Vårfåglarnas ankomst till Södra Vätterbygden 1992-1997

Vårfåglarnas ankomst till Södra Vätterbygden 1992-1997
Art/År 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Ormvråk 29.2, 1.3 20.2, 6.3 6.3, 8.3 22.2, 2.3 28.2, 2.3 16.2, 26.2
Fiskgjuse 10.4, 11.4 24.3, 26.3 28.3, 31.3 8.4, 9.4 6.4, 7.4 31.3, 7.4
Trana 9.2, 28.2 12.3, 15.3 11.3, 12.3 6.3, 11.3 10.3, 25.3 6.3, 11.3
Tofsvipa 28.2, 29.2 18.1, 17.2 5.3, 9.3 19.2, 5.3 5.3, 7.3 1.3, 6.3
Morkulla 4.3, 20.3 16.3, 17.3 12.3, 16.3 12.3, 20.3 1.4, 4.4 20.3, 21.3
Storspov 21.3, 25.3 24.3, 27.3 30.3, 1.4 24.3, 25.3 4.4, 5.4 29.3, 31.3
Drillsnäppa 9.4, 11.4 24.3, 3.4 18.4, 23.4 23.4, 30.4 20.4, 22.4 28.4, 1.5
Ringduva 24.2, 29.2 7.2, 8.2 5.3, 8.3 20.2, 28.2 3.3, 4.3 26.2, 1.3
Gök 3.5, 5.5 28.4, 30.4 30.4, 1.5 10.5, 11.5 3.5, 12.5 8.5, 10.5
Tornseglare 14.5, 15.5 9.5, 10.5 8.5, 11.5 1.5, 5.5 15.5, 18.5 14.5, 17.5
Sånglärka 17.2, 27.2 16.2, 6.3 5.3, 6.3 18.2, 19.2 9.3, 17.3 8.2, 19.2
Hussvala 10.4, 30.4 24.3, 9.4 9.4, 21.4 23.4, 29.4 25.4, 28.4 14.4, 25.4
Trädpiplärka 29.3, 18.4 24.3, 23.4 19.4, 23.4 26.3, 17.4 17.4, 20.4 22.4, 27.4
Sädesärla 8.3, 29.3 13.3, 1.4 31.3, 1.4 9.4, 10.4 7.3, 8.4 3.4, 5.4
Järnsparv 11.3, 22.3 24.3, 27.3 19.3, 26.3 5.4, 10.4 18.3, 5.4 18.3, 29.3
Rödhake 17.2, 19.3 7.2, 18.3 3.3, 12.3 5.2, 13.3 4.3, 25.3 18.3, 30.3
Rödstjärt 29.4, 1.5 14.4, 25.4 20.4, 27.4 3.5, 4.5 24.4, 26.4 1.5, 5.5
Buskskvätta 1.5, 2.5 21.4, 24.4 27.4, 29.4 29.4, 1.5 21.4, 27.4 29.4, 3.5
Stenskvätta 18.4, 21.4 8.4, 10.4 6.4, 7.4 18.4, 22.4 11.4, 18.4 21.4, 27.4
Taltrast 22.3, 27.3 17.3, 20.3 9.3, 25.3 26.3, 2.4 1.4, 5.4 8.3, 9.3
Grönsångare 30.4, 1.5 24.4, 25.4 31.3, 25.4 29.4, 30.4 28.4, 1.5 27.4, 4.5
Lövsångare 26.4, 27.4 17.4, 20.4 22.4, 23.4 23.4, 24.4 20.4, 21.4 21.4, 26.4
Svartvit flugsnappare 10.4, 26.4 21.4, 22.4 22.4, 25.4 28.4, 29.4 23.4, 26.4 24.4, 30.4
Stare 29.2, 6.3 12.2, 2.3 7.3, 8.3 25.2, 26.2 4.3, 9.3 17.2, 2.3
Bofink 6.3, 7.3 20.2, 12.3 4.3, 5.3 18.2, 19.2 16.3, 20.3 7.3, 8.3