Rödhalsad gås

Rödhalsad gås,  Branta ruficollis,  Jönköpings län

1. 1 ex. Erstadkärret 22.3 – 2.4 2014 Martin Widén m.fl.

 

Rödhalsad gås,  Branta ruficollis,  Södra Vätterbyggden

1. 1 ex. Erstadkärret 22.3 – 2.4 2014 Martin Widén m.fl.

 

 

Till artlistan