Vårfåglarnas ankomst 1968-1979

Vårfåglarnas ankomst 1968-1979

Art 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Smålom 16.4 7.5 1.5 19.4 7.4 8.5 15.5 6.5
Blå kärrhök 15.4 19.4 12.4 21.4 13.4 25.4
Ormvråk 14.3
Fiskgjuse 6.4 27.3 15.4 13.4 15.4
Tornfalk 13.4 20.4 13.4 12.4 3.4 26.3
Trana 30.3 12.4 19.4 3.4 3.4 26.3 31.3 31.3 2.4 5.4 11.4 30.3
Ljungpipare 10.3 17.4
Tofsvipa 15.3 16.3
Enkelbeckasin 30.3 12.4 25.4 17.4 2.4 15.4 20.3 13.4 11.4 22.4 13.4
Morkulla 13.4 7.4 27.3 21.4 18.4 3.4 13.4
Storspov 30.3 5.4 31.3 30.3 2.4 12.4 8.4 16.4 13.4
Skogssnäppa 14.4 18.4 21.4 25.4 9.4 23.4 7.4 20.4 1.5 16.4 13.4
Drillsnäppa 22.4 26.4 7.5 4.5 2.5 28.4 10.5 5.5 2.5 27.4 3.5 9.5
Fisktärna 5.5 4.5 11.5 4.5 12.5 1.5 8.5 6.5 6.5
Ringduva 4.4 20.3 21.3 19.3 17.3 9.3 28.3 25.3
Gök 1.5 10.5 13.5 15.5 6.5 10.5 11.5 15.5 5.5 20.5 6.5
Tornseglare 14.5 18.5 23.5 16.5 13.5 7.5 14.5 14.5 12.5 20.5 19.5 12.5
Göktyta 1.5 4.5 2.5 14.5 4.5 29.4 9.5 22.4 10.5
Sånglärka 18.3 21.2 8.3 23.2 29.2 19.2 11.3 9.3
Backsvala 26.4 6.5 13.5 4.5 7.5 10.5 11.5 3.5 12.5
Ladusvala 30.4 9.5 11.5 14.5 6.5 4.5 10.5 8.5 2.5 6.5 9.5
Hussvala 28.4 1.5 7.5 3.5 27.4 27.4 7.5 8.5 2.5 6.5 6.5
Trädpiplärka 26.4 6.5 4.5 22.4 1.5 18.5 30.4 9.5 28.4 29.4 6.5
Sädesärla 7.4 6.4 12.4 28.3 8.4 7.4 30.3 6.4 8.4 5.4 1.4
Järnsparv 2.4 11.4 10.4 7.4 19.3 20.4 13.4 16.4 28.3 22.4
Rödhake 29.3 7.4 26.3 21.4 13.4 4.4
Rödstjärt 24.4 26.4 1.5 4.5 5.5 15.5 8.5 10.4 10.5
Buskskvätta 28.4 3.5 2.5 4.5 7.5 1.5 9.5 30.4 7.5 13.5
Stenskvätta 14.4 26.4 20.4 17.4 14.4 12.4 20.4 11.4 23.4 21.4 13.4
Taltrast 7.4 25.3 2.4 29.3 17.3 2.4 27.3
Rödvingetrast 31.3 12.4 6.4 3.4 28.3 11.4 13.4 8.4 23.4 5.4 4.4
Dubbeltrast 24.3 5.4 3.4 22.3 20.3 6.4 7.4
Härmsångare 28.5 30.5 21.5 20.5
Ärtsångare 14.5 23.5 7.5 8.5 15.5 8.5 15.5 8.5 15.5 12.5
Törnsångare 16.5 23.5 19.5 8.5 18.5 29.5 29.5 20.5 20.5
Trädgårdssångare 24.5 23.5 23.5 20.5 25.5 21.5 20.5 19.5 20.5 20.5 31.5
Svarthätta 30.5 2.5 23.5 17.5 1.6 14.5 23.5 24.5 15.5 14.5
Grönsångare 26.4 18.5 5.5 10.5 9.5 1.5 11.5
Lövsångare 21.4 8.5 25.4 28.4 1.5 28.4 30.4 21.4 29.4 31.3 3.5
Grå flugsnappare 12.5 21.5 21.5 23.5 6.5 11.5 18.5 11.5 16.5 14.5
Svartvit flugsnappare 25.4 4.5 12.5 1.5 3.5 6.5 7.5 4.5 3.5 10.5
Törnskata 14.5 22.5 16.5 28.5 21.5 18.5 1.6 16.5 15.5 11.5
Stare 18.3 1.3
Sävsparv 30.3 12.4 11.4 2.4 12.4 30.3 15.3