Vårfåglarnas ankomst 1980 – 1991

Vårfåglarnas ankomst 1980 – 1991

Art 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Smålom 24.4 18.4 10.4 23.4 28.4 27.4 27.4 16.4 4.6 5.5 8.4
Blå kärrhök 25.4 30.3 3.4 31.3 5.5
Ormvråk 20.3 13.3 29.1
Fiskgjuse 7.4 15.4 23.4
Tornfalk 27.4 10.4 27.3
Trana 3.4 28.3 24.3 28.3 30.3 2.4 3.4 29.3 26.3 25.3 20.3 29.3
Ljungpipare 4.4 27.3 3.4 6.4 2.4 28.3 26.3 25.3 20.3 20.4
Tofsvipa 15.3 8.3 23.3 15.3 9.3 20.3 24.3 19.3 26.2 15.3 17.3
Enkelbeckasin 27.4 4.4 27.3 31.3 31.3 8.4 23.4 10.4 5.4 20.4
Morkulla 23.4 11.4 30.3 8.4 29.3 18.3 20.4 28.3
Storspov 12.4 4.4 3.4 9.4 10.4 5.4 31.3 10.4 1.4 28.3 29.3 20.4
Skogssnäppa 16.4 23.4 17.4 29.4 23.4 15.4 31.3 29.4 20.4 15.4
Drillsnäppa 1.5 14.5 5.5 24.4 22.4 4.5 2.5 7.5 2.5 5.5 6.5
Fisktärna 4.5 15.5 5.5 24.4 3.5 7.5 8.5 23.4 7.5 5.5 6.5
Ringduva 22.3 24.3 16.3 9.3 28.3 23.3 1.1 9.2
Gök 11.5 16.5 8.5 21.5 19.5 19.5 16.5 15.5
Tornseglare 16.5 12.5 10.5 22.5 20.5 14.5 12.5 11.5 13.5 15.5
Göktyta 4.5 8.5 7.5 16.5
Sånglärka 23.2 6.3 19.2 23.3 17.3 24.3 11.3 26.2 15.3 9.3
Backsvala 13.5 13.5 9.5 23.5 7.5 11.5 24.5 5.5 25.4 5.5
Ladusvala 12.5 15.5 30.4 23.4 3.5 11.5 1.5 2.5 22.4 13.5 5.5 6.5
Hussvala 2.5 16.5 4.5 23.4 7.5 9.5 1.5 5.5 4.5 7.5
Trädpiplärka 2.5 10.5 1.5 23.4 29.4 11.5 4.5 10.5 25.4 30.4 29.4
Sädesärla 4.4 28.3 3.4 26.3 5.4 5.4 3.4 8.4 31.3 5.4 25.3 1.4
Järnsparv 6.4 4.4 16.4 12.4 6.4 10.4 5.4 1.4 30.3 20.3 13.4
Rödhake 1.4 30.3 2.4 14.4 6.4 15.4 15.4 31.3 2.2 20.3 21.3
Rödstjärt 1.5 14.5 29.4 2.5 24.5 10.5 10.5 4.5
Buskskvätta 2.5 6.5 6.5 17.5 5.5 17.5 11.5 1.5 11.5 5.5
Stenskvätta 1.5 16.4 6.4 16.4 12.4 6.4 30.4 20.4 21.4 16.4 17.4
Taltrast 3.4 31.3 3.4 11.4 3.4 15.4 29.3 31.3 28.3 20.3 22.3
Rödvingetrast 20.4 4.4 5.4 11.4 2.4 15.4 5.4 29.3 27.3 20.3 22.3
Dubbeltrast 7.4 4.4 28.3 30.3 4.4 29.3 29.3 31.3 27.3 20.3
Härmsångare 24.5 23.5 27.5 21.5 20.5 23.5 18.5 19.5 14.5 19.5 23.5
Ärtsångare 16.5 17.5 15.5 19.5 3.5 14.5 3.5 12.5
Törnsångare 16.5 16.5 16.5 28.5 26.5 24.5 24.5 13.5 11.5
Trädgårdssångare 27.5 16.5 20.5 21.5 23.5 24.5 20.5 20.5 20.5 21.5 12.5 27.5
Svarthätta 16.5 23.5 13.5 21.5 6.4 23.5 5.5 6.5 25.4 2.5
Grönsångare 13.5 10.5 13.5 4.5 1.5 30.4 30.4
Lövsångare 2.5 9.5 25.4 23.4 25.4 5.5 29.4 28.4 21.4 20.4 27.4 2.5
Grå flugsnappare 16.5 20.5 23.5 19.5 11.5 24.5 13.5 17.5
Svartvit flugsnappare 2.5 9.5 3.5 24.4 24.4 7.5 2.5 28.4 23.4 30.4 4.5
Törnskata 16.5 23.5 20.5 28.5 26.5 27.5 11.5 28.5
Stare 6.3 7.3 24.3 19.3 26.2 13.3
Sävsparv 4.4 23.3 1.4 2.4 20.3 29.3 26.3 22.3 10.3 26.2