Ormörn

Ormörn Circaetus gallicus, i Jönköpings län

  1.  1ex, Store mosse, Värnamo, 7-8.8.2017, (Roger Ahlman m.fl)

 

 

Tillbaka till artlistan