Tofslärka

 

Tofslärka, Galerida cristata, i Jönköpings län

  1. 1 ex Kortebo, Jönköping augusti 1915 (von Porat 1916).
  2. 1 ex Kämpevägen, Jönköping 10.4.1980 (Arnold Liljegren).
  3. 1 ex motell Vätterleden 2.5.1986 (Peter Bjurenståhl).
  4. 1 ex Vaggeryd 12.4.1989 (Mats Aldérus m fl).
  5. 1 ex Ingarps by, Eksjö 27-30.4.2002 (Håkan Sterner m fl).
  6. 1 ex Värnamo 10.5 – 12.10.2003 (Kent Öhrn m fl).

 

Tofslärka, Galerida cristata, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Kortebo, Jönköping augusti 1915 (von Porat 1916).
  2. 1 ex Kämpevägen, Jönköping 10.4.1980 (Arnold Liljegren).
  3. 1 ex motell Vätterleden 2.5.1986 (Peter Bjurenståhl).

 

 

Tillbaka till artlistan