Kornsparv

 

Kornsparv, Emberiza calandra, i Jönköpings län

  1. 1 ex Ed, Visingsö 19.5.1977 (Åke Ankarberg, Ola Wennberg).
  2. 1 ex Landsjön 8-9.5.1996 (Thomas Rostedt m fl).
  3. 1 ex Landsjön 16.6.2000 (Björn Merkell, Magnus Blom m fl).

 

Kornsparv, Emberiza calandra, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Ed, Visingsö 19.5.1977 (Åke Ankarberg, Ola Wennberg)
  2. 1 ex Landsjön 8-9.5.1996 (Thomas Rostedt m fl)
  3. 1 ex Landsjön 16.6.2000 (Björn Merkell, Magnus Blom m fl)

 

 

Tillbaka till artlistan