Medlemskap i Jönköpings Fågelklubb

 

Vill du bli medlem?

Betala in medlemsavgift till klubbens bankgiro 5253-4757.
Glöm inte ange avsändare.

Har du frågor kontakta Jan Blomquist: jan.blomqvist68@gmail.com .  Epost

 

Medlemsavgifter

Ungdom t.o.m. 25 år 100 kr

Äldre än 25 år 150 kr

Hela familjen 200 kr (ange förnamn för familjemedlemmarna)

Mål:
Vi är en ideell förening med målet att öka kunskapen om fågelfaunan och skyddet av dess livsmiljöer i södra Vätterbygden.

Klubben
• anordnar sammankomster, exkursioner och kurser.

• verkar för att stimulera och underhålla intresset för fåglar och deras livsmiljöer.
• arbetar med ornitologiska undersökningar och dokumentation av dessa.
• bistår myndigheter, organisationer och allmänhet i ornitologiska frågor.
• ger ut en årlig fågelrapport och finns tillgängliga på vår hemsida: http://jonkopingsfagelklubb.se

Vi är verksamma i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.
Klubben är ansluten till BirdLife Sverige.

Välkommen med!
Jönköpings Fågelklubb