Vattenpiplärka

Vattenpiplärka, Anthus spinoletta, i Jönköpings län

 1. 1 ex Djupadalsdammarna, Sävsjö 25-30.3.2000 (Birgitta Andersson m fl).
  1 ex Djupadalsdammarna, Sävsjö 1.1 – 1.4.2001 (Birgitta Andersson m fl).
  1 ex Djupadalsdammarna, Sävsjö medio oktober 2001 – 31.3.2002 (Birgitta Andersson m fl).
  1 ex Djupadalsdammarna 25.10.2002 – 26.3.2003 (Birgitta Andersson m fl).
  1 ex Djupadalsdammarna, Sävsjö 24.10.2003 – 27.3.2004 (Hans Mollberg m fl).
 2. 1 ex ringm. Landsjön, 3.11.2003, (Janerik Henriksson, Per-eric Svahn)
 3. 1 ex, Draven, 12.1.2019 (Stefan Andersson)

Vattenpiplärka, Anthus spinoletta, i Södra Vätterbygden

 1. 1 ex ringm. Landsjön, 3.11.2003, (Janerik Henriksson, Per-eric Svahn)

Tillbaka till artlistan