Stora Kärrs bokskog ny

Stora Kärrs bokskog

Stora Kärrs bokskog
Stora Kärrs bokskog

Vägbeskrivning: Parkera vid rastplatsen vid väg 195 intill bokskogen mitt emellan norra och södra infarten till Habo. Koordinater: 57.9058; 14.1063

Allmän beskrivning: Nära Habo finns en mäktig bokskog som ligger norr om bokens naturliga nordgräns. Troligen har den planterats under 1600-talet. Större delen av skogen är dock betydligt yngre då den har självföryngrats. De äldsta av bokarna börjar dö av och är grova och ihåliga och erbjuder livsrum åt fåglar som kattuggla och nötväcka m.fl. samt många sällsynta insekter. Det finns ganska gott om död ved i form av högstubbar och lågor. Innan löven slår ut på våren är marken förföriskt översållad av vitsippor! En grusväg leder genom reservatet, men den får endast biodlarna köra på då de ska till sina biodlingar. Man kan gå på grusvägen som leder till Sjogarp eller i terrängen som är lättgången då markvegetationen nästan enbart består av vitsippor.

Fågelfauna: Kattuggla kan med lite tur ses under hela året i ett hål i en bok. Spillkråkan gör sina egna hål. Flera arter sångare hörs på försommaren. Den ovanligaste häckfågeln är nog mindre flugsnappare, men den häckar inte varje år. Den sjunger från slutet av maj till början av juni. Dess släktingar svartvit och grå flugsnappare brukar vara vanligare. Troligen häckar även stenknäck. På höstarna rastar ibland stora mängder bo- och bergfink.

Övrigt: Det är förbjudet att köra bil i reservatet utan tillstånd!

Länk till länsstyrelsens beskrivning av naturreservatet: http://lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/habo/stora-karrs-bokskog/Pages/index.aspx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *