Rally -20

Allhelgonarallyt 2020,rapportera era observationer på Artportalen eller på klubbens “anslagstavla”(gästbok), går också att skriva längst ner på denna sida i kommentarsfältet. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande uppdateringar, samma sak på söndagen.

Jag fyller i efterhand som jag hinner och får rapporter om vad som setts, art flyttad till kolumn sedda arter = sedd (obsad, klar). RÖD färg söndagens arter.

Uppdaterad  kl 17:00   Antal arter 123 st  | Se tidigare års resultat 2002- >>>>>
     
Möjliga arter, EJ KRYSSADE   Kryssade arter, KLARA
     
  X Knölsvan
Mindre sångsvan    
  X Sångsvan
  X Sädgås
Spetsbergsgås    
  X Bläsgås
  X Grågås
  X Kanadagås
  X Vitkindad gås
  X Prutgås
  X Bläsand
  X Skedand
  X Snatterand
  X Kricka
  X Gräsand
  X Stjärtand
  X Brunand
  X Vigg
  X Bergand
Ejder    
  X Alfågel
  X Sjöorre
  X Svärta
  X Knipa
  X Salskrake
  X Småskrake
  X Storskrake
  X Järpe
  X Orre
  X Tjäder
Rapphöna    
  X Fasan
  X Smålom
  X Storlom
  X Smådopping
  X Skäggdopping
  X Gråhakedopping
  X Svarthakedopping
Havssula    
  X Storskarv
Rallhäger    
Ny art för rallyt X Ägretthäger
  X Gråhäger
  X Havsörn
Ny art för rallyt X Röd glada
  X Blå kärrhök
  X Duvhök
  X Sparvhök
  X Ormvråk
  X Fjällvråk
  X Kungsörn
  X Tornfalk
Stenfalk    
  X Pilgrimsfalk
  X Vattenrall
  X Rörhöna
  X Sothöna
Trana    
Kustpipare    
  X Ljungpipare
  X Tofsvipa
Skärsnäppa    
Kärrsnäppa    
Brushane    
  X Dvärgbeckasin
  X Enkelbeckasin
  X Morkulla
Bredstjärtad labb    
Kustlabb    
Dvärgmås    
  X Skrattmås
  X Fiskmås
Silltrut    
  X Gråtrut
Havstrut    
Tretåig mås    
Kentsk tärna    
Sillgrissla    
Alkekung    
  X Tamduva
  X Skogsduva
  X Ringduva
  X Turkduva
  X Berguv
Hökuggla    
Ny art för rallyt! X Pärluggla
  X Sparvuggla
  X Kattuggla
Jorduggla    
  X Kungsfiskare
Blek tornseglare    
Tornseglare    
Göktyta    
  X Gröngöling
  X Spillkråka
  X Större hackspett
Tretåig hackspett    
  X Mindre hackspett
Trädlärka    
  X Sånglärka
  X Ladusvala
Berglärka    
Större piplärka    
  X Ängspiplärka
  X Skärpiplärka
  X Forsärla
  X Sädesärla
  X Sidensvans
  X Strömstare
  X Gärdsmyg
Järnsparv    
  X Rödhake
Rödstjärt    
  X Koltrast
  X Björktrast
  X Taltrast
  X Rödvingetrast
  X Dubbeltrast
Rörsångare    
Svarthätta    
  X Gransångare
  X Kungsfågel
Skäggmes    
  X Stjärtmes
  X Entita
  X Talltita
  X Tofsmes
  X Svartmes
  X Blåmes
  X Talgoxe
  X Nötväcka
  X Trädkrypare
  X Varfågel
  X Nötskrika
  X Skata
  X Nötkråka
  X Kaja
  X Råka
  X Kråka
  X Korp
  X Stare
  X Gråsparv
  X Pilfink
  X Bofink
  X Bergfink
  X Grönfink
  X Steglits
  X Grönsiska
  X Hämpling
  X Vinterhämpling
  X Gråsiska
Snösiska    
Bändelkorsnäbb    
  X Mindre korsnäbb
  X Större korsnäbb
Tallbit    
  X Domherre
  X Stenknäck
Lappsparv    
  X Snösparv
  X Gulsparv
  X Sävsparv