Rally 19

Allhelgonarallyt 2019,rapportera era observationer först och främst på Artportalen eller på klubbens “anslagstavla”(gästbok), går också att skriva längst ner på denna sida i kommentarsfältet. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande uppdateringar, samma sak på söndagen.

Jag fyller i efterhand som jag hinner och får rapporter om vad som setts, art flyttad till kolumn sedda arter = sedd (obsad, klar). RÖD färg söndagens arter.

Uppdaterad  kl  07:00 Antal arter st  113| Se tidigare års resultat 2002- >>>>>

Möjliga arter, EJ SEDDA Sedda arter, KLARA
X Knölsvan
Mindre sångsvan
X Sångsvan
X Sädgås
Spetsbergsgås
X Bläsgås
X Grågås
X Kanadagås
X Vitkindad gås
Prutgås
X Bläsand
X Skedand
X Snatterand
X Kricka
X Gräsand
Stjärtand
X Brunand
X Vigg
X Bergand
Ejder
X Alfågel
X Sjöorre
Svärta
X Knipa
X Salskrake
X Småskrake
X Storskrake
X Järpe
Orre
X Tjäder
Rapphöna
X Fasan
Smålom
X Storlom
X Smådopping
X Skäggdopping
Gråhakedopping
X Svarthakedopping
Havssula
X Storskarv
Rallhäger
X Gråhäger
X Havsörn
X Blå kärrhök
X Duvhök
X Sparvhök
X Ormvråk
X Fjällvråk
Kungsörn
X Tornfalk
Stenfalk
X Pilgrimsfalk
X Vattenrall
X Rörhöna
X Sothöna
X Trana
Kustpipare
X Ljungpipare
Tofsvipa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
X Dvärgbeckasin
X Enkelbeckasin
X Morkulla
Bredstjärtad labb
X Kustlabb
Dvärgmås
X Skrattmås
X Fiskmås
Silltrut
X Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Sillgrissla
Alkekung
X Tamduva
X Skogsduva
X Ringduva
X Turkduva
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
X Kattuggla
Jorduggla
X Kungsfiskare
Blek tornseglare
Tornseglare
Göktyta
X Gröngöling
X Spillkråka
X Större hackspett
X Tretåig hackspett
X Mindre hackspett
Trädlärka
X Sånglärka
Ladusvala
Berglärka
Större piplärka
X Ängspiplärka
Skärpiplärka
X Forsärla
Sädesärla
X Sidensvans
X Strömstare
X Gärdsmyg
X Järnsparv
X Rödhake
Rödstjärt
X Koltrast
X Björktrast
X Taltrast
X Rödvingetrast
X Dubbeltrast
Rörsångare
X Svarthätta
Gransångare
X Kungsfågel
X Skäggmes
X Stjärtmes
X Entita
X Talltita
X Tofsmes
X Svartmes
X Blåmes
X Talgoxe
X Nötväcka
X Trädkrypare
X Varfågel
X Nötskrika
X Skata
X Nötkråka
X Kaja
X Råka
X Kråka
X Korp
X Stare
X Gråsparv
X Pilfink
X Bofink
X Bergfink
X Grönfink
X Steglits
X Grönsiska
X Hämpling
X Vinterhämpling
X Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
X Mindre korsnäbb
X Större korsnäbb
X Tallbit
X Domherre
X Stenknäck
Lappsparv
X Snösparv
X Gulsparv
X Sävsparv

16 tankar kring ”Rally 19

 1. Björn, Jag var ute på flera mossar och sökte efter orre också, jag hade 5st i ett uppflog på fredagen men inget under helgen.
  /Svahn

 2. 113 tävlingskryss tycker jag är ett strålande resultat. Hoppas vi klår både Kalmar och Oskarshamn. Det måste gå bättre för oss än för J-Södra.

 3. Jag har ägnat säkert ett par timmar åt att knalla både på östra och västra delen av Dumme mosse (norr om Rv 40) idag, men inte hittat någon orre. Att det ska vara så svårt att få tag på en orre i dessa dagar.

 4. Svarthätta vid Gunnahemmet i Yås. Har tyvärr inte riktigt möjlighet att lägga in i artportalen ikväll. 🙂
  Mvh Lotta

 5. Om man tittar på tidigare års resultat så bör vi ju hitta: Hämpling, Bergfink, Strömstare, Forsärla, Mindre hackspett, Morkulla, Fasan, Järpe, Bergand, Brunand, Sädgås, Mindre sångsvan
  Mvh PE Svahn

 6. Ett stort TACK till Per-eric Svahn som även detta år strukturerat upp alla observationer under Allhelgonahelgens skådande och gjort det överskådligt för oss andra vilka arter som noterats och efter vilka arter vi skulle fokusera vårt sökande.

 7. Bra jobbat cirka 25 personer ute idag, imorgon har vi:
  St korsnäbb, gröngöling, spillkråka, mindre hack, nötkråka, talltita, sparvuggla, järpe, kungsörn, fasan, att jobba på så mycket skogsarter.
  /Svahn

 8. Många stora insatser för denna fina artlista. Jag gör ett nytt försök i morgon vid Tranebo. Skam den som ger sig. Förhoppning på kungs, hökuggla, varfågel, spillkråka, gröngöling.
  Blomma

 9. Rallyt 2016
  Nu klockan 20 har Kalmar lagt in 59 arter på Artportalen och Jönköping 102. I morgon får Kalmar troligen ännu sämre väder än vi så det ser ju bra ut för närvarande. Om jag mår någorlunda hyfsat i morgon ska jag försöka fylla på med förhoppningsvis någon art.
  Harebra

  1. Vi har “bara” 99 arter de du räknar med är ras rosicus, ob. små/storlom, ob. skrak, grågås/kanadagås
   mvh Svahn

 10. RALLYT 2016

  Tre riktigt tunga namn saknas ännu klockan 16:10 lördag på Artportalen nämligen Ryde, Håkan och Peter. De behövs verkligen för imorgon söndag ska ju vädret bli himla jobbigt. Det finns för många luckor på ganska vanliga fåglar som kan bli svåra att få in i snöyran.

  Harebra

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *