Sällsynta fåglar i Södra Vätterbygden tom 2011

Här presenteras de arter som har fem fynd eller färre i Södra Vätterbygden. Inom parentes anges observatör om denne är känd. Inom hakparentes anges publicering,som regel i Vår Fågelvärld. En del observationer som inte godkänts av berörda kommittéer har ändå medtagits. [Arter] med hakparentes anses som ej spontant förekommande. Listan är uppdaterad till 2011.12.31.

[Svart svan]
1 ex Stensholmskärret,Huskvarna 20.11.1983 (Anders Berlin m fl) [Lrk i Jönköpings län 1984]
1 ex Erstadkärret, Visingsö 17.10 2003 (Peter Berglin).
1 ex Rogberga 7-22.11 2008 (Jan Asp).

Fjällgås
1 ex Landsjön,Skärstad 10.10.1964 (Gösta Dahlgren m fl) [Öhman 1970]
1 ex Södra udden,Visingsö 7.5.1970 (Åke Ankarberg m fl) [Öhman 1973]
1 ad norra Visingsö 14.6 1986 (Åke Ankarberg) [Gustafsson m fl 1987]
1 ringmärkt ex Visingsö 8-14.11.1998 (Per Kjellin m fl)

Nilgås
1 ex Erstadkärret, Visingsö 31.5 2007 (Daniel Steen, Björn Merkell)
2 ex Erstadkärret, Visingsö 3.5 2008 (Peter Berglin m fl)

Rostand
1 ex Huskvarnaån,Vättern 8.4.1955 [Fransson 1956]
1 hona Erstadkärret,Visingsö 13-17.5.1989 (Åke Ankarberg m fl) [Tyrberg 1990]

[Brudand]
1 hane Tovrida, Lekeryd 25-30.3 2010 (Toni Hermansson)

[Gulkindad kricka]
1 hane Munksjön,Jönköping mars-april 1972 [Anon 1973)

Amerikansk kricka
1 hane Erstadkärret 4.4.2002 (Thomas Rostedt) [Strid 2003]
2 ex Erstadkärret, Visingsö 3.5 2008 (Peter Berglin m fl)

Rödhuvad dykand
1 juv hane Landsjön 13-29.10.2006 (Martin Widén m fl) [Strid 2007]

Praktejder
1 hona Erstadviken,Visingsö 14-15.5.1984 (Åke Ankarberg,Jan-Erik Henriksson) [Risberg 1985]
1 juv hane Talavid,Vättern,Jönköping 8.11.1987 (Jan-Erik Henriksson) [Risberg 1988]
2 subadulta hanar Vidablick 23.7.2004 (PerJonas Andersson m fl) [Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2005]

[Kamskrake]
1 hane Torsvik, Barnarp 9.5 – 14.6 2003 (Per Erik Svahn m fl)

[Berghöna]
1 ex Vättersnäs, Jönköping 18.3 2.4 2010 (Siv Pettersson m fl)

Svartnäbbad islom
1 juv Baskarpsand,Vättern 15.11.1981 (Gunnar Jakobsson) [Walinder 1982]
1 ex Visingsö,Vättern 20.9.1987 (Torbjörn Gustafsson m fl) [Hirschfeld 1988]
1 ex Erstadviken, Visingsö 25.5 2009 (Martin Widen)

Stormfågel
1 ex Vidablick,Vättern 22-23.7.1996 (Björn Merkell m fl) [Tyrberg 1997]
1 ex Abisko 14.1.2007 (Thomas Rostedt) [Strid 2008]

Stormsvala
1 ex funnet utmattat Jönköping 24.10.1948 (Lars-Olof Hemming) [Hemming 1949]

Klykstjärtad stormsvala
1 ex funnet nära Vättern,Jönköping 1.12.1956 [Edberg 1960]
1 ex Jönköpings hamn 22.1.2007 (Leif Thörne m fl) [Strid 2008]

Havssula
1 ad Abisko o Vidablick, Vättern 31.10 – 1.11 (Daniel Steen, Håkan Ydregården m fl)

[Rosaryggad pelikan]
1 ex Fagerhult, Habo 22-23.9 2011 (Eva o Marie Forsgård)

Silkeshäger
1 ex Lillåmynningen,Bankeryd,Vättern 6-7.6.1976 (Magnus Johansson m fl) [Svensson 1978]

Bronsibis
1 ex Landsjön 15-17.9.1992 (Bertil Karlsson m fl) [Cederroth 1993]

[Flamingo]
1 ex Kolaryd,Bankeryd 13.3.1969 (Lars-Uno Isaksson) [opublicerat]
1 ex Jönköpings hamn 15.5.1994 (Lennart Broman m fl) [Tyrberg 1995]

Stäpphök
1 2K hane skjuten Gustav Adolf,Habo maj 1923 (H. Nyqvist)
1 ad hona Strömsberg,Jönköping 29.4.1952 (Knut von Essen) [von Essen 1952]
1 hane Norra udden,Visingsö 3.5.2005 (Magnus Blom) [Blomdahl 2006]
1 ad hane Tranebo 26.9.2005 (Daniel Steen) [Blomdahl 2006]

Större skrikörn
1 ex Lekeryd 20.9 2010 (Johan Wallander)

Tjockfot
1 ex Tovrida, Lekeryd 24.5 2008 (Toni Hermansson)

Tuvsnäppa
1 ex Erstadkärret,Visingsö 26.6.1997 (Sven-Arne Folkesson,Åke Ankarberg) [Cederroth 1998]
1 ex Erstadkärret 22-23.9.2002 (Per Sjöstrand,Bob Lind) [Strid 2003]

Prärielöpare
1 ex Erstadkärret,Visingsö 2.10.2007 (Martin Widén m fl) [Strid 2008]
1 ex Erstadkärret, Visingsö 4.10 2009 (Åke Ankarberg m fl)

Dammsnäppa
1 ex Landsjön,Skärstad 9.5.1981 (Olle Johansson m fl) [Pettersson 1983]
1 ex Erstadkärret,Visingsö 6.5.1987 (Åke Ankarberg m fl) [Hirschfeld 1988]
1 ex Erstadkärret, Visingsö 12-13.6 2009 (Åke Ankarberg m fl)

Mindre gulbena
1 ex Erstadkärret,Visingsö 9-14.6.1992 (Åke Ankarberg m fl) [Cederroth 1993]

Tereksnäppa
1 ex Erstadkärret,Visingsö 23-27.5.1996 (Leif Thörne m fl) [Ahlman m fl 1997]
1 ex Erstadkärret,Visingsö 27-28.5.2006 (Peter Berglin m fl) [Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2007]

Wilsonsimsnäppa
1 hona Erstadkärret,Visingsö 26.5.1988 (Jan Blomquist,Jan-Erik Henriksson m fl) [Hirschfeld 1989]

Brednäbbad simsnäppa
1 hane Kortebo,Jönköping 20.8.1949 [Curry-Lindahl m fl 1963]
1 ex omhändertogs vid Vätterstranden,Jönköping 27.11.1996 (Douglas Gustafsson m fl) [Cederroth 1998]
1 ex Fingals hamn,Vättern 17.12.2006 (Martin Widén,Rickard Widén) [Strid 2007]

Storlabb
1 hona skjuten Hökensås 12.10.1896 [Jägerskiöld &Kolthoff 1898]
1 juv Baskarpsand,Vättern 1.10.1988 (Gunnar Jakobsson) [Tyrberg 1989]
1 ex Abisko,Jönköping,Vättern 4.9.1993 (Roger Ahlman m fl) [Tyrberg 1994]
1 ex Vidablick, Bankeryd 1.9 2009 (Thomas Rostedt)

Svarthuvad mås
1 ad Visingsö,Vättern 4.8.1992 (Åke Ankarberg) [Cederroth 1993]
1 juv Vidablick 18.8.2002 (Thomas Rostedt) [Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2003]
1 ex Rosenlund 14-15.4.2005 (Anders Staaf m fl) [Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2006]

Präriemås
1 ad norra udden,Visingsö,Vättern 24.7.1978 (Ola Wennberg) [Ohlsson 1980]
1 ad Västrabysjön-Tenhultssjön 19-21.7.1991 (Gunnar Jakobsson m fl) [Elmberg 1992]

Tärnmås
1 juv Abisko 15.9.1997 (Björn Merkell, Sven V Johansson) [Cederroth 1998]

Rosenmås
1 ad Visingsö,Vättern 26.5.1988 (Gunnar Jakobsson m fl) [Hirschfeld 1989]

Vitvingad tärna
2 ad norra udden,Visingsö,Vättern 12.5.1990 (Gunnar Jakobsson) [Elmberg 1991]
1 ad Erstadkärret, Visingsö 1.8 2008 (PerJonas Andersson, Peter Berglin, Jan Blomquist m fl)

Tordmule
1 ex Vättern,Jönköping 23.11.1903 [von Porat 1916]
1 ex Vista kulle, Vättern 8.12 2003 (Lage Johansson)

Tobisgrissla
1 ex Strömsberg,Jönköping 14.2.1966 (Knut von Essen) [Öhman 1971]
1 ex Jönköpings hamn,Vättern 17.2.1985 (Sven V Johansson) [Lindberg m fl 1986]
1 ex Talavid,Jönköping,Vättern 6.9.1988 (Jan von Brömssen) [Lindberg m fl 1989]
1 ex Vätterstranden,Jönköping 10.11.1997 (Thomas Rostedt) [Rrk G-län och F-län 1999]

Papegojalka
1 utmattat ex Vätterstranden,Jönköping mitten av december 1860 [Anon 1867]

Stäpphöna
1 ex Huskvarna under våren 1888 [Jägerskiöld &Kolthoff 1926]

Tornuggla
1 ex påkört av vid Öggestorp 15.10.1961 [Larsson 1962]
1 ex Fagerslätt,Tenhult 7.1.1966 (Jan Blomquist,Knut von Essen m fl) [Öhman 1971]
1 ex trafikdödat E4,Gränna 1.3.1985 [Tyrberg 1987]

Fjälluggla
1 ex Visingsö vid ett tillfälle på 1800-talet [Sundström 1887]
Talrik i Jönköpingstrakten oktober 1888 till våren 1889 [Carlsson 1894]
1 ex Svinhult,söder Jönköping september 1913 [von Porat 1916]
1 ex Bymarken, Jönköping 16-28.1 1951 (Nicklasson, Wrigstrand)
1 ex norra Visingsö 28.11.1999 (Åke Ankarberg m fl) [Tyrberg 2000]

Lappuggla
1 ex Bondberget,Jönköping 31.10.1959 (Max Dahlgren m fl) [Dahlgren m fl 1961]
1 ex Prinsasjöarna,Hökensås 31.3.2007 (Sven V Johansson m fl) [Strid 2008]

Blek tornseglare
1 ex Vista kulle 5.11 2011 (Per Sjöstrand m fl

Alpseglare
1 ex Erstadkärret,Visingsö 15.8.2007 (Åke Ankarberg) [Strid 2008]

Mellanspett
1 par häckade Bråneryd,Huskvarna 1903 [Holmström m fl 1944]

Korttålärka
1 ex Erstadkärret,Visingsö 25.6.1985 (Åke Ankarberg) [Delin 1987]

Tofslärka
2 ex Kortebo,Jönköping augusti 1915 [von Porat 1916]
1 ex Kämpevägen, Jönköping 10. 1980 (Arnold Liljegren).
1 ex Motell Vätterleden 2.5 1986 (Peter Bjurenståhl)

Rostgumpsvala
1 ex Norra udden,Visingsö 18.5.2006 (Thomas Rostedt) [Strid 2007]

Större piplärka
1 ex flygfältet,Visingsö 5.10.1980 (Åke Ankarberg) [Walinder 1982]
1 ex Visingsö 14.10.1988 (Gunnar Jakobsson,Åke Ankarberg) [Hirschfeld 1989]
1 ex Barnarps elstation 21.9.2003 (Thomas Rostedt m fl) [Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2004]
1 ex Tovrida,Lekeryd 3-4.10.2004 (Toni Hermansson m fl) [Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2005]

Fältpiplärka
1 ex Rosenlund,Jönköping 12.5.1977 (Benny Ekberg) [Risberg 1978]

Citronärla
1 hane Erstadkärret,Visingsö 29.5.1997 (Åke Ankarberg) [Cederroth 1998]
1 hane Tranebo 18.5 –2.6.2003 (Peter Berglin m fl) [Strid 2004]
1 1k Erstadkärret, Visingsö 28-29.7 2008 (Martin Widenm fl)
1 1k Erstadkärret, Visingsö 22.8 2009 (Martin Widenm fl)

Ökenstenskvätta
1 ex Lamossen,Sandhem 30-31.10.2004 (Lars Moberg m fl) [Hellström 2005]

Svarthalsad trast
1 ex  Bankeryd 11.2-18.3.1962 (Olof Appelberg m fl) [Appelberg m fl 1963]
1 2k hane Vättersnäs, Huskvarna 1.1 2010 (Ulf Gothardsson)

Vassångare
1 ex Landsjön 9.5 och 2 ex 10-16.5.1999 (Jan-Erik Henriksson m fl) [Tyrberg 2000]
1 ex Landsjön 1.9.2006 (Jan-Erik Henriksson m fl) [Strid 2007]
1 ex Landsjön 8-20.5.2007 (Daniel Steen m fl) [Milvus?]
1 1k ring. Landsjön 13.9 2008 (Jan-Erik Henriksson m fl)

Vattensångare
1 ex Landsjön,Skärstad 17.9.1983 (Gösta Dahlgren m fl) [Kjellén &Svensson 1984]

Fältsångare
1 ex Landsjön,Skärstad 25.8.1973 och kontrollerades en vecka senare (Gösta Dahlgren m fl) [Öhman 1975]
1 ex Landsjön,Skärstad 29.9.1990 (Gösta Dahlgren m fl) [Elmberg 1991]

Busksångare
1 sjungande Kovasjön,Huskvarna 19-27.6.1979 (Benny Ekberg m fl) [Risberg 1980]
1 juv Landsjön,Skärstad 29.9.1993 (Karl-Gösta Persson m fl) [Tyrberg 1994]
1 ex Landsjön 11.10.1998 (Jan-Erik Henriksson m fl) [Tyrberg 1999]
1 ex Röttle, Gränna 2.6 2010 (Håkan Åberg)

Taigasångare
1 ex Ekhagen,Jönköping 25.9.2000 (Magnus Blom m fl) [Tyrberg 2001]
2 ex Taberg 24.9 2011. 1 ex ring. (Per-Erik Svahn)

Brandkronad kungsfågel
1 sjungande Hagavägen,Visingsö 20.6.1982 (Åke Ankarberg) [Risberg 1983]
1 ex Strömsbergsskogen 19-24.5.2001 (Thomas Rostedt m fl) [Tyrberg 2002]
1 ex Ryfors gammelskog 17.5.2004 (Hans Lööf) [Strid 2005]
1 ex Rödjedal,Bashult 8.9.2007 (Håkan Areslätt) [Strid 2008]

Lappmes
1 skjuten Torp,Bankeryd 24.11.1872 [von Porat 1916]

Svartpannad törnskata
1 ex Rosenlund,Jönköping 17.5.1982 (Gösta Dahlgren m fl) [Risberg 1983]
1 ex Godebrunn,Gränna 17.6.2001 (Tomas Fasth) [Tyrberg 2002]

Rosenstare
1 juv Gisebo,Kaxholmen 20-27.10.1987 (Leif Thörne,Per Sjöstrand) [Hirschfeld 1988]
1 juv Kättilstorp 16.9.2001 (Per Sjöstrand) [Rrk G-län och F-län 2002]
1 ex norra Visingsö 1-7.10.2007 (Martin Widén m fl) [Strid 2008]

Videsparv
1 ex Sandudden,Visingsö 16.9.1967 (Jan Blomquist) [opublicerat]

Tallsparv
1 ex Kålgårdsområdet,Jönköping 25-30.1.1996 (Mikael Forslund m fl) [Cederroth 1997]

Kornsparv
1 sjungande Ed,Visingsö 19.5.1977 (Åke Ankarberg,Ola Wennberg) [Risberg 1978]
1 ex Landsjön,Skärstad 8-9.5.1996 (Thomas Rostedt m fl) [Tyrberg 1997]
1 ex Landsjön,Skärstad 16.6.2000 (Björn Merkell m fl) [Tyrberg 2001]

Referenser:

 • Ahlman R m fl 1997:Fåglar i Jönköpings län 1996. Milvus 27-3:2-42.
 • Anon 1867:Phaleris psittacula. SJNT 5:108-111.
 • – 1894:Ornithologiska notiser. SJNT 32:289-290.
 • – 1970:Fågeliakttagelser från Södra Vätterbygden under år 1969. FSV 9:4-20.
 • – 1973:Fågeliakttagelser i södra Vätterbygden 1972. FSV 12:6-20.
 • – 1974:Fågeliakttagelser i södra Vätterbygden 1973. FSV 13:6-20.
 • Appelberg O m fl 1963:Svarthalsad trast (Turdus ruficollis atrogularis) i Bankeryd,Småland. VF 22:80-82.
 • Berlin J-O 1969:Fågeliakttagelser från södra Vätterbygden under år 1968. FSV 8:43-57.
 • Blomdahl A 2006:Sällsynta fåglar i Sverige 2005 –rapport från SOF:s raritetskommitté. SOF 2006. Fågelåret 2006:63-159. Stockholm.
 • Cederroth C 1993:Sällsynta fåglar i Sverige 1992 –rapport från SOF:s raritetskommitté. SOF 1993. Fågelåret 1992:81-101. Stockholm.
 • – 1997:Sällsynta fåglar i Sverige 1996 –rapport från SOF:s raritetskommitté. SOF 1997. Fågelåret 1996:125-151. Stockholm.
 • – 1998:Sällsynta fåglar i Sverige 1997 –rapport från SOF:s raritetskommitté. SOF 1998. Fågelåret 1997:141-169. Stockholm.
 • – 1999:Sällsynta fåglar i Sverige 1998 –rapport från SOF:s raritetskommitté. SOF 1999. Fågelåret 1998:131-159. Stockholm.
 • Curry-Lindahl K m fl 1963:Våra fåglar i Norden,2:a upplagan. Stockholm.
 • Dahlgren M m fl 1961:Fågeliakttagelser i Jönköpingstrakten och på Visingsö 1959. VF 20:61
 • Edberg R 1960:Smärre meddelanden (klykstjärtad stormsvala). VF 19:245.
 • Elmberg J 1991:Sällsynta fåglar i Sverige 1990 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 50:15-30.
 • – 1992:Sällsynta fåglar i Sverige 1991 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 51:17-32.
 • Essen K von 1952:Fågelanteckningar från Götaland 1951 och 1952. FoFl 47:247-248.
 • Fransson G 1956:Ornitologiska notiser från Småland. VF 15:205.
 • Gustafsson D m fl 1987:Fåglar Jönköpings län 1986. Bubo 16:67-88
 • Hellström M 2005:Sällsynta fåglar i Sverige 2003 –rapport från SOF:s raritetskommitté. SOF 2005. Fågelåret 2005:131-155. Stockholm.
 • Hemming L-O 1949:Stormsvala (Hydrobates pelagicus) påträffad i Jönköping. FoFl 44:44.
 • Hirschfeld E 1988:Sällsynta fåglar i Sverige 1987 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 47:443-462.
 • – 1989:Sällsynta fåglar i Sverige 1988 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 48:447-463.
 • Jägerskiöld L A &Kolthoff G 1926:Nordens fåglar,2:a upplagan. Stockholm.
 • Kjellén N &Svensson L 1984:Sällsynta fåglar i Sverige 1983 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 43:535-550.
 • Kolthoff G &Jägerskiöld L A 1898:Nordens fåglar,1:a upplagan. Stockholm.
 • Larsson K 1962:Smärre meddelanden (tornuggla). VF 21:230.
 • Lindberg E m fl 1986:Fåglar i Jönköpings län 1985. Bubo 15:75-99.
 • Lindberg E m fl 1989:Fåglar i Jönköpings län 1988. Bubo 18:67-93.
 • Lrk i Jönköpings län 1984:Fågelrapporter 1983. Bubo 13:58-75.
 • Ohlsson J 1980:Sällsynta fåglar i Sverige 1978 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 39:35-42.
 • Pettersson J 1983:Sällsynta fåglar i Sverige 1982 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 42:395-406.
 • Porat C O von 1916:Fågelfaunan i Jönköpings omnejd och län. Jönköpings Högre Allmänna Läroverks redogörelse läsåret 1915-16.
 • Risberg L 1977:Fågelrapport för 1976. VF 36:266-285.
 • – 1978:Fågelrapport för 1977. VF 37:339-358.
 • – 1979:Fågelrapport för 1978. VF 38:251-275.
 • – 1980:Fågelrapport för 1979. VF 39:291-314.
 • – 1983:Fågelrapport för 1982. VF 42:301-332.
 • – 1985:Fågelrapport för 1984. VF 444:391-426.
 • Rrk Kronoberg och Rrk Norra Småland 1999:Fåglar i Kronobergs &Jönköpings län 1999. Milvus 29:4:1-45.
 • Rrk Kronoberg och Rrk Norra Småland 2002:Fåglar i Kronobergs &Jönköpings län 2001. Milvus 32:3-4:1-43.
 • Rrk Kronoberg och Rrk Norra Småland 2003:Fåglar i Kronobergs &Jönköpings län 2002. Milvus 33:3-4:1-45.
 • Rrk Kronoberg och Rrk Norra Småland 2004:Fåglar i Kronobergs &Jönköpings län 2003. Milvus 34:3-4:1-45.
 • Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2005:Fåglar i Kronobergs &Jönköpings län 2004. Milvus 35:3-4:1-45.
 • Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2006:Fåglar i Kronobergs &Jönköpings län 2005. Milvus 36:3-4:1-45.
 • Rrk Kronoberg &Rrk Norra Småland 2007:Fåglar i Kronobergs &Jönköpings län 2006. Milvus 37:3-4:1-47.
 • Strid T 2003:Fågelrapport för 2002. SOF 2003. Fågelåret 2002:59-123. Stockholm.
 • Strid T 2004:Fågelrapport för 2003. SOF 2004. Fågelåret 2003:99-169. Stockholm.
 • Strid T 2005:Fågelrapport för 2004. SOF 2005. Fågelåret 2004:57-129. Stockholm.
 • Strid T 2006:Fågelrapport 2005. SOF 2006. Fågelåret 2005:59-159. Stockholm.
 • Strid T 2007. Fågelrapport 2006. SOF 2007. Fågelåret 2006:53-151. Stockholm.
 • Strid T 2008. Fågelrapport 2007. SOF 2008. Fågelåret 2007:43-156. Stockholm.
 • Svensson L 1978:Sällsynta fåglar i Sverige 1977 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 37:73-80.
 • Tyrberg T 1986:Fågelrapport för 1985. VF 445:383-418.
 • – 1987:Fågelrapport för 1986. VF 46:375-417.
 • – 1988:Fågelrapport för 1987. VF 47:378-418.
 • – 1989:Fågelrapport för 1988. VF 48:379-423.
 • – 1990:Fågelrapport för 1989. VF 49:389-434.
 • – 1994:Fågelrapport för 1993. SOF 1994. Fågelåret 1993:51-99. Stockholm.
 • – 1995:Fågelrapport för 1994. SOF 1995. Fågelåret 1994:67-122. Stockholm.
 • – 1996:Fågelrapport för 1995. SOF 1996. Fågelåret 1995:67-118. Stockholm.
 • – 1997:Fågelrapport för 1996. SOF 1997. Fågelåret 1996:73-123. Stockholm.
 • – 1998:Fågelrapport för 1997. SOF 1998. Fågelåret 1997:89-139. Stockholm.
 • – 1999:Fågelrapport för 1998. SOF 1999. Fågelåret 1998:75-129. Stockholm.
 • – 2000:Fågelrapport för 1999. SOF 2000. Fågelåret 1999:77-136. Stockholm.
 • – 2001:Fågelrapport för 2000. SOF 2001. Fågelåret 2000:57-119. Stockholm.
 • – 2002:Fågelrapport för 2001. SOF 2002. Fågelåret 2001:59-121. Stockholm.
 • Walinder G 1982:Sällsynta fåglar i Sverige 1991 –rapport från SOF:s raritetskommitté. VF 41:393-404.
 • Öhman C G 1970:Fågelrapporter Norra Småland. VF 29:34-38.
 • – 1971:Fågelrapporter Jönköpings län 1966-67. VF 30:208-210.
 • – 1973:Fågelrapporter Jönköpings län 1968-1971. VF 32:69-71.
 • – 1975:Fågelrapporter Småland 1973 Jönköpings län. VF 34:87-88.