Korttålärka

 

Korttålärka, Calandrella brachydactyla, i Jönköpings län

  1. 1 ex Erstadkärret 25.6.1985 (Åke Ankarberg).
  2. 1 ex Norra Bolmen 9-18.9.1995 (Sven Johansson m fl).
  3. 1 ex Herrestad, Aneby 25-27.9.1995 (Douglas Gustafsson m fl).
  4. 1 ex Hyllingen, Aneby 15-20.9.1998 (Douglas Gustafsson m fl).
  5. 1 juv Hyllingen, Aneby 22.8 – 14.9.2002 (Mats Thorin m fl)
  6. 1 ex Torsberg, Eksjö 1-3.5.2008 (Håkan Sterner m fl)

 

Korttålärka, Calandrella brachydactyla, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Erstadkärret 25.6.1985 (Åke Ankarberg)

 

 

 

Tillbaka till artlistan