Svarthakad buskskvätta

Svarthakad buskskvätta, Saxicola torquatus, i Jönköpings län

 1. 1 ex Norra Hiarum, Malmbäck 7-8.4.1959 (Gunnar Fransson).
 2. 1 hane Rosenlund, Jönköping 20.5.1969 (Gösta Dahlgren).
 3. 1 hane Smålandsstenar 10.6.1987 (Ingeborg Johansson).
 4. 1 hane Hyllingen, Aneby 17.5.1989 (Olof Hjelm m fl).
 5. 1 hane Holms ängar, Korsberga 1.5.1992 (Korsberga OK m fl).
 6. 1 hona Markestad, Solgen 2-3.5.1994 (Roland Ljunggren).
 7. 1 hona Järanäs 29.3.1997 (Willy Strömblad).
 8. 1 ex Landsjön 7-8.4.1998 (Anders Berlin m fl).
 9. 1 ex Rosenlund 20.4.1998 (Thomas Rostedt m fl).
 10. 1 hane Aneby 16.4.2001 (Douglas Gustafsson m fl).
 11. 1 ex Erstadkärret 20.5.2004 (Thomas Rostedt, Martin Sjödahl).
 12. 1 hane Dumme mosse södra parkering 29.4 – 13.6.2006 (Lennart Johansson m fl)
 13. 1 ex Vässledasjön, Nässjö 1-3.11.2008 (Martin Heinrich m fl)
 14. 1 hane Kvinnelsbo Gislaved, 18.4 2010, (Gunilla Lönnegren-Wikensten m fl).
 15. 1 hane, Gisshultasjön, Nässjö, 14-29.9.2014, (Jimmy Bekkevold, Martin Heinrich)
 16. 1 hane, Noby, Lommaryd, 9-17.11.2014 (Lars Malmgren m.fl)
 17. 1 hane, Skillingaryds dämme, 1.4.2016, (Lars-Gunnar Amtell m.fl)
 18. 1 hona, Osudden, Värnamo, 7-8.4.2016, (Per Kjellin m.fl)
 19. 1 hane, Skillingaryds dämme, 28.3.2017 (Sven Boberg m.fl)
 20. 1 hona, Osudden, Värnamo, 12.4.2017 (Per Kjellin m.fl)

Svarthakad buskskvätta, Saxicola torquatus, i Södra Vätterbygden

 1. 1 hane Rosenlund, Jönköping 20.5.1969 (Gösta Dahlgren)
 2. 1 hane Älgafall, Dumme mosse 11.5.1979 (Lars Hansson, Anette Magnusson)
 3. 1 ex Landsjön 7-8.4.1998 (Anders Berlin m fl)
 4. 1 ex Rosenlund 20.4.1998 (Thomas Rostedt m fl)
 5. 1 ex Erstadkärret 20.5.2004 (Thomas Rostedt, Martin Sjödahl)
 6. 1 hane Dumme mosse södra parkering 29.4 – 13.6.2006 (Lennart Johansson m fl)
 7. 1 hane, Tranebo, 24-25.3.2019, (Håkan Ydregården m.fl)
 8. 1 1K ringm. Landsjön 5.9.2020 (Magnus Blom)
 9. 1 hane  Landsjön 30-31.3.2021 (Anders Fondelius m.fl)

Tillbaka till artlistan