Svarthalsad trast

 

Svarthalsad trast, Turdus atrogularis, i Jönköpings län

  1. 1 hane av svartstrupig form Bankeryd 11.2 – 18.3.1962 (Appelberg m fl)
  2. 1 hane 2K, Vättersnäs Huskvarna, 1.1 2010, (Ulf Gothardsson).

 

Svarthalsad trast, Turdus atrogularis, i Södra Vätterbygden

  1. 1 hane av svartstrupig form Bankeryd 11.2 – 18.3.1962 (Appelberg m fl)
  2. 1 ex 2K hane Vättersnäs Huskvarna 1.1 2010 (Ulf Gothardsson).

 

 

 

Tillbaka till artlistan