Lappmes

 

Lappmes, Parus cinctus, i Jönköpings län

  1. 1 ex Torp, Bankeryd 24.11.1872 (von Porat 1916)

 

Lappmes, Parus cinctus, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Torp, Bankeryd 24.11.1872 (von Porat 1916)

 

 

Tillbaka till artlistan