Munkaskog

Habo dagvattendammar - Foto: Sven V Johansson

/*

BOKSKOGEN OCH MUNKASKOG

*/
Nära Habo finns en mäktig bokskog som ligger norr om bokens naturliga nordgräns. Troligen har den planterats under 1600-talet. De äldsta bokarna är grova och ihåliga och erbjuder livsrum åt fåglar såsom kattuggla och nötväcka m fl. Mindre flugsnappare brukar höras om senvåren.
Skogen består av både gammal skog och ganska unga träd. De grova bokarna i reservatets norra del är åtminstone ett par hundra år gamla. Större delen av bokskogen är dock betydligt yngre, knappt 100 år. I norra delen finns också ganska gott om död ved i form av högstubbar och grova stammar på marken. Innan löven slår ut på våren är marken förföriskt översållad av vitsippor!
Parkera vid bokskogens rastplats vid 195an mitt emellan södra och norra infarten till Habo.

I Munkaskog har Habo kommun anlagt dagvatten- och sedimentdammar, som tillkom för ca 4 år sedan för att rena det kvävehaltiga vattnet som kommer dels från gator och torg i Habo och dels från Habo reningsverk.
Det har vuxit upp en hel del vass, främst kaveldun, i dammarna, vilket gör att både rörhöna och smådopping trivs utmärkt. Flera par av dessa har häckat de senaste åren. Dammarna har även blivit populära häckplatser för bl a sothöna, mindre strandpipare, skogssnäppa, drillsnäppa och rörsångare. Även lärkfalk, törnskata och grå- o svartvit flugsnappare drar fördel av det rika insektsbeståndet.

För övrigt kan man i Munkaskog, tidvis se gott om korsnäbb, dubbeltrast, skogsmesar och korp. I Vättern rastar Skägg- och svarthakedopping om vintrarna.

 

Hur hittar du dit?
Kör av 195an mot Munkaskog, kör rakt över Munkaskogsvägen och dagvattendammen ligger rakt fram efter ca 300 meter. Till sedimentdammarna, tag vänster på Munkaskogsvägen, kör ca 200 meter och tag snett inåt vänster på skogsväg och kör ytterligare ca 400 meter.

2 tankar kring ”Munkaskog

  1. Mindre strandpipare häckar förresten inte längre. Det var bara så länge gräset kring dammarna höll sig kort under de första åren som de kunde häcka.

  2. De så kallade dag- och sedimentdammarna började användas år 2001 och inte för ca 4 år sedan som det har stått hela tiden! Har själv praktiserat i Habo kommun och har fått uppgifterna därifrån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *