Intresserad av häckfågelinventering

Varje år genomförs en häckfågelinventering inom miljöövervakningen. Det är Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet som samordnar inventeringen och i vårt län övervakas 21 standardrutter. I år har vi ett litet manfall och jag behöver få hjälp med att inventera  7 av rutorna. Känner du att du vill ställa upp så hör av dig till mig eller till fageltaxering@biol.lu.se för att anmäla ditt intresse. De lokaler som återstår finns i sydöstra delen av Värnamo kommun, östra delen av Värnamo kommun, nordvästra delen av Vaggeryds kommun, västra delen av Sävsjö kommun,  sydöstra delen av Jönköpings kommun, nordvästra delen av Jönköpings kommun, norra Mullsjö kommun och sydvästra delen av Aneby kommun.

Läs mer om häckfågeltaxeringen på länstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/landskap/Pages/hackande-faglar.aspx

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *