Sibirisk järnsparv

Sibirisk järnsparv, Prunella montanella, i Jönköpings län

  1. 1 ex, Smålandsstenar, 5-7.11.2016, (Stefan Andersson m.fl)

Tillbaka till artlistan