Västkustresa 21 mars 2020

Ådornas västkustresa 21 mars.

Till vår västkustresa var åtta personer anmälda. Avbokningar av olika anledningar duggade tätt och till slut var vi bara tre personer kvar. Vi som åkte fick en fin dag vid Hallandskusten.

Vi började vid Morups tånge där vi möttes av storspovens flöjtande och lärkans drillande. Det är tillåtet att gå ut i naturreservatet till 1 april så vi gick ut på strandängarna och kunde på nära håll se sju berglärkor och en snösparv. En toppskarv upptäcktes ute på ett skär. I havet låg rastande flockar av sjöorre och ejder, vitkindade gäss flög förbi.

Vi fortsatte till Galtabäcks hamn där vi såg fler berglärkor och ett fyrtiotal större strandpipare. När ett larm på sädesärla ssp personata kom åkte vi tillbaka mot Falkenberg. Vi letade tillsammans med några andra skådare efter ärlan men hittade den inte. Troligen bortstött av alla människor som vandrade på stranden.  

Vi avlutade resan med ett besök vid Getterön. Vi såg tio skärfläckor, storspovar och många krickor. En stor flock vitkindade gäss och en del bläsgäss rastade utanför vindskyddet. Där träffade vi Reino Andersson som berättade om svarthakad buskskvätta och om hur man kan åldersbestämma 2K och adulta genom att se en ruggräns på vingen. Reino lovade att rulla ut röda mattan när vi återkommer till Getterön 16 augusti.

Hemresan gick över Borås. Utmed den översvämmade Viskan såg vi en adult havsörn och en röd glada.

Barbro Falk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *