VADARDAG 2023-07-29

 

 

Klubbens traditionella ”vadardag” äger rum den sista lördagen i juli – och i år var det den 29 juli. Vi träffades i Gränna hamn eller i fågeltornet vid Erstakärret för att skåda vadare tillsammans. Från tornet riktade vi kikarna ut mot kärret och kunde snart räkna in kärrsnäppor, spovsnäppor, enkelbeckasiner, sandlöpare, drillsnäppor, gluttsnäppor, grönbenor, skogssnäppor, myrspovar och många fler.

I år var det lite speciellt kring Erstakärret, eftersom en stationär tärnmås höll till i området. Flera skådare från andra delar av Sverige hade också tagit sig till norra Visingsö för att få en skymt av den ovanliga gästen. Och ingen – från varken vår klubb eller hitresta skådare – blev besviken. Vi fick alla finfina observationer av måsen när den flög runt över kärret eller putsade sig, vilade eller sov på marken!

Efter en stunds vadarskådande (och förmiddagsfika) från tornet flyttade vi oss till Norrudden. Där gick vi runt och spanade, dels för att försöka se måsen ute över Storvättern, men också efter tidigare rapporterade ejder och hornuggla – tyvärr fick vi inte se någon av dem. Däremot fick vi en trevlig lektion i hur man skiljer silvertärna från fisktärna genom att granska detaljer hos de födosökande tärnorna.

Efter lunch i Erstatornet vidtog ytterligare vadarskådande, som följdes av en tur ut till Sandudden. Där var inte så många fåglar att se, men bland de vanliga tärnorna ute i Erstaviken hittade vi till slut en handfull födosökande svarttärnor. 

Eftermiddagen avslutades med en promenad genom lövskogen i Kronoparken söder om Brahekyrkan. Där var överlag ganska tyst, men vi noterade bland annat kungsfåglar, nötväckor, grå flugsnappare och ett antal unga rödhakar.

Vi var ett 10-tal deltagare med olika erfarenheter av vadare – allt från nästan inga erfarenheter alls till decennier av vadarskådning. Som vanligt hjälptes vi åt att hitta fåglarna, artbestämma dem och njuta av dem. Min artlista stannade vid ca 70 arter och jag tror att alla vi som deltog lämnade Visingsö med känslan av en riktigt bra dag!
 
/Ulf Gotthardsson
Tornet vid Erstakärret. Foto: Ulf Gotthardsson
Tornet vid Erstakärret. Foto: Ulf Gotthardsson
Tärnmåsen och fyra kärrsnäppor i Erstakärret.
Foto Ulf Gotthardsson

2 tankar kring ”VADARDAG 2023-07-29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *