4 27.3
Trädgårdssångare 5.5 22.5
Svarthätta 15.5
Grönsångare 15.5 13.5
Lövsångare 8.5 5.5 23.4 26.4 9.5
Grå flugsnappare 19.5 13.5
Svartvit flugsnappare 4.5 4.5 23.4 5.5 9.5 4.5 3.5
Stare 3.3 29.3 31.3 1.4 14.3 7.3 7.3
Bofink 3.3 7.4 4.4 1.4 18.3
Bergfink 13.4
Sävsparv 2.4 27.3